Selectarea Modului AF

Puteţi modifica metoda de auto focalizare pentru a se potrivi subiectului şi scenei pe care o fotografiaţi.

 1. Selectaţi [Fotografiere: Metodă AF].

 2. Selectaţi modul AF.

Faţă (Faţă)+Urmărire: Faţă+Urmărire

Aparatul detectează şi focalizează pe feţele oamenilor.

Când nu este detectată nici o faţă, zonele de focalizare sunt determinate în funcţie de mai multe condiţii.

Atenţie

 • Un obiect, altul decât o faţă umană poate fi detectat pe post de faţă.
 • Detectarea feţei nu va funcţiona dacă faţa este foarte mică sau mare în fotografie, prea luminată sau prea întunecată sau parţial ascunsă.
 • AF nu poate detecta subiecţi sau feţe de oameni care se află la marginea ecranului. Reîncadraţi pentru a centra subiectul sau aduceţi subiectul mai aproape de centrul.

AF 1 punct: AF un singur punct

Aparatul focalizează folosind un singur punct AF în centru.

Sfaturi pentru fotografiere cu AF

 • Chiar dacă aţi reuşit să obţineţi focalizarea, acţionarea butonului declanşator până la jumătate va realiza din nou focalizarea.
 • Luminozitatea imaginii se poate schimba în timpul autofocalizării.
 • Poate dura mai mult să focalizaţi în funcţie de subiect şi condiţiile de fotografiere.
 • Dacă sursa de lumină se schimba în timp ce fotografiaţi, ecranul poate pâlpâi şi focalizarea poate fi dificilă. În acest caz, reporniţi aparatul şi reluaţi fotografierea cu AF sub sursa de lumină pe care o veţi folosi.
 • Pentru subiecţii aflaţi la marginea imaginii care sunt uşor defocalizaţi, încercaţi să focalizaţi din nou cu subiectul în centru, apoi reîncadraţi şi fotografiaţi.

Condiţiile de fotografiere care pot îngreuna focalizarea

 • Subiecte cu contrast redus, precum cerul albastru, suprafeţe plate într-o singură culoare sau alte cazuri când detaliile din zonele luminoase sau umbră se pierd.
 • Subiecţi în condiţii de luminozitate scăzută.
 • Dungi şi alte forme unde există contrast doar în direcţie orizontală.
 • Subiectele care se încadrează în tipare repetitive (Exemplu: Ferestre de zgârie-nori, tastaturi de calculatoare, etc.)
 • Linii fine şi contururi de subiecte.
 • Sub surse de lumină care îşi schimbă constant luminozitate, culoare sau modelul.
 • Scene nocturne sau puncte de lumină.
 • Sub surse de lumină fluorescentă sau lumină de LED imaginea clipeşte.
 • Subiecte extrem de mici.
 • Subiecte aflate la marginea ecranului.
 • Subiecţi luminaţi puternic din spate sau cu reflexii (Exemplu: O maşina cu o caroserie foarte strălucitoare, etc.).
 • Subiecţi apropiaţi şi îndepărtaţi acoperiţi de un singur punct AF (Exemplu: Un animal într-o cuşcă, etc.).
 • Subiecte care continuă să se mişte în limita punctului AF şi pe care nu puteţi să le ţineţi nemişcate din cauza tremurului aparatului sau a neclarităţii subiectului.
 • Realizare AF când subiectul este foarte defocalizat.
 • Zgomotul (puncte de lumină, dungi, etc.) apar pe ecran în timpul AF.