Vaizdų perdavimas į kompiuterį

Perduoti vaizdai kompiuteryje įrašomi į aplanką [Pictures/Paveikslėliai] („Windows“) arba [Pictures/Paveikslėliai] („macOS“) pagal fotografavimo datą. Perdavus, automatiškai paleidžiama „Digital Photo Professional 4“ (DPP), jei ji yra įdiegta, ir rodo perduotus vaizdus.

Atsargiai

 • Dėl didesnio failų dydžio, filmai perduodami ilgiau.

Pastaba

 • Programą, kuri pasileidžia perdavus vaizdus, galima pakeisti skirtuke [Linked Software/Susietoji programinė įranga] pasirinktinėse nuostatose ().
 • Pasirinktinių nuostatų skirtuke [Destination Folder/Paskirties vietos aplankas] () galite pakeisti automatiškai perduotų vaizdų arba pasirinktų vaizdų, kurie užfiksuojami naudojant nuotolinį fotografavimą, paskirties vietą.
 • Programą „Digital Photo Professional 4“ galite atsisiųsti iš „Canon“ svetainės.

Paketinis vaizdų perdavimas

 1. Spustelėkite [Download images to computer/Atsisiųsti vaizdus į kompiuterį].

 2. Spustelėkite [Settings/Nuostatos].

 3. Pasirinkite vaizdų perdavimo sąlygą ir spustelėkite [OK/Gerai].

 4. Spustelėkite [Start automatic download/Pradėti automatinį atsisiuntimą].

  DPP pagrindinis langas

  • Jei reikia išsamios informacijos, kaip naudoti DPP, žr. „Digital Photo Professional 4“ naudotojo vadovą.

Pasirinktų vaizdų perdavimas

 1. Spustelėkite [Select and download/Pasirinkti ir atsisiųsti].

 2. Žiūryklės lange pasirinkite vaizdus.

  Žiūryklės langas

  • Pažymėkite perduotinų vaizdų žymės langelį.
  • Pele galite pasirinkti kelis vaizdus.

  Pastaba

  • Spustelėkite [Rikiuoti], kad pakeistumėte miniatiūrų rikiavimo tvarką.
  • Spustelėkite [Sąlygos pasirinkimas], kad galėtumėte filtruoti vaizdus pagal įvairias sąlygas ir pasirinkti perduotinus vaizdus.
  • Spustelėkite [Informacija], kad galėtumėte pasirinkti miniatiūrose pateikiamą informaciją. Pasirinkus [Date/Time / Data/laikas], rodoma failo sukūrimo data ir laikas.
  • Spustelėkite [Sukeisti], kad sukeistumėte pasirinkimo būseną (pasirinkta / išvalyta).
  • Spustelėkite [Tik pasirinkti], kad būtų rodomi tik pasirinkti vaizdai.
  • Spustelėkite [Datos filtras], kad filtruotumėte vaizdus pagal failo sukūrimo datą.
  • Spustelėkite [Sąrašo rodinys], kad įjungtumėte sąrašo rodinį.
   Spustelėkite [Miniatiūrų rodinys], kad grįžtumėte į miniatiūrų rodinį.
  • Sąrašo rodinyje spustelėkite antraštės elementą, kad rikiuotumėte pagal jį. Rikiavimas naudojant [Folder/Aplankas] atitinka rikiavimą naudojant [Rikiuoti] miniatiūrų rodinyje.
 3. Spustelėkite [Download/Atsisiųsti].

 4. Nustatykite paskirties vietą, po to spustelėkite [OK/Gerai].

  Vaizdo atsisiuntimo dialogo langas

  1. Rodoma paskirties vieta kompiuteryje
  2. Nustatykite paskirties vietą
  • Atsiranda dialogo langas [Save File/Failo įrašymas] ir EU pradeda perduoti vaizdus į kompiuterį.
  • Persiųsti vaizdai rodomi lange [Quick Preview/Sparčioji peržiūra].

   Sparčiosios peržiūros langas

  • Galite greitai peržiūrėti vaizdus juos perdavus. Jei reikia, galite pakeisti lango dydį.
  • Jei norite įjungti pagrindinį langą, žiūryklės lange spustelėkite [Main Window/Pagrindinis langas].

Pastaba

 • Korteles, iš kurių buvo perduoti vaizdai, galima inicijuoti žiūryklės lange spustelėjus mygtuką [„Format“ (Formatuoti)] (išskyrus EOS R5 C).
 • Atlikdami 2 veiksmą galite iškart pasirinkti kelis vaizdus. Spustelėjus pirmą perduotiną vaizdą ir laikant nuspaustą mygtuką Shift spustelėjant paskutinį vaizdą, bus pateikta piktograma ([Patikros mygtukas 2]).
  Spustelėkite [Patikros mygtukas 1], kad pasirinktumėte visus vaizdus, kuriuos nurodėte.
 • Išsamios informacijos apie žiūryklės langą žr. Žiūryklės lango funkcijos.
 • HDR aplinkų atveju vaizdai, užfiksuoti fotoaparate nustačius HDR PQ, rodomi kaip 10 bitų HDR PQ vaizdai ir lange [Quick Preview/Sparčioji peržiūra] („Windows“). Išsamios informacijos apie HDR aplinkas žr. HDR PQ nuostatos.