Қашықтағы Live View суретінің сапасын реттеу

EOS-1D X Mark III1D X Mark IIR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50

[Low/Төмен] мәніне орнатқанда, Live View дисплейінің жауап қайтару жылдамдығы жақсаруы мүмкін. Мұны Қашықтағы Live View терезесінде жылдам қозғалатын нысандарды қарау кезінде қолданған жөн.

  1. Түсіру терезесіндегі [Параметрлерді орнату] түймесін басыңыз.

  2. [LV quality settings/Live View сапасының параметрлері] түймесін басыңыз.

  3. Сурет сапасын орнатыңыз.

    • Диалог терезесін жабу үшін [OK] түймесін басыңыз.