Accessoires

Het gebruik van originele Canon-accessoires wordt aanbevolen

Omdat dit product is ontworpen voor optimale prestaties met originele Canon-accessoires, wordt het gebruik van originele Canon-accessoires aanbevolen.

Merk op dat Canon niet aansprakelijk is voor eventuele schade voortvloeiend uit ongevallen, zoals een storing of brand, die het gevolg zijn van lekkage of explosie van de accu of andere problemen met niet-originele Canon-accessoires. Denk eraan dat elke reparatie van een Canon-product die als daarvan gevolg noodzakelijk is, niet gedekt wordt door de garantie, maar mogelijk is tegen betaling.

Voorzichtig

  • De accu van het type LP-EL is uitsluitend ontworpen voor gebruik met Canon-producten. Gebruik met niet-goedgekeurde acculaders of andere producten wordt op geen enkele wijze door Canon gegarandeerd vrij te zijn van storingen of ongevallen.