Indirecte flits

Door de flitskop op het plafond of een muur te richten en het licht dat er vanaf wordt gereflecteerd te gebruiken, kunnen schaduwen van het onderwerp worden verzacht en de opnamen natuurlijker worden. Deze opnamemethode wordt "indirecte flitsfotografie" genoemd.

De richting van de flitserkop instellen

 • U kunt de flitskop draaien of kantelen, zoals afgebeeld. Als u de flitskop draait of kantelt, wordt Indirecte flits weergegeven op het display.
 • Als de Speedlite is ingesteld op flitsdekking A (automatisch), wordt door het draaien van de flitskop de dekking ingesteld op 50 mm en wordt --- weergegeven.
 • U kunt de flitsdekking ook handmatig instellen ().

Opmerking

 • Als het licht wordt weerkaatst door een plafond of muur dat/die te ver weg ligt, wordt mogelijk niet voldoende belichting verkregen omdat onvoldoende licht het onderwerp bereikt.
 • Als uw opname te donker is, verlaagt u de diafragmawaarde (het f-getal) om het diafragma te openen en probeert u het opnieuw. U kunt ook proberen om de ISO-snelheid te verhogen.
 • Kies een spierwit(te) of gebroken wit(te) plafond of muur om het licht door te laten weerkaatsen, omdat deze sterker reflecteren. Reflecties van niet-witte oppervlakken zorgen mogelijk niet voor voldoende belichting. Onvoldoende licht bereikt dan het onderwerp en de opname kan worden beïnvloed door de kleur van het gebruikte oppervlak.
 • Bij gebruik van snelle flits voor indirecte-flitsopnamen is er meer kans op onderbelichting door de lagere flitssterkte.

Opname met reflectie

Als u bij een portretopname het witte reflectiekaartje gebruikt, kunt u het gereflecteerde licht in de ogen van een persoon vangen voor een levendigere uitdrukking.

 1. Kantel de flitskop 90° omhoog.

 2. Trek de groothoekadapter omhoog.

  • Trek de lip in het midden van de groothoekadapter omhoog.
  • Het witte reflectiekaartje komt er samen mee naar buiten.
 3. Duw de groothoekadapter terug.

  • Duw alleen de groothoekadapter terug, zodat het witte reflectiekaartje omhoog blijft staan.
  • Het opnemen wordt op dezelfde manier gedaan als bij een normale indirecte-flitsopname.

Voorzichtig

 • Richt de flitskop naar voren en kantel hem 90° omhoog. Wanneer de flitskop naar links of naar rechts is gedraaid, is het witte reflectiekaartje niet erg effectief.
 • Maak de opname binnen ongeveer 1,5 m (4,9 ft) vanaf het onderwerp (bij ISO 100 met f/2.8) om effectief het gereflecteerde licht in iemands ogen te vangen.
 • Trek de groothoekadapter niet met veel kracht omhoog. Als u dat wel doet, trekt u de groothoekadapter misschien los van de Speedlite.

Opname met een indirecte-flitsadapter

Door een indirecte-flitsadapter (apart verkocht) op de Speedlite te monteren kan bij het fotograferen de reflectie van het flitslicht door het plafond, wanden enz. worden gebruikt. Hierdoor wordt het flitslicht over een groter gebied verspreid voor een zachter licht en minder schaduwen van het onderwerp.

Wanneer de flitskop onder een stand van 90° wordt gezet voor reflectie van het plafond enz., valt diffuus licht van de zijkant van de indirecte-flitsadapter het onderwerp op de voorkant van het onderwerp (opnameafstand bij benadering: ten hoogste 1,5 m/4,9 ft, bij ISO 100 en f/2.8), waardoor schaduwen van het onderwerp nog meer worden beperkt. Bij het fotograferen van personen kunnen hiermee ook zogenaamde catchlights worden gecreëerd.

 1. Monteer de indirecte-flitsadapter.

  (1) Canon-logo

  • Bevestig de adapter stevig aan de flitskop zoals getoond in de afbeelding totdat u een klikje hoort.
  • Controleer of op het display Indirecte-flitsadapter aangebracht wordt weergegeven.
  • Om de adapter te verwijderen licht u de linker en rechter verwijderingslip op om de adapter los te zetten en hem van de flitskop te verwijderen.
 2. Maak de foto.

  • Laat het flitslicht tijdens de opname reflecteren van het plafond, de wanden enz.

Voorzichtig

 • Bij gebruik van een indirecte-flitsadapter of een indirecte-flitsadapter met groothoekadapter daalt het richtgetal en is er meer kans op onderbelichting. Verhoog zo nodig de ISO-snelheid van de camera of maak gebruik van flitsbelichtingscompensatie ().
 • Omdat het gebruik van snelle flits () met een indirecte-flitsadapter gemonteerd kan resulteren in een te lage flitssterkte, wordt in dergelijke situaties geadviseerd om te wachten tot het flits-gereedlampje rood brandt voordat u een opname maakt.
 • De flitsdekking wordt automatisch ingesteld wanneer er een indirecte-flitsadapter gemonteerd is. Dit kan niet handmatig worden gewijzigd.

Opmerking

 • Bij gebruik in combinatie met een groothoekadapter () kan het licht nog zachter zijn.
 • Als het onderwerp er donker (onderbelicht) uitziet wanneer u de gemaakte opname bekijkt, gebruik dan flitsbelichtingscompensatie (). Bij digitale camera's kunt u ook proberen om de ISO-snelheid te verhogen.