Nuotolinio „Live View“ vaizdo lango funkcijos: skirtukas „Live View“

 1. (1)Pateikia kūrybinio filtro nuostatas*1
 2. (2)Temperatūros lygio / įspėjimo apie temperatūrą rodinys*2
 3. (3)Vykdomo filmavimo piktograma
 4. (4)Įrašymo trukmė
 5. (5)Suaktyvintas elektroninis užraktas*3
 6. (6)Rodo HDR PQ nuostatas ()
 7. (7)Didinimo rėmelis
 8. (8)AF taškai
 9. (9)Nurodo, kad vykdomas filmų filmavimas
 10. (10)Ekspozicijos imitavimas
 11. (11)Fotografavimo atstumas / židinio nuotolis*4
 12. (12)Filmo glaudinimo metodas
 13. (13)Kadrų dažnis
 14. (14)Įrašomos filmuotos medžiagos dydis
 15. (15)Paleidžia / sustabdo filmavimą
 16. (16)Fokusuotės atstumo rodinys*5
 17. (17)Mastelio keitimo naudojant servo pavarą mygtukas () fotoaparatams EOS 90D, 80D, 77D, 850D, 800D, 250D arba 200D
 18. (18)Vaizdo pagelbiklio mygtukas*6
 1. (19)Rodo / paslepia elektroninį gulsčiuką ()
 2. (20)Automatinio pasukimo mygtukas*7
 3. (21)Pasuka vaizdą*8
 4. (22)Valdikliai 2
 5. (23)Nustato spalvų temperatūrą
 6. (24)Valdikliai 1
 7. (25)Parenka baltos spalvos balansą
  ()
 8. (26)Baltos spalvos balanso pipetė
 9. (27)AF režimas ()
 10. (28)Objektyvo pavara ()
 11. (29)Patikrina lauko gylį ()
 12. (30)„Canon Log“ nuostatų rodinys*6
 13. (31)Įrašymo lygio nuostatos ()
 14. (32)Parodo / paslepia valdiklius 1
 15. (33)Histogramos rodinys
 16. (34)Uždaro langą
 17. (35)Rodinio didinimas*9
 18. (36)Parodo / paslepia didinimo rėmelį
 19. (37)Nustato vaizdo proporcijas ()
 20. (38)Parodo / paslepia AF taškus
 • 1: Rodoma tik tada, kai prijungtas fotoaparatas EOS 90D, 80D, 77D, 760D, 850D, 800D, 250D, 200D, 750D, M6 Mark II, M200, M50 Mark II arba M50 ir fotoaparate nustatytas kūrybinis filtras.
 • 2. EOS R7 arba R10 temperatūros lygio piktograma gali būti rodoma čia. Kituose modeliuose gali būti rodoma įspėjamoji temperatūros piktograma.
 • 3. Rodoma, kai EOS R3, R5, R5 C, R6, R7 arba R10 prijungtas ir [„Shutter mode“ (Užrakto režimas)] nustatytas į [„Electronic“ (Elektroninis)].
 • 4 Rodoma, kai prijungtas fotoaparatas EOS R3.
 • 5 Rodoma, kai prijungtas fotoaparatas EOS R3. [ON(m)/Įj. (m)] žymi nuostatos pateikimą metrais [ON(ft)/Įj. (p.)] – pėdomis.
 • 6: Rodoma tik tada, kai prijungtas fotoaparatas EOS-1D X Mark III, 1D C, R3, R5, R6, R7 arba R/Ra ir fotoaparate nustatyta „Canon Log“ arba „Canon Log 3“ arba kai prijungtas fotoaparatas EOS R ir jame nustatytas 8 bitų režimas.
  Be to, [Peržiūros pagelbiklio rodinio perjungimas] arba [Peržiūros pagelbiklio rodinio perjungimas 2] rodoma, kai prijungtas fotoaparatas EOS-1D X Mark III, R3, R5, R5 C, R6, R7 arba R10, kai fotoaparate nustatyta HDR PQ nuostata ().
 • 7 Kai nustatytas automatinis pasukimas, automatiškai pasukamas rodinys [Remote Live View window/Nuotolinio „Live View“ vaizdo langas], kad atitiktų fotoaparato pasukimą, kai EU aptinka, jog fotoaparatas laikomas vertikaliai.
 • 8 Kai mygtukas [Automatinis pasukimas] perjungtas į padėtį ON (Įjungti), vaizdams pasukti negalima naudoti mygtukų [Pasukimas prieš laikrodžio rodyklę] [Pasukimas pagal laikrodžio rodyklę].
 • 9 Galimas didinimo koeficientas priklauso nuo prijungto fotoaparato.