Flitsbelichtingscompensatie

De flitssterkte is instelbaar. De mate van flitsbelichtingscompensatie kan worden ingesteld binnen een bereik van ±3 stops, in stappen van 1/3-stop.

 1. Kies Instelling flitsbelichtingscompensatie/flitssterkte met behulp van de joystick.

 2. Stel de waarde voor de flitsbelichtingscompensatie in.

  • Duw de joystick in horizontale richting of draai aan Selectiewiel en stel de mate van compensatie in. Druk daarna de joystick recht in.
  • "0,3" betekent 1/3 stop en "0,7" betekent 2/3 stop.
  • Zet de waarde terug op สบ±0" als u de flitsbelichtingscompensatie wilt annuleren.
  • Nadat u een nieuwe waarde hebt ingesteld, verandert deze niet als u de joystick in verticale richting duwt.
  • Na het wijzigen van de waarde, wordt de gewijzigde waarde niet ingesteld als de toets Ongedaan maken wordt ingedrukt.

Opmerking

 • Over het algemeen gebruikt u een positieve compensatie voor lichte onderwerpen en een negatieve compensatie voor donkere.
 • Als de belichtingscompensatie op de camera is ingesteld op stappen van 1/2 stop, wordt de flitsbelichtingscompensatie ingesteld binnen een bereik van ±3 stops in stappen van 1/2 stop.
 • De instelling op de Speedlite heeft voorrang als de flitsbelichtingscompensatie is ingesteld op zowel de Speedlite als de camera.
 • U kunt de hoeveelheid flitsbelichtingcompensatie selecteren door direct aan Selectiewiel te draaien zonder Instelling flitsbelichtingscompensatie/flitssterkte te selecteren met de joystick (C.Fn-13).