Tinklo nuostatos

EOS-1D X Mark IIIR3R5/R5 C (su WFT-R10B)

Galima atlikti nurodytus veiksmus su fotoaparato tinklo nuostatomis.

 1. Kurti, redaguoti ir panaikinti tinklo nuostatas
 2. Įrašyti ir įkelti tinklo nuostatas į failus ir iš jų
 3. Įrašyti ir įkelti tinklo nuostatas į fotoaparatą ir iš jo
 4. LAN nuostatos
 5. FTP nuostatos

Sistemos reikalavimai

„Windows“ OS

„Windows 11“, „Windows 10“ (1607 arba naujesnė versija)

Darbinė atmintis (RAM)

Bent 4 GB naudojant „Windows 11“

Bent 2 GB naudojant 64 bitų „Windows 10“ sistemą

Bent 1 GB naudojant 32 bitų „Windows 10“ sistemą

Saugykla

Bent 100 MB laisvos vietos

Ekranas

1366 × 768, 16 bitų spalvų ar geresnis

„macOS“ OS

„macOS 11“, „macOS 12“, „macOS 13“

 • Suderinama su „Mac“ kompiuteriais, kuriuose įdiegta „Apple silicon“
Darbinė atmintis (RAM)

Bent 4 GB naudojant „macOS 11“ – „macOS 13“ sistemas

Saugykla

Bent 100 MB laisvos vietos

Ekranas

1280 × 800 pikselių, 16 bitų spalvų ar geresnis

Atsargiai

 • Norint naudoti šią funkciją, turi būti įdiegta priemonė „EOS Network Setting Tool“.
 • Ši funkcija reikalauja turėti reikiamų žinių apie laidinio LAN tinklo ir FTP serverio konfigūravimą. „Canon“ negali teikti palaikymo dėl laidinių LAN tinklų ar FTP serverių konfigūravimo.
 • Atminkite, kad „Canon“ neatsako už nuostolius ar gedimus, patirtus dėl klaidingai nustatytų tinklo ar FTP serverio nuostatų. Be to, „Canon“ neatsako už kitokius nuostolius ar gedimus, patirtus dėl naudojimosi šia funkcija.
 • Kai naudojate LAN funkcijas, imkitės visų, jūsų manymu, būtinų saugos priemonių. „Canon“ neatsako už nuostolius ar gedimus, sukeltus dėl neįgaliotos prieigos ar kitų saugos reikalavimų pažeidimų.

Pastaba

 • Priemonę „EOS Network Setting Tool“ galima paleisti ir vieną.

Tinklo nuostatų funkcija

 1. Pagrindiniame lange spustelėkite [Camera settings/Fotoaparato nuostatos].

 2. Spustelėkite [Network settings/Tinklo nuostatos].

  • Pateikiamas pagrindinis tinklo nuostatų langas.

Pagrindinis tinklo nuostatų langas

„EOS Network Setting Tool“

 1. Ryšio nuostatos
 2. Failų valdikliai
 3. Fotoaparato valdikliai
 4. MAC adreso tikrinimo mygtukas

  Spustelėkite, kad atskirame lange parodytų prijungtų fotoaparatų ir kitų įrenginių MAC adresus. Lange spustelėdami [Copy/Kopijuoti], galite nukopijuoti MAC adresus.

 5. Inicijuoti nuostatas

  Ištrina visą [Connection settings/Ryšio nuostatos], [Comm settings/Ryšių nuostatos] ir [Function settings/Funkcijų nuostatos] informaciją, įrašytą programinėje įrangoje. Jei norite ištrinti informaciją, spustelėkite [Initialize settings/Inicijuoti nuostatas], po to pateiktame dialogo lange spustelėkite [Delete/Panaikinti].

 6. Informacijos rodinys

  Rodoma pasirinktos ryšio nuostatos informacija.

 7. Pasirinkite ryšio nuostatą

Ryšio nuostatos

Naujos nuostatos konfigūravimas

 1. Iškvieskite pagrindinį tinklo nuostatų langą ().

 2. Spustelėkite mygtuką [New/Naujas] srityje [Connection settings/Ryšio nuostatos].

 3. Spustelėkite mygtuką [New/Naujas] dalyje [Comm settings/Ryšių nuostatos].

 4. Pagal poreikį sukonfigūruokite nuostatas.

  • Šiame dialogo lange galite nustatyti toliau nurodytas nuostatas.

