Zastrzeżenie

  • Zabrania się powielania niniejszej instrukcji w części lub w całości bez upoważnienia.
  • Przedstawione informacje oraz dane techniczne oprogramowania mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
  • Zrzuty ekranu i elementy interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji mogą się różnić się od rzeczywistego oprogramowania.
  • Niezależnie od powyższych postanowień firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z korzystania z tego oprogramowania.

Konwencje zastosowane w niniejszej instrukcji

  • Niniejsza instrukcja dotyczy wersji oprogramowania wskazanej na okładce.
  • W nawiasach kwadratowych podano pozycje menu, nazwy przycisków oraz tytuły okien oprogramowania.
  • W nawiasach ostrych podano nazwy klawiszy klawiatury.

Ikony zastosowane w niniejszej instrukcji

Łącze Łącza do stron z powiązanymi tematami
Przestroga

Ostrzeżenia i zalecenia

Uwagi

Informacje dodatkowe

Wskazówki Wskazówki lub porady umożliwiające skuteczniejsze korzystanie z aplikacji
Rozwiązywanie problemów Porada dotycząca rozwiązywania problemów