O tej instrukcji obsługi

Ikony w niniejszej instrukcji

Pokrętło wybierania Oznacza pokrętło wybierania.
Timer 12 sekund / Timer 16 sekund Oznacza, że dana funkcja pozostanie aktywna przez około 12 sek. lub 16 sek. Od momentu zwolnienia przycisku.
  • Co więcej, ikony używane na lampie błyskowej, takie jak przyciski i elementy wyświetlane na ekranie itd. używane są do opisu przycisków funkcyjnych i pozycji konfiguracji w podręczniku.
Łącze Wskazuje na łącze do powiązanego tematu.
Ostrzeżenie

Opisuje przestrogi, jakie należy uwzględnić, aby zapobiec problemom z fotografowaniem.

Informacje uzupełniające

Opisuje informacje uzupełniające i objaśnienia.

na prawo na stronie tytułowej wskazuje, że funkcja działa gdy aparat znajduje się w tryb fotografowania Elastyczna AE Programowa AE Preselekcja czasu Preselekcja przysłony Bulb (czas ręczny) Ręczne nastawy ekspozycji (Strefa zaawansowanego fotografowania).

Rozwiązywanie problemów Dostarcza informacji dotyczących rozwiązywania problemów.

Założenia i instrukcje działania

  • Opracowując instrukcje, przyjęto założenie, że zarówno przełącznik zasilania lampy błyskowej Speedlite, jak i aparatu, jest ustawiony w pozycji ON ().
  • Ikony przycisków, pokręteł i symbole używane w tekście odpowiadają ikonom widocznym na ekranie lampy błyskowej Speedlite i aparatu.
  • Aby ustawić funkcję, przesuń dżojstik w górę / dół / lewo / prawo lub przekręć Pokrętło wybierania, aby wybrać funkcję.
  • Aby zakończyć konfigurację funkcji, naciśnij przycisk Cofnij.
  • Opracowując instrukcje, przyjęto założenie, że dla funkcji indywidualnych i funkcji własnych lampy błyskowej Speedlite, a także opcji menu i funkcji indywidualnych aparatu skonfigurowano ustawienia domyślne.