Nastawy lampy z poziomu menu aparatu

W tym rozdziale opisano ustawianie funkcji lampy błyskowej za pomocą ekranu menu aparatu.

Przestroga

  • Jeśli aparat działa w trybie w pełni automatycznym lub w trybie strefy podstawowej, funkcje opisane w tym rozdziale nie są dostępne. Ustaw tryb fotografowania aparatu na Elastyczna AE Programowa AE Preselekcja czasu Preselekcja przysłony Ręczne nastawy ekspozycji bulb (Bulb (czas ręczny)) (Strefa zaawansowanego fotografowania).