Fotografowanie z lampą błyskową

Szczegółowe informacje na temat elementów ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi aparatów EOS i lamp błyskowych Speedlite serii EL/EX.

 1. Przygotuj aparat i lampę błyskową.

  • W przypadku korzystania z zewnętrznej lampy błyskowej zamocuj ją na aparacie.
  • W przypadku wbudowanej lampy błyskowej podnieś lampę.
 2. Podłącz aparat do komputera.

 3. Uruchom program EU ().

 4. Kliknij opcję [Remote Shooting/Zdalne fotografowanie].

 5. Kliknij [Lampa błyskowa].

 6. Kliknij opcję [Flash function settings/Nastawy lampy].

  • Wyświetlane szczegóły mogą się różnić w zależności od podłączonego aparatu.
  • W przypadku wyświetlenia opcji [Raise built-in flash/Podnieś wbudowaną lampę błyskową] kliknij, aby podnieś wbudowaną lampę błyskową.
 7. Skonfiguruj ustawienia według potrzeb.

  • Informacje wyświetlane w oknie zależą od użytego aparatu oraz lampy błyskowej.
  • Menu rozwijane [Built-in flash/Wbudowana lampa błyskowa] jest wyświetlane po podłączeniu aparatu EOS 77D, 760D, 800D lub 750D. Aby skorzystać z funkcji bezprzewodowej lampy błyskowej, wybierz opcję [EasyWireless/Łatwa bezprzewodowa] lub [CustWireless/Niestandardowa bezprzewodowa]. Aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe, wybierz opcję [NormalFiring/Zwykły błysk].

   1. Sprawdź, czy ta opcja została wybrana.
   2. Kliknij elementy ustawień, a następnie wybierz opcje w wyświetlonym menu*.
   3. Przycisk [Wireless func./Funkcja bezprzewodowa].
   4. Włącz funkcję bezprzewodową, kliknij żądane elementy ustawień, a następnie wybierz opcje w wyświetlonym menu*.

   W tych menu dane można wprowadzać również za pomocą kółka przewijania.

   Przestroga

   • Okno [Flash function settings/Nastawy lampy] w programie EU jest zamykane automatycznie po wyświetleniu menu sterowania lampą Speedlite w aparacie.

   Uwaga

   • Aby użyć błysku modelującego, kliknij opcję [Modeling flash/Błysk modelujący]. Uwaga: błysku modelującego nie należy używać więcej niż 10 razy z rzędu.

    Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite.

   • Kliknięcie przycisku [Nastawy lampy] pozwala zaktualizować informacje w oknie [Flash function settings/Nastawy lampy], aby były zgodne z bieżącymi ustawieniami lampy błyskowej.

    (Wszelkie ustawienia wprowadzone w samej lampie nie są odzwierciedlane w oknie [Flash function settings/Nastawy lampy]. Kliknięcie przycisku [Nastawy lampy] pozwala zaktualizować okno [Flash function settings/Nastawy lampy] zgodnie z bieżącymi ustawieniami lampy błyskowej).

   • Ustawienia lampy błyskowej można zapisać jako plik odrębny od obrazów, klikając przycisk [Save/Zapisz]. Te pliki można również wczytać do programu EU w celu wykorzystania przy innych zdjęciach, klikając przycisk [Load/Wczytaj].
   • Z lampy błyskowej można korzystać także podczas zdalnego fotografowania w trybie Live View ().

    Podczas zdalnego fotografowania w trybie Live View funkcja błysku modelującego jest jednak niedostępna.

   • Ustawienia dostępne w oknie [Flash function settings/Nastawy lampy] różnią się w zależności od podłączonego aparatu i użytej lampy błyskowej.
 8. Kliknij przycisk [Przycisk migawki], aby zrobić zdjęcie.

  • Gdy przełącznik AF/MF w oknie przechwytywania jest ustawiony na [AF], ustaw kursor na przycisku [Przycisk migawki], aby przeprowadzić automatykę AF/AE ().

Uwaga

 • Szczegółowe informacje na temat funkcji okna [Flash function settings/Nastawy lampy] zawiera część Funkcje okna nastaw lampy.
 • Zdjęcia można także wykonywać, naciskając klawisz Spacja.