Optische transmissie draadloze instellingen

E-TTL II / E-TTL Tijdens draadloze flitsfotografie met optische transmissie via autoflitsfotografie, gebruikt u de volgende stappen om de zender en ontvanger in te stellen.

Zenderinstellingen

 1. Kies Draadloze/gekoppelde opname-instelling met behulp van de joystick.

 2. Stel in op Draadloze optische transmissieZENDER.

  • Duw de joystick omhoog, omlaag, naar links of rechts, of draai aan Selectiewiel en selecteer Draadloze optische transmissieZENDER, en duw de joystick dan verticaal.
 3. Selecteer de flitsmethode.

  • Duw de joystick verticaal.
  • Druk op de joystick omhoog / omlaag / links / rechts of draai aan Selectiewiel om een item (1) te selecteren en druk op de joystick.
  • Druk de joystick naar links of rechts, draai aan Selectiewiel om een keuze te maken uit ALLE A:B A:B C en druk op de joystick (, ).

Ontvangerinstellingen

 1. Stel in op Draadloze optische transmissieONTVANGER.

  • Bedien en stel de flitser in die u wilt instellen als de ontvanger.
  • Selecteer Draadloze optische transmissieONTVANGER op dezelfde manier als voor de instelling van de zender.

Voorzichtig

 • Voor normale flitsfotografie, selecteert u DRAADLOOS UIT om de zenderinstellingen te wissen.

Het transmissiekanaal instellen

Volg de onderstaande procedure om het communicatiekanaal van de zender in te stellen. Het ingestelde kanaal moet hetzelfde zijn voor de zender en de ontvanger. Zie de instrutiehandleiding van de Speedlite uitgerust met de optische transmissie voor meer informatie over de bediendingsprocedure van de ontvanger.

 1. Duw de joystick verticaal.

 2. Selecteer een item in (1).

  • Druk de joystick omhoog / omlaag / links / rechts of draai Selectiewiel om een kanaalitem te selecteren, en druk vervolgens op de joystick.
 3. Stel een transmissiekanaal in.

  • Druk de joystick omhoog / omlaag / links / rechts of draai Selectiewiel om te kiezen uit kanaal 1 tot 4, en druk op de joystick.

Voorzichtig

 • Wanneer de transmissiekanalen van de zender en ontvanger niet hetzelfde zijn, zal de ontvanger niet flitsen. Stel beide in op dezelfde waarde.

Zenders flitsen AAN / UIT

U kunt instellen of u de zender wel of niet wilt laten flitsen als draadloze flitser die de ontvanger bestuurt. Wanneer het flitsen van de zender is ingeschakeld, flitst de flitser als flitsgroep A.

 1. Duw de joystick verticaal.

 2. Selecteer een item in (1).

  • Druk op de joystick omhoog / omlaag / links / rechts of draai aan Selectiewiel om een item te selecteren, en duw de joystick verticaal.
 3. Stel flitsen van de zender in.

  • Druk de joystick naar links of rechts of draai aan Selectiewiel om zender flitsen AAN / UIT te selecteren, en druk op de joystick.
   • Zender flitsen AAN: Zender flitsen AAN
   • Zender flitsen UIT: Zender flitsen UIT

Voorzichtig

 • Zelfs wanneer het flitsen op de zender op UIT is gezet, wordt geflitst om de ontvanger (optische transmissie) aan te sturen. Daarom kan afhankelijk van de opnameomstandigheden de flits voor het aansturen van de ontvanger te zien zijn op de foto.

Geheugenfunctie

U kunt de draadloze instellingen opslaan op de zender en ontvanger en deze instellingen later oproepen. Bedien elke zender of ontvanger onafhankelijk op de instellingen op te slaan of op te roepen.

 1. Druk op de knop SUBMENU.

 2. Selecteer GEHEUGEN.

  • Duw de joystick omhoog, omlaag, naar links of rechts, of draai aan Selectiewiel en selecteer GEHEUGEN, en duw de joystick dan verticaal.
 3. Sla de instellingen op of laad ze vanuit het geheugen.

  Opslaan

  • Duw de joystick naar links of rechts, draai Selectiewiel om OPSLAAN te selecteren, en duw de joystick vervolgens verticaal.
  • Duw de joystick naar links of rechts, draai Selectiewiel om OK te selecteren, en duw de joystick vervolgens verticaal.
  • De instellingen worden opgeslagen (opgeslagen in het geheugen).

  Laden

  • Duw de joystick naar links of rechts, draai Selectiewiel om LADEN te selecteren, en duw de joystick vervolgens verticaal.
  • Duw de joystick naar links of rechts, draai Selectiewiel om OK te selecteren, en duw de joystick vervolgens verticaal.
  • De opgeslagen instellingen worden ingesteld.