Fotografiere corelată

Este posibilă fotografierea corelată, în care dacă fotografiaţi cu aparatul transmiţător va activa automat fotografierea pe aparatele receptor. Puteţi fotografia corelat cu până la 16 aparate, atât transmiţător cât şi receptori. Acest lucru este folositor când fotografiaţi un subiect din mai multe unghiuri în acelaşi timp.

Pentru a fotografia corelat, ataşaţi aparatelor un bliţ Speedlite sau un Transmiter Speedlite care este compatibil cu fotografiere cu bliţ wireless cu transmisie radio.

(1) Aparat transmiţător

(2) Aparate receptor

(3) Interval transmitere: Aprox. 30 m

Notă

 • Pentru uşurinţă în exprimare în acest ghid, EL-10 şi alte aparate setate pentru fotografiere corelată sunt denumite ca “aparat transmiţător” şi “aparate receptor,” respectiv.

Atenţie

 • Fotografierea nu este simultană, deoarece aparatele receptor fotografiază cu o uşoară întârziere faţă de aparatul transmiţător.

Înainte de a urma aceşti paşi, ataşaţi un bliţ Speedlite sau un transmiţător la toate aparatele pe care le veţi folosi pentru fotografiere corelată. Pentru instrucţiuni despre setarea celorlalte dispozitive, consultaţi manualul de instrucţiuni ale dispozitivelor.

 1. Apăsaţi butonul Buton fotografiere wireless/corelată pe tastele în cruce Taste în cruce.

 2. Setaţi la FOTOGRAFIE CORELATĂ (verificată).

  • Rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta FOTOGRAFIE CORELATĂ (fără verificare), apoi apăsaţi Selectare/Setare.
  • Afişajul se schimbă apoi la FOTOGRAFIE CORELATĂ (verificată).
 3. Setat ca transmiţător sau receptor.

  • Rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta Transmisie wireless radioTRANSMIŢĂTOR sau Transmisie wireless radioRECEPTOR, apoi apăsaţi Selectare/Setare.
 4. Apăsaţi Selectare/Setare.

 5. Selectaţi opţiunea indicată în (1).

  • Rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta o opţiune, apoi apăsaţi Selectare/Setare.
 6. Setaţi modul bliţ.

  • Rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta un mod bliţ, apoi apăsaţi Selectare/Setare.
  • Descrierile de lângă Mod bliţ personalizat 1Mod bliţ personalizat 3 sunt diferite în funcţie de setările înregistrate.
  • Pentru detalii despre modurile bliţ personalizat, consultaţi Moduri bliţ personalizat.
 7. Setaţi canalul de transmisie şi ID wireless radio.

 8. Setare înregistrare pe aparat.

 9. Setaţi toate bliţurile Speedlite.

  • La setarea fotografierii corelate, setaţi toate bliţurile Speedlite pe care le veţi folosi la fotografierea corelată ca transmiţători sau receptori.
  • Urmaţi procedura pentru toţi transmiţătorii pe care îi veţi folosi.
  • Dacă modificaţi un bliţ Speedlite din receptor în transmiţător la pasul 3 va schimba automat la receptor alte bliţuri Speedlite (sau Transmiter) care au fost setate ca transmiţător.
 10. Poziţionarea aparatelor receptor.

  • Setaţi toate aparatele receptor la maxim aprox. 30 m de aparatul transmiţător.
  • Verificaţi că lumina LINK receptorilor este verde.
 11. Realizaţi fotografia.

  • Înainte de fotografiere, verificaţi că lumina LINK a transmiţătorului este verde.
  • Fotografierea cu aparatul transmiţător va activa automat fotografierea pe aparatele receptor.
  • DECLANŞARE apare pe panoul LCD al receptorilor care au fost folosiţi la fotografierea corelată.

Notă

 • Pentru a anula fotografierea corelată, modificaţi setarea de la pasul 2 la FOTOGRAFIE CORELATĂ (fără verificare) pe fiecare bliţ Speedlite.
 • Această funcţie poate fi folosită pentru fotografiere de la distanţă sau fotografiere corelată chiar şi fără ataşarea unui transmiţător Speedlite la un aparat. Apăsaţi Selectare/Setare pentru transmiţător şi selectaţi REL pentru a declanşa toate aparatele receptor.
 • Auto închiderea are loc după aprox. 5 min. la fotografierea corelată, atât pentru transmiţător, cât şi pentru receptori. Dacă estimaţi că va trece mai mult timp între cadre la fotografierea corelată, setaţi oprirea automată la [OFF] (OPRIT) atât pe transmiţător, cât şi pe receptori (C.Fn-01-1).

Atenţie

 • Luaţi în calcul să setaţi comutatorul pentru modul de focalizare la MF pe aparatele receptor şi să focalizaţi manual înainte de fotografierea corelată. Aparatele receptor nu pot fotografia când folosiţi fotografiere corelată decât dacă poate focaliza pe subiecţi cu AF.
 • Bliţul poate fi declanşat în timpul fotografierii corelate când P.Fn-03 este setat la [1] (), dar dacă mai multe bliţuri Speedlite declanşează împreună, este posibil să nu se obţină o expunere potrivită sau chiar să obţineţi o expunere neuniformă.
 • Intervalul de transmisie poate fi mai scurt în funcţie de condiţii precum poziţionarea bliţurilor Speedlite, mediul înconjurător şi condiţiile meteo.
 • Funcţia de fotografiere corelată este similară funcţiei de fotografiere corelată oferită de WFT ale transmiţătoarelor de fişiere wireless. Totuşi, transmiţătoarele de fişiere wireless WFT nu pot fi folosite în acest tip de fotografiere corelată. Ţineţi cont şi că întârzierea la declanşare diferă de cea a seriei de transmiţătoare de fişiere wireless.