Fotografavimas naudojantis fotoaparatu

Net kai EU nustatyta fotografuoti nuotoliniu būdu, vis tiek galite fotografuoti ir pačiu fotoaparatu. Užfiksuoti vaizdai įrašomi kompiuteryje.

  1. Išveskite į ekraną fiksavimo langą ().

  2. Fotografuokite paspausdami fotoaparato užrakto mygtuką.

    • Automatiškai paleidžiama DPP ir joje parodomi užfiksuoti vaizdai.