Verbindingsinstellingen configureren

U kunt instellingen zo configureren dat FTP-overdracht wordt gebruikt. Bovendien kunt u de verificatie-informatie configureren wanneer 802.1X-verificatie wordt gebruikt in een LAN-omgeving.

 1. Selecteer [Draadloze instellingen: WFT-instellingen].

 2. Selecteer [Verbindingsinstellingen].

 3. Selecteer een item om te configureren.

FTP-overdrachtsinst.

Selecteer [FTP-overdrachtsinst.] om instellingen gerelateerd aan FTP-overdracht en de energiebesparingsfunctie te configureren.

 • Autom. overbr. / Overbr. type/form. / Overbrengen met SET / Rootcertif. ins.

 • Energiebesparing

  • Wanneer deze optie is ingesteld op [Inschak.], wordt na een bepaalde periode van inactiviteit de verbinding van de transmitter met de LAN verbroken door uit te loggen van de FTP-server. Wanneer er een beeldoverdracht plaatsvindt, wordt de transmitter automatisch opnieuw verbonden met het netwerk. Als u de verbinding met de LAN liever niet verbreekt, stel dan [Uitschak.] in.

802.1X-verificatie

Als u [802.1X-verificatie] selecteert, kunt u 802.1X-verificatie configureren in de set-upwizard en de instellingen bevestigen of verwijderen.

Stel dit in wanneer u verbinding maakt met een netwerk dat 802.1X-verificatie vereist.

Bewaar het certificaat dat vereist is voor de 802.1X-verificatiemethode van tevoren op de kaart die in de camera zit.

De bestandstypes en bestandsnamen kunnen als volgt door de camera worden gelezen.

Type Bestandsnaam
Rootcertificaat 8021X_R.CER
8021X_R.CRT
8021X_R.PEM
Clientcertificaat 8021X_C.CER
8021X_C.CRT
8021X_C.PEM
Geheime sleutel 8021X_C.KEY

De volgende protocollen worden ondersteund door deze transmitter:

Protocol Ondersteunde verificatiemethode
EAP-TLS X.509
EAP-TTLS MS-CHAP v2
PEAP MS-CHAP v2
 • Setupwizard

  • Volg de instructies in de wizard en configureer de verificatie-instellingen ().
 • Bevestig instell.

  • Selecteer deze optie om de inhoud van de verificatie-instellingen te controleren.
 • Verwijder instellingen

  • Selecteer deze optie om verificatie-instellingen te verwijderen. Wanneer u [OK] op het weergegeven scherm selecteert, worden de instellingen verwijderd.