Preferences

 1. Galvenajā logā noklikšķiniet uz [Preferences].

 2. Pēc nepieciešamības konfigurējiet iestatījumus, pēc tam noklikšķiniet uz [OK/Apstiprināt].

  • Iestatījumi tiek lietoti programmai EU.

Pamata iestatījumi

Varat konfigurēt sākotnējo darbību pēc programmas EU palaišanas.

Piezīme

 • Cilnē [Startup Action/Palaišanas darbība] atlasiet [Show [Select and download] screen/Parādīt ekrānu [Atlasīt un lejupielādēt]], lai parādītu skatītāja logu ().
 • Cilnē [Startup Action/Palaišanas darbība] atlasiet [Show [Remote shooting] screen/Parādīt ekrānu [Attālā fotografēšana]], lai parādītu uzņemšanas logu (). (Kamerām EOS M6, M5, M3, M10 un M100 tiek parādīts galvenais logs.)
 • Cilnē [Startup Action/Palaišanas darbība] atlasiet [Execute [Start automatic download]/Izpildīt [Sākt automātisku lejupielādi]], lai tiktu parādīts dialoglodziņš [Save File/Saglabāt failu] () un pie palaišanas sāktu pārsūtīšanu. Kad visi attēli ir pārsūtīti, automātiski tiek palaista programma DPP, un pārsūtītie attēli tiek parādīti galvenajā logā.
 • Ja nevēlaties parādīt logu [Quick Preview/Ātrais priekšskatījums] attālās Live View fotografēšanas vai attēlu pārsūtīšanas laikā, noņemiet atzīmi pie [Automatically display Quick Preview window/Automātiski parādīt ātrā priekšskatījuma logu].

Adresāta mape

Varat norādīt no kamerām pārsūtīto vai ar attālo fotografēšanu uzņemto attēlu adresāta mapi.

Piezīme

 • Adresāta mapi var arī norādīt, tekstu nepastarpināti ievadot adresāta mapes tekstlodziņā.
 • Lai pārlūkotu adresāta mapi, noklikšķiniet uz [Browse/Pārlūkot]. Kad esat noklikšķinājis uz [Browse/Pārlūkot] un izvēlējies adresāta mapi, norādītajā mapē automātiski tiek izveidota apakšmape.
 • Apakšmape tiek izveidota, kad atlasāt [Create a subfolder in this folder and save images/Izveidot šajā mapē apakšmapi un saglabāt attēlus] (Windows) vai [Create a subfolder in this folder and save images/Izveidot šajā mapē apakšmapi un saglabāt attēlus] (macOS).
 • Sarakstlodziņā varat atlasīt izveidoto apakšmapju nosaukuma veidošanas noteikumus. Lai pielāgotu apakšmapju nosaukuma veidošanas noteikumus, noklikšķiniet uz [Customize/Pielāgot].
 • Izmantojot fotografēšanas datumu kā izveidoto apakšmapju pamatu, varat norādīt formātu (gada, mēneša un dienas secību un stilu) un atdalītāju.

Faila nosaukums

Varat norādīt no kamerām pārsūtīto vai ar attālo fotografēšanu uzņemto attēlu failu nosaukumus.

Piezīme

 • Norādot attēla faila nosaukumu, sarakstlodziņā izvēlieties nosaukuma veidošanas noteikumus. (Atlasiet [Do not modify/Nemodificēt], lai failu saglabāšanai izmantotu kameras iestatītos nosaukumus.) Lai pielāgotu failu nosaukuma veidošanas noteikumus, noklikšķiniet uz [Customize/Pielāgot].
 • Varat failu nosaukumiem atsevišķi iestatīt prefiksa tekstu un ciparu skaitu un sākuma skaitli sērijas numuriem.
 • Izmantojot fotografēšanas datumu kā failu nosaukumu pamatu, varat norādīt formātu (gada, mēneša un dienas secību un stilu) un atdalītāju.

Attālā fotografēšana

Varat konfigurēt attālās fotografēšanas laikā veicamās darbības.

Nav pieejams kamerā EOS M6, M5, M3, M10 vai M100.

Piezīme

 • Atlasiet [Rotate image/Pagriezt attēlu], lai konfigurētu attēla pagriešanu neatkarīgi no fotografēšanas orientācijas. Pagriešanas leņķi iestatiet tveršanas logā ().
 • Atlasiet [Start Live View/Palaist Live View], lai automātiski parādītu [Remote Live View window/Logs Attālais Live View], kad kamerā tiek palaists Live View. (Nav pieejams EOS R3, R5, R5 C, R6, R/Ra, RP, M6 Mark II, M200, M50 Mark II vai M50)
 • Atlasiet [Stop Live View/Apturēt Live View], lai automātiski aizvērtu [Remote Live View window/Logs Attālais Live View], kad kamerā tiek pārtraukts Live View. Live View kamerā tiek pārtraukts arī tad, ja Live View attēlojums kamerā ir aktīvs brīdī, kad pārtraucat attālo Live View. (Nav pieejams EOS R3, R5, R5 C, R6, R7, R8, R10, R50, R100, R/Ra, RP, M6 Mark II, M200, M50 Mark II vai M50)
 • Atlasiet [Turn on camera's LCD monitor when Live View starts/Ieslēgt kameras LCD monitoru, palaižot Live View], lai kameras ekrānā rādītu attēlu vienlaicīgi ar funkcijas Attālais Live View palaišanu. (Nav pieejams EOS R3, R5, R5 C, R6, R7, R8, R10, R50, R100, R/Ra, RP, M6 Mark II, M200, M50 Mark II vai M50)
 • Atlasiet [Change settings using mouse wheel on [Remote Shooting] screen/Mainīt iestatījumus ar peles ritenīti ekrānā [Attālā uzņemšana]], lai ar peles ritenīti ievadītu iestatījumus tveršanas logā, t.sk. vadītu pogas, un logā [Flash function settings/Zibspuldzes funkcijas iestatījumi].

Saistītā programmatūra

Varat sarakstlodziņā atlasīt saistīto programmatūru, ko palaist pēc attēlu pārsūtīšanas no kameras vai uzņemšanas ar attālo fotografēšanu. Lai pievienotu trešo pušu lietotnes kā saistīto programmatūru, noklikšķiniet uz [Register/Reģistrēt].

Piezīme

 • Varat arī norādīt attēlu veidu, par kuriem jūs informēt, kad tiek startēta saistītā trešās puses programmatūra. Konfigurējiet šo iestatījumu logā, kas tiek parādīts pēc noklikšķināšanas uz [Register/Reģistrēt].

Laika iestatījumi

Varat konfigurēt, kā tiek pārvaldīts kamerā iestatītais laiks, kad pievienojat kameru.

Piezīme

 • Logā [Notify me if the time does not match/Paziņot man, ja laiks nesakrīt] norādiet paziņojuma slieksni (1-60 minūtes), ja konstatētas atšķirības starp kameras un datora pulksteni.

  Ja, programmai EU pēc palaišanas salīdzinot laikus, ir pārsniegts norādītais slieksnis, tiek parādīts brīdinājums.

 • Atlasiet [Always match the computer time/Vienmēr pieskaņot datora laikam], lai pēc programmas EU palaišanas kamerā iestatītu datora laiku.

Datu apkopošana

Varat mainīt datu apkopošanas iestatījumus.

 • Klikšķiniet uz [Change settings/Mainīt iestatījumus] un veiciet nepieciešamās izmaiņas dialoglodziņā.