Veiligheidsmaatregelen

Zorg dat u deze veiligheidsmaatregelen leest om het product veilig te kunnen gebruiken.

Houd u aan deze veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat de gebruiker van het product of anderen verwondingen of letsel oplopen.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING:
Hiermee wordt gewezen op het risico van ernstig letsel of levensgevaar.
 • Accu's/batterijen buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Gebruik alleen stroombronnen waarvan in deze gebruiksaanwijzing wordt aangegeven dat ze bedoeld zijn voor gebruik met dit product.
 • Demonteer of wijzig het product niet.
 • Stel het product niet bloot aan harde schokken of trillingen.
 • Raak geen blootgelegde interne onderdelen aan.
 • Stop onmiddellijk met het gebruik van het product in geval van vreemde omstandigheden, zoals de aanwezigheid van rook of een vreemde geur.
 • Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of verfverdunner om het product schoon te maken.
 • Maak het product niet nat. Stop geen vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het product.
 • Gebruik het product niet waar mogelijk ontvlambare gassen aanwezig zijn.

  Dit kan een elektrische schok, explosie of brand veroorzaken.

 • Raak het product niet aan tijdens onweer als de stekker in het stopcontact zit.

  Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

 • Neem de volgende veiligheidsmaatregelen in acht wanneer u in de winkel verkrijgbare batterijen of bijgeleverde batterijen gebruikt.

  • Gebruik batterijen alleen voor het product waarvoor ze bedoeld zijn.
  • Verwarm batterijen niet en stel ze niet bloot aan vuur.
  • Laad batterijen alleen op met goedgekeurde batterijladers.
  • Stel de polen niet bloot aan vuil en zorg ervoor dat ze niet in contact komen met metalen pennen of andere metalen voorwerpen.
  • Gebruik geen lekkende batterijen.
  • Breng tape of ander isolatiemateriaal aan over de polen van de batterijen voordat u batterijen weggooit.

  Dit kan een elektrische schok, explosie of brand veroorzaken.

  Indien een batterij lekt en het materiaal in contact komt met uw huid of kleding, dient u de blootgestelde huid of kleding grondig af te spoelen met stromend water. In geval van contact met de ogen dient u de ogen grondig te spoelen met ruime hoeveelheden stromend water en onmiddellijk medische hulp in te roepen.

 • Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u een batterijlader gebruikt.

  • Verwijder regelmatig met een droge doek eventueel stof dat zich op de stekker en het stopcontact ophoopt.
  • Steek de stekker van het product niet met natte handen in het stopcontact en haal de stekker niet met natte handen uit het stopcontact.
  • Gebruik het product niet als de stekker niet volledig in het stopcontact is gestoken.
  • Stel de stekker en de polen niet bloot aan vuil en zorg ervoor dat ze niet in contact komen met metalen pennen of andere metalen voorwerpen.
  • Raak tijdens onweer de batterijlader of de voedingsadapter niet aan als de stekker in het stopcontact zit.
  • Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Beschadig, breek of wijzig het netsnoer niet.
  • Wikkel het product tijdens gebruik of kort na gebruik, wanneer het product nog steeds warm is, niet in doeken of andere materialen.
  • Laat het product niet gedurende lange tijd aangesloten blijven op een stroombron.
  • Laad batterijen niet op bij temperaturen buiten het bereik van 5-40 °C (41-104°F).

  Dit kan een elektrische schok, explosie of brand veroorzaken.

 • Laat het product tijdens gebruik niet langdurig in contact komen met hetzelfde gedeelte van de huid.

  Zelfs als het product niet warm aanvoelt, kan dit leiden tot eerstegraads verbrandingen, zoals een rode huid of blaren.

 • Volg aanwijzingen op om het gebruik uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is.

  Als u dit niet doet kunt u storingen in andere apparatuur veroorzaken als gevolg van elektromagnetische golven. Dit kan zelfs ongelukken veroorzaken.

 • Laat batterijen en accu's niet in de buurt van huisdieren liggen.

  Huisdieren die in de batterij of accu bijten, kunnen lekkage, oververhitting of een ontploffing veroorzaken, wat kan leiden tot productschade of brand.

Voorzichtig VOORZICHTIG
Volg onderstaande aanwijzingen op die aanzetten tot voorzichtigheid. Als u dat niet doet, kan dit resulteren in letsel of beschadiging van eigendommen.
 • Gebruik de flitser niet in de buurt van de ogen.

  Dit kan pijn doen aan de ogen.

 • De flitser geeft tijdens het flitsen bijzonder veel warmte af. Houd vingers, andere delen van uw lichaam en voorwerpen uit de buurt van de flitser terwijl u foto's maakt.

  Dit kan brandwonden of een storing in de flitser tot gevolg hebben.

 • Laat het product niet achter op locaties die worden blootgesteld aan extreem hoge of lage temperaturen.

  Het product kan extreem heet/koud worden en brandwonden of letsel veroorzaken wanneer het wordt aangeraakt.

 • Raak geen onderdelen aan de binnenkant van het product aan.

  Dit kan letsel veroorzaken.