Setări funcţii bliţ cu comenzile aparatului

Acest capitol descrie cum să setaţi funcţiile bliţului din ecranul meniului aparatului.

Atenţie

  • Când modul de fotografiere al aparatului este setat la un mod complet automat sau un mod din zona de bază, operaţiunile din acest capitol nu sunt disponibile. Setaţi modul de fotografiere al aparatului la AE flexibil Program AE AE Prioritate timp de expunere AE prioritate diafragmă Expunere manuală bulb (Bulb) (zonă fotografiere avansată).