Automatische flitsfotografie met ontvangers onderverdeeld in 3 groepen

U kunt opnamen maken met meerdere flitsers door flitsgroep C toe te voegen aan flitsgroepen A en B. Voor een overzicht van de flitseraansturing, zie „Groepsbesturing”.

C is handig als u verlichting wilt die het schaduwbeeld van het onderwerp laat wegvallen.

 1. Duw de joystick verticaal.

 2. Selecteer een item in (1).

  • Druk op de joystick omhoog / omlaag / links / rechts of draai aan Selectiewiel om een item te selecteren, en duw de joystick verticaal.
 3. Stel in op A:B C.

  • Duw de joystick naar links of rechts, draai Selectiewiel om A:B C te selecteren, en duw de joystick vervolgens verticaal.
 4. Configureren na het instellen van de flitsgroepen op A, B en C.

  • Controleer of alle ontvangers op hetzelfde transmissiekanaal van de zender zijn ingesteld.
  • Stel de ontvanger zodanig in zodat A, B of C respectievelijk worden toegevoegd en zet ze in de juiste positie.
 5. Controleer het transmissiekanaal.

  • Als de kanalen van de zender en ontvanger niet overeenkomen, stel ze dan op hetzelfde nummer in ().
 6. Stel de flitsverhouding A:B in.

  • Duw de joystick verticaal om een item in de afbeelding te selecteren.
  • Duw de joystick naar links of rechts of draai de Selectiewiel om de hoeveelheid compensatie in te stellen, en duw de joystick verticaal.
 7. Instellen van de waarde voor belichtingscompensatie voor flitsgroep C.

  • Duw de joystick verticaal om een item in de afbeelding te selecteren.
  • Duw de joystick naar links of rechts of draai de Selectiewiel om de hoeveelheid compensatie in te stellen, en duw de joystick verticaal.
 8. Controleer of de flitser gereed is.

  • Controleer of het gereed-lampje van de zender brandt.
  • Controleer of de ontvanger volledig is opgeladen.
 9. Controleer de bewerking.

  • Druk op de testflitsknop van de zender.
  • Flitsgroepen A, B en C gaan flitsen. Als deze niet flitst, controleer dan of deze binnen het bewerkingsbereik is geplaatst.
 10. Maak de foto.

  • Stel de camera in en maak de foto op dezelfde manier als bij normale flitsopnamen.

Voorzichtig

 • Stel in op A:B C om te flitsen met 3 flitsgroepen, A, B en C. Met de instelling A:B, flitst flitsgroep C niet.
 • Als u flitst met flitsgroep C rechtstreeks op het hoofdonderwerp gericht, kan dit tot overbelichting leiden.
 • Bij sommige EOS-filmcamera's die E-TTL-autoflits ondersteunen, kunt u niet meerdere keren draadloze flitsopnamen maken met een ingestelde flitsverhouding.
 • Als er een TL-lamp of computermonitor in de buurt van de ontvanger staat, kan de aanwezigheid van de lichtbron ertoe leiden dat de ontvanger gaat storen en per ongeluk flitst.

Opmerking

 • U kunt op de scherptediepteknop van de camera drukken om de modelflits af te vuren ().
 • Als de automatische uitschakelfunctie van de ontvanger wordt geactiveerd, drukt u op de testflitsknop van de zender om de ontvanger in te schakelen.
 • U kunt de testflits niet gebruiken bij het bedienen van de flitstimer, enz. aan de camerazijde.