Фильмдер түсіру

Фильмдерді қашықтан түсіруге болады.

 • Түсірмес бұрын камерада карта болуын қамтамасыз етіңіз. Карта салынбаса, фильм түсіру мүмкін емес.
 • Реттеуге болатын функциялар жалғанған камераға байланысты әртүрлі болады.
 • Бейне стоп-кадрларын түсіріп алуға болады.
 • Сақтық шаралары мен қолдануға болатын функциялар туралы егжей-тегжейлі мәліметті жалғанған камераның нұсқаулығынан қараңыз.
 • EOS R5 C камерасында фильм түсіру мүмкін емес.
 1. Түсіру терезесіндегі [Фильм] түймесін басыңыз.

  • Live View арқылы түсіру/Фильм түсіру қосқышы бар камераларда қосқыш Фильм күйіне орнатылып, Қашықтағы Live View терезесі көрсетілгенде, EU фильм түсіру режимінде болады.
  • [Фильм] түймесін басқаннан кейін, камераны әрі қарай қашықтан басқару мүмкін болмайды. Камераны тікелей пайдалану үшін [Фильм] түймесін тағы басыңыз немесе [Remote Live View window/Қашықтағы Live View терезесі] экранын жабыңыз.
 2. [Параметрлерді орнату] түймесін басыңыз.

 3. Параметрлерді орнату мәзірін реттеңіз.

  • Фильм түсіру өлшемі мен басқа параметрлерді реттеу үшін [Live View/Movie func. set./Live View режимі/Фильм функциясының параметрлері] тармағын басыңыз.

  • EOS-1D X немесе 1D C камералары үшін [LV func. setting/Live View функциясының параметрі] опциясын [Movies/Фильмдер] күйіне орнатыңыз.
  • Қажет болса, параметрлерді реттеңіз, одан кейін [OK] түймесін басыңыз.
  • Жалғанған камераға байланысты Қашықтағы Live View терезесіндегі сурет сапасын [LV quality settings/Live View сапасының параметрлері] тармағы көрсетіліп тұрған кезде сол тармақты басу арқылы орнатуға болады ().

  • Қажет болса, параметрлерді реттеңіз, одан кейін [OK] түймесін басыңыз.
 4. Түсіруді бастаңыз.

  Қашықтағы Live View терезесі ішіндегі [Movie recording (Фильм жазу)] түймесін басыңыз. Түсіруді тоқтату үшін [Movie recording (Фильм жазу)] түймесін қайтадан басыңыз.

  Ескерту

  • EOS 80D, 77D, 760D, 850D, 250D, 800D немесе 200D камерасында [Digital zoom/Цифрлық зум] орнатылған кезде, төмендегі операцияларды орындауға болады.

   • Қашықтағы Live View дисплейі
   • Автофокус
   • Фотосурет түсіру
   • Электр жетекті зум
  • Сымсыз жалғанған кезде, EOS 6D камерасында фильм түсіру мүмкін емес.

  Ескертпе

  • Canon Log мүмкіндігімен жабдықталған камерасында осы функция орнатылған кезде, Қашықтағы Live View терезесінде [Canon Log/Canon Log 3] және [Қарау көмекшісі] көрсетіледі ().
  • Canon Log бойынша егжей-тегжейлі мәліметті осындай функциямен жабдықталған EOS камераларының нұсқаулығынан қараңыз.
  • [Қарау көмекшісі] көрсетіліп тұрған кезде осы опцияны басса, анығырақ дисплей қосылып, көріністің бұрышы мен басқа егжей-тегжейлі мәліметті тексеру оңайырақ болады. [Қарау көмекшісі] түймесін басқанда, оның түсіруге ешқандай әсері болмайтынын ескеріңіз.
  • Егер Қашықтағы Live View терезесін жапқан кезде экранға [Download recorded movie files?/Түсірілген фильм файлдарын жүктеп алу керек пе?] хабарламасы шықса, [Download/Жүктеп алу] түймесін басып, мақсатты орынды көрсетіңіз де, компьютерге тасымалданатын файл үшін бір атау енгізіңіз, содан кейін [Download/Жүктеп алу] түймесін басыңыз.