Funkcje okna zdalnego fotografowania w trybie Live View: karta komponowania

  1. (1)Nazwa pliku nałożonego obrazu
  2. (2)Elementy sterujące nałożonym obrazem ()
  1. (3)Pokaż siatkę
    Pokaż linie prowadzące
    Pokaż linie prowadzące (ze zmianą kąta)