Instalacja kasety z tuszem

 1. Sprawdź rozmiar kasety z tuszem.

  • Upewnij się, że format kasety z tuszem jest zgodny z formatem papieru, który będzie używany do drukowania.
 2. Otwórz pokrywę przedziału kasety z tuszem.

 3. Włóż kasetę z tuszem.

  • Wsuń kasetę z tuszem do drukarki zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę, aż usłyszysz kliknięcie.
 4. Zamknij pokrywę.

Wymiana kasety z tuszem

 • Jeżeli na ekranie wyświetli się komunikat o braku tuszu, otwórz pokrywę kasety z tuszem bez wyłączania zasilania.
 • Aby wyjąć kasetę z tuszem, przesuń blokadę w kierunku pokazanym na rysunku i włóż nową kasetę z tuszem ().

Przestroga

 • Nie należy dotykać arkusza tuszowego.
 • Należy uważać, aby nie zakurzyć arkuszy tuszowych.
 • Nie należy ponownie wykorzystywać zużytej kasety z tuszem.

Uwaga

 • Jeżeli arkusz tuszowy jest luźny, przekręć nieznacznie kółko, aby go naprężyć.
 • W przypadku kasety z tuszem, która posiada blokadę na spodzie, wciśnij blokadę (zgodnie z rysunkiem) w celu jej zwolnienia podczas obracania kółka do napinania arkusza.