Over deze handleiding

Pictogrammen in deze handleiding

Selectiewiel Geeft het selectiewiel aan.
Timer 12 seconden / Timer 16 seconden Geeft aan dat de betreffende functie gedurende circa 12 of 16 seconden geactiveerd blijft nadat u de knop hebt losgelaten.
  • In aanvulling op de pictogrammen gebruikt, zoals de, wordt op de monitor weergegeven en enz., worden gebruikt voor de beschrijving van de instelling en bediening van de in de handleiding.
Koppeling Duidt op een koppeling naar een verwant onderwerp.
VOORZICHTIG

Beschrijft de te nemen voorzorgsmaatregelen om problemen bij het opnemen te voorkomen.

Aanvullende informatie

Beschrijft aanvullende informatie en uitleg.

De rechts van de paginatitel geeft aan dat de functie werkt als de camera zich in de Flexibele AE Programma AE Sluiterprioriteit AE Diafragmaprioriteit AE Gloeilamp Handmatige belichting opnamestand bevindt (Geavanceerde opnamezone).

Problemen oplossen Bevat informatie over het oplossen van problemen.

Veronderstellingen in de bedieningshandleiding

  • In de procedures gaan we ervan uit dat zowel de Speedlite als de aan- / uitschakelaars van de camera zijn ingeschakeld ().
  • De pictogrammen die worden gebruikt om de knoppen, wieltjes en symbolen in de tekst aan te geven, komen overeen met de pictogrammen die u op de Speedlite en de camera aantreft.
  • Om een functie in te stellen, drukt u de joystick omhoog / omlaag / naar links / naar rechts of terug Selectiewiel om de functie te selecteren.
  • Om functie-instelling af te sluiten, drukt u op de Ongedaan maken knop.
  • In de procedures gaan we ervan uit dat de gebruikersfuncties en persoonlijke functies van de Speedlite en de menu- en gebruikersfuncties van de camera zijn ingesteld op de standaardwaarden.