Fotografowanie z aparatu

Zdjęcia można wykonywać za pomocą aparatu nawet po skonfigurowaniu zdalnego fotografowania w programie EU. Zarejestrowane obrazy są zapisywane na komputerze.

  1. Wyświetl okno przechwytywania ().

  2. Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki aparatu.

    • Program DPP uruchomi się automatycznie i zostaną wyświetlone zarejestrowane obrazy.