Automatisch opnieuw proberen als de overdracht is mislukt

Als de overdracht mislukt, knippert het Netwerklamp-lampje op de transmitter rood. In dit geval wordt het volgende scherm weergegeven nadat u op de knop MENU drukt en [Draadloze instellingen: WFT-instellingen] selecteert.

Raadpleeg Problemen oplossen om de weergegeven fout te herstellen.

Zodra de oorzaak van de fout is weggenomen, worden de beelden waarvan de overdracht eerder is mislukt, opnieuw automatisch overgebracht. Wanneer deze optie is geactiveerd, wordt de overdracht opnieuw geprobeerd nadat deze is mislukt, ongeacht of automatische overdracht werd gebruikt of de opnamen via FTP werden overgebracht. Als u de beeldoverdracht annuleert of de transmitter of camera uitschakelt, wordt het beeld niet automatisch opnieuw overgebracht.

Raadpleeg Groepen beelden overbrengen en draag de beelden over.

Opmerking

  • Stel, als u de verbinding met de LAN liever niet verbreekt, [Energiebesparing] op het scherm [FTP-overdrachtsinst.] () in op [Uitschak.].