Configurare cu funcţii personalizate

C.Fn-00: Afişare indicator distanţă (Afişare indicator distanţă)

Puteţi selecta afişarea indicatorului de distanţă de pe panoul LCD de la metri la feet.

 • 0: m (Metri (m))
 • 1:ft (Feet (ft))

C.Fn-01: Închidere automată (Închidere automată)

Pentru a conserva energie, bliţul Speedlite se opreşte automat după ce nu mai este folosit timp de aprox. 90 de sec., dar această funcţie poate fi dezactivată.

 • 0: ACTIVAT
 • 1: Dezactiv.

Notă

 • Auto închiderea are loc după aprox. 5 min. când bliţul este setat ca transmiţător la fotografiere cu bliţ wireless cu transmisie radio () sau configurat pentru fotografiere corelată ().
 • Când este ataşat la un aparat, bliţul Speedlite intră în modul închidere automată dacă nu este folosit pentru aprox. 90 de secunde după ce aparatul s-a oprit.
 • Dacă setaţi [Închidere autom.] de pe aparat la [Dezac.] va dezactiva această funcţie şi pe bliţul Speedlite.

C.Fn-08: Declanşare lumină AF (Transmit. fascicul asist. AF)

 • 0: ON (Activat)
 • 1: OFF (Dezactivat)

  Dezactivează lumina AF emisă de bliţul Speedlite.

C.Fn-10: Durată oprire automată receptor (Durată oprire automată receptor)

Puteţi modifica intervalul de timp până când are loc oprirea automată când bliţul Speedlite este setat ca receptor la fotografiere cu bliţ wireless cu transmisie radio. Închidere automată este afişat pe panoul LCD când receptorul intră în modul oprire automată. Setaţi această funcţie pe fiecare receptor.

 • 0: 60 min.
 • 1: 10 min.

C.Fn-11: Anulare oprire automată receptor (Anulare oprire automată receptor)

Receptorii care au intrat în modul oprire automată la fotografiere cu bliţ cu transmisie radio wireless pot fi porniţi dacă apăsaţi butonul pentru bliţ de test de pe transmiţător.

Puteţi schimba intervalul în care bliţurile receptor aflate în modul oprire automată acceptă acest semnal. Setaţi această funcţie pe fiecare receptor.

 • 0: 8 h (8 ore)
 • 1: 1 h (1 oră)

C.Fn-13: Setarea compensării expunerii cu bliţ (Setarea compensării expunerii cu bliţ)

 • 0: Buton + rotiţă (Buton + rotiţă)
 • 1: Rotiţă (Setare directă cu rotiţa)

  Compensarea expunerii bliţului şi puterea bliţului poate fi setată direct fără să mai apăsaţi butonul Setare Compensare expunere bliţ / Nivel declanşare bliţ pe tastele în cruce Taste în cruce dacă rotiţi Rotiţă selectare.

C.Fn-19: FEM (Memorare FE)

Puteţi selecta dacă să actualizaţi, conform puterii de declanşare controlate prin ETTL, a modului de putere manual care este menţinut.

 • 0: Dezactiv.
 • 1: ACTIVAT
 • 2: ACTIVAT / MOD ETTL/M

Notă

 • Când C.Fn-19 este setat la [2], nu puteţi selecta alte moduri decât ETTL şi M când apăsaţi butonul MOD pe tastele în cruce Taste în cruce. Pentru a selecta un alt mod, apăsaţi Selectare/Setare pentru a afişa ecranul de setare, rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta o opţiune şi selectaţi un mod.
 • Dacă C.Fn-19: (Memorare FE) este modificat sau se selectează Anulare toate în meniul [Fotografiere: Control extern Speedlite] al aparatului, verificaţi dacă aparatul este compatibil cu C.Fn-19: (Memorare FE).

C.Fn-21: Distribuţie lumină (Distribuţie lumină)

Puteţi schimba distribuţia luminii (acoperirea bliţului) bliţului Speedlite în legătură cu unghiul de vizualizare când acoperirea bliţului este setată la A (Auto).

 • 0: Standard (Standard)

  Acoperirea optimă a bliţului pentru unghiul de fotografiere este setată automat.

 • 1: Prioritate număr director (Prioritate număr director)

  Eficient când prioritizaţi puterea bliţului, deşi marginile imaginii sunt uşor mai întunecate decât atunci când este setat la [0]. Acoperirea bliţului este setată automat la o poziţie telefoto puţin mai mare decât unghiul de vizualizare curent. Afişajul se schimbă în Prioritate număr director.

 • 2: Prioritate distribuţie lumină (Prioritate distribuţie lumină)

  Eficient când este redus efectul de vignetare, deşi intervalul de folosire al bliţului este uşor mai scurt decât atunci când este setat la [0]. Acoperirea bliţului este setată automat la o poziţie grandangulară puţin mai mare decât unghiul de vizualizare curent. Afişajul se schimbă în Prioritate distribuţie lumină.

C.Fn-22: Iluminare panou LCD (Iluminare panou LCD)

Panoul LCD este luminat dacă operaţi un buton sau o rotiţă. Puteţi schimba această setare de iluminare.

 • 0: 12 sec (iluminare pentru 12 sec.)
 • 1: OFF (Iluminarea panoului este dezactivată)
 • 2: ON (este pornită tot timpul)