   1. Redaguoti ryšių nuostatų pavadinimą
   2. Pasirinkti LAN nuostatą
   3. Nustatyti TCP / IP
   4. Nustatyti belaidį LAN („Wi-Fi“, WFT)
  • Baigę, spustelėkite mygtuką [Save/Įrašyti], kad grįžtumėte į dialogo langą [Connection settings/Ryšio nuostatos].
 5. Spustelėkite mygtuką [New/Naujas] dalyje [Function settings/Funkcijų nuostatos].

 6. Pagal poreikį sukonfigūruokite nuostatas.

  • Šiame dialogo lange galite nustatyti toliau nurodytas nuostatas.

   1. Redaguoti funkcijos nuostatų pavadinimą
   2. Pasirinkti FTP režimą
   3. Redaguoti FTP / SFTP / FTPS nuostatas
   4. Nustatyti priimančio serverio nuostatas
    • Nustatyti FTP serverio pavadinimo (IP adreso) nuostatą
    • Naršyti paskirties vietos aplanką

     Spustelėkite [Browse/Naršyti], jei norite naršyti. Spustelėjus mygtuką [Browse/Naršyti], EU prisijungia prie nurodyto FTP serverio.

  • Baigę, spustelėkite mygtuką [Save/Įrašyti], kad grįžtumėte į dialogo langą [Connection settings/Ryšio nuostatos].
 7. Dialogo lange [Connection settings/Ryšio nuostatos] spustelėkite mygtuką [Save/Įrašyti], kad grįžtumėte į pagrindinį tinklo nuostatų langą.

  • Nuostatos įrašomos programinėje įrangoje.

Nuostatų keitimas

 1. Iškvieskite pagrindinį tinklo nuostatų langą ().

 2. Atidarykite nuostatas, kurias norite pakeisti, ir spustelėkite [Change/Keisti].

 3. Pakeiskite nuostatas pagal poreikį.

Nuostatų panaikinimas

 1. Iškvieskite pagrindinį tinklo nuostatų langą ().

 2. Atidarykite norimas panaikinti nuostatas.

 3. Spustelėkite [Delete settings/Panaikinti nuostatas], po to kitame ekrane spustelėkite [Delete/Panaikinti].

Veiksmai su failais

Nuostatų įrašymas kaip failo

 1. Iškvieskite pagrindinį tinklo nuostatų langą ().

 2. Atidarykite norimas įrašyti nuostatas.

 3. Spustelėkite [Save to file/Įrašyti į failą], dialogo lange pagal poreikį sukonfigūruokite nuostatas, po to spustelėkite [Save/Įrašyti].

Atsargiai

 • Naudojantis šia funkcija sukurti NIF failai suderinami tik su fotoaparatais EOS-1D X Mark III, R3, R5 ir R5 C.

Failų atidarymas

 1. Iškvieskite pagrindinį tinklo nuostatų langą ().

 2. Spustelėkite [Open file/Atidaryti failą], po to dialogo lange pasirinkite failą ir spustelėkite [Open/Atidaryti].

  • Pasirinktas nuostatų failas atidaromas pagrindiniame tinklo nuostatų lange.

Atsargiai

 • Galite atidaryti tik naudojantis šia funkcija arba fotoaparatais EOS-1D X Mark III, R3, R5 arba R5 C sukurtus NIF formato failus.

Veiksmai su fotoaparatu

Nuostatų įrašymas į fotoaparatą

 1. Iškvieskite pagrindinį tinklo nuostatų langą ().

 2. Atidarykite nuostatas, kurias norite įrašyti į fotoaparatą.

 3. Spustelėkite [Save settings/Įrašyti nuostatas].

 4. Dialogo lange pasirinkite [SET] failą, į kurį įrašyti nuostatas, po to spustelėkite [Save/Įrašyti].

  • Kas rodoma ekrane, priklauso nuo prijungto fotoaparato.

Nuostatų įkėlimas iš fotoaparato

 1. Iškvieskite pagrindinį tinklo nuostatų langą ().

 2. Spustelėkite [Load settings/Įkelti nuostatas].

 3. Dialogo lange pasirinkite [SET] failą, iš kurio įkelti nuostatas, po to spustelėkite [Load/Įkelti].

  • Nuostatos pateikiamos pagrindiniame tinklo nuostatų lange.
  • Kas rodoma ekrane, priklauso nuo prijungto fotoaparato.

Nuostatų panaikinimas iš fotoaparato

 1. Iškvieskite pagrindinį tinklo nuostatų langą ().

 2. Spustelėkite [Delete settings/Panaikinti nuostatas] dalyje [Camera operations/Veiksmai su fotoaparatu], dialogo lange pasirinkite panaikintiną [SET] failą, po to spustelėkite [Delete/Panaikinti].