Automatisch flitsen met drie ontvangergroepen

Nadat flitsgroep A en B zijn ingesteld, kunt u flitsen met meerdere Speedlites door groep C toe te voegen. Zie Groepsaansturing voor een overzicht van het aansturen van het flitsen.

Groep C is nuttig wanneer u schaduwen in de achtergrond achter het onderwerp wilt voorkomen.

 1. Druk de joystick recht in.

 2. Selecteer het item aangegeven in (1).

  • Duw de joystick in verticale of horizontale richting of draai aan Selectiewiel en selecteer het item. Druk daarna de joystick recht in.
 3. Stel in op A:B C.

  • Duw de joystick in horizontale richting of draai aan Selectiewiel en selecteer A:B C. Druk daarna de joystick recht in.
 4. Voeg Speedlites toe aan groep A, B of C en stel ze op.

  • Bevestig dat alle ontvangers en de zender zijn ingesteld op hetzelfde transmissiekanaal en dezelfde ID van het draadloze radiosignaal.
  • Stel ontvangers in voor groep A, B of C en stel ze op.
 5. Controleer het kanaal en de ID.

  • Stel op zenders en ontvangers hetzelfde transmissiekanaal en dezelfde ID van het draadloze radiosignaal in als deze verschillend zijn ().
 6. Stel de flitsverhouding A:B in.

  • Druk de joystick recht in om het item te selecteren dat in de afbeelding wordt weergegeven.
  • Duw de joystick in horizontale richting of draai aan Selectiewiel en stel de A:B-flitsverhouding in. Druk daarna de joystick recht in.
 7. Stel de flitsbelichtingscompensatiewaarde voor flitsgroep C in.

  • Druk de joystick recht in om het item te selecteren dat in de afbeelding wordt weergegeven.
  • Duw de joystick in horizontale richting of draai aan Selectiewiel en stel de mate van compensatie in. Druk daarna de joystick recht in.
 8. Controleer de verbinding en verzeker u ervan dat de flitsers zijn opgeladen.

  • Controleer of het KOPPELING-lampje groen brandt.
  • Controleer of de gereed-lampjes van de zender en ontvanger branden.
  • Als P.Fn-05 is ingesteld op [0] (), brengt de zender een pieptoon voort nadat alle Speedlites zijn opgeladen.
  • Verzeker u ervan dat Draadloze zender niet verbonden niet wordt weergegeven op het LCD-paneel van de zender.
  • Controleer of het pictogram Ontvanger volledig opgeladen dat de voltooiing van het opladen van de zender/ontvanger aangeeft, wordt weergegeven op het LCD-paneel van de zender (OPLADEN wordt niet weergegeven).
  • Zie LCD-paneelverlichting voor meer informatie over de LCD-paneelverlichting.
 9. Controleer de werking.

  • Druk op de testflitsknop van de zender.
  • De Speedlites flitsen. Als ze niet flitsen, controleert u of ze binnen het transmissiebereik staan ().
 10. Maak de foto.

  • Maak net als bij normale flitsopnamen de foto nadat u de camera hebt geconfigureerd.

Voorzichtig

 • Transmissie van radiosignalen is niet mogelijk wanneer Draadloze zender niet verbonden wordt weergegeven op het LCD-paneel. Controleer nogmaals de transmissiekanalen en ID's van het draadloze radiosignaal van de zenders en ontvangers. Als u geen verbinding tot stand kunt brengen met dezelfde instellingen, start u de zenders en ontvangers opnieuw op.
 • Als u de flitsers in flitsgroep C recht op een onderwerp richt, kan dit leiden tot overbelichting.

Opmerking

 • U kunt de modelflits activeren door op de scherptediepte-controleknop van de camera te drukken ().
 • Automatisch uitschakelen treedt na ongeveer 5 minuten in werking wanneer de Speedlite is ingesteld als zender.
 • Om een ontvanger in te schakelen die in de modus automatisch uitschakelen staat, drukt u op de testflitsknop van de zender.
 • Er kan geen testflits worden uitgevoerd wanneer een flitstimer van de camera of soortgelijke functie actief is.