Indirecte flits

Door de flitskop op het plafond of een muur te richten en het licht dat er vanaf wordt gereflecteerd te gebruiken, kunnen schaduwen van het onderwerp worden verzacht en de opnamen natuurlijker worden. Deze opnamemethode wordt "indirecte flitsfotografie" genoemd.

De richting van de flitserkop instellen

 • U kunt de flitskop draaien of kantelen, zoals afgebeeld. Als u de flitskop draait of kantelt, wordt Indirecte flits weergegeven op het display.
 • Als de Speedlite is ingesteld op flitsdekking A (automatisch), wordt door het draaien van de flitskop de dekking ingesteld op 50 mm en wordt --- weergegeven.
 • U kunt de flitsdekking ook handmatig instellen ().

Opmerking

 • Als het licht wordt weerkaatst door een plafond of muur dat/die te ver weg ligt, wordt mogelijk niet voldoende belichting verkregen omdat onvoldoende licht het onderwerp bereikt.
 • Als uw opname te donker is, verlaagt u de diafragmawaarde (het f-getal) om het diafragma te openen en probeert u het opnieuw. U kunt ook proberen om de ISO-snelheid te verhogen.
 • Kies een spierwit(te) of gebroken wit(te) plafond of muur om het licht door te laten weerkaatsen, omdat deze sterker reflecteren. Reflecties van niet-witte oppervlakken zorgen mogelijk niet voor voldoende belichting. Onvoldoende licht bereikt dan het onderwerp en de opname kan worden be├»nvloed door de kleur van het gebruikte oppervlak.
 • Bij gebruik van snelle flits voor indirecte-flitsopnamen is er meer kans op onderbelichting door de lagere flitssterkte.

Flitsopnamen van dichtbij Flitsopnamen van dichtbij

U kunt een onderwerp van dichtbij opnemen op een afstand van 0,5 tot 2 m (1,6 tot 6,6 ft) door de flitskop omlaag te kantelen.

Wanneer de flitskop omlaag wordt gekanteld, wordt Flitsopnamen van dichtbij weergegeven op het display.

Opmerking

 • Het volgende scherm wordt weergegeven wanneer de flitskop omlaag wordt gekanteld. Als hij per ongeluk omlaag is gekanteld, zet u de flitskop terug in zijn oorspronkelijke stand.

Opname met reflectie

Als u bij een portretopname het witte reflectiekaartje gebruikt, kunt u het gereflecteerde licht in de ogen van een persoon vangen voor een levendigere uitdrukking.

 1. Kantel de flitskop 90° omhoog.

 2. Trek de groothoekadapter omhoog.

  • Trek de lip in het midden van de groothoekadapter omhoog.
  • Het witte reflectiekaartje komt er samen mee naar buiten.
 3. Duw de groothoekadapter terug.

  • Duw alleen de groothoekadapter terug, zodat het witte reflectiekaartje omhoog blijft staan.
  • Het opnemen wordt op dezelfde manier gedaan als bij een normale indirecte-flitsopname.

Voorzichtig

 • Richt de flitskop naar voren en kantel hem 90° omhoog. Wanneer de flitskop naar links of naar rechts is gedraaid, is het witte reflectiekaartje niet erg effectief.
 • Maak de opname binnen ongeveer 1,5 m (4,9 ft) vanaf het onderwerp (bij ISO 100 met f/2,8) om effectief het gereflecteerde licht in iemands ogen te vangen.
 • Trek de groothoekadapter niet met veel kracht omhoog. Als u dat wel doet, trekt u de groothoekadapter misschien los van de Speedlite.