Servo AF сипаттамалары

Servo AF параметрімен түсіру нысандарыңызға немесе түсіру жағдайларыңызда Case (Жағдай) параметрін таңдау арқылы оңай бейімделеді. Бұл мүмкіндік «AF теңшеу құралы» деп аталады.

 1. [Автофокус2] қойындысын таңдаңыз.

 2. Жағдайды таңдаңыз.

  • Жағдай белгішесін таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Таңдаған жағдайыңыз енді орнатылады. Таңдалған жағдайлар көк түспен көрсетіледі.

Жағдай мәліметтері

1-жағдай - A жағдайы — «Tracking sensitivity (Бақылау сезімталдығы)» және «Acceleration/deceleration tracking (Бақылауды жылдамдату/баяулату)» үшін параметрлердің бес тіркесімі. Келесі кестеге қарап тұрып нысаныңыз бен түсіру жағдайыңыз үшін жағдайды таңдаңыз.

Жағдай Белгіше Сипаттамасы Түсіру жағдайларының мысалдары
1-жағдай Жылжымалы нысандар 1/Жылжымалы нысандар 2 Әртүрлі көп мақсатты параметр Жалпы қозғалатын нысандар
2-жағдай Теннис Ықтимал кедергілерді елемей, нысанды бақылауды жалғастыру Теннис, еркін сырғанау
3-жағдай Вело жарыстың басталуы AF нүктелерін кенеттен енгізетін нысандар бойынша жылдам фокустау Веложарыстың басталуы, тау шаңғылары
4-жағдай Футбол/Ырғақты гимнастика Жылдамдайтын немесе тез баяулайтын нысандарға арналған Футбол, ырғақты гимнастика, мотоспорт, баскетбол
A жағдайы AUTO Бақылау нысан қозғалысына автоматты түрде бейімделеді Жалпы қозғалатын нысандар, әсіресе динамикалық түсіру жағдайларында

1-жағдай: Әртүрлі көп мақсатты параметр

Әдепкі

 • Tracking sensitivity (Бақылау сезімталдығы): 0
 • Accel./decel. tracking (Бақылауды жылд./баяулату): 0

Жалпы қозғалатын нысандарға бейімделген стандартты параметр. Нысандар мен көріністердің көптеген түрлері үшін қолайлы.

Келесі жағдайларда орнына [Case 2/2-жағдай] - [Case 4/4-жағдай] параметрін таңдаңыз: AF нүктелерін кесіп өткен басқа нысандар, ұсталмайтын нысандар немесе кенеттен пайда болатын немесе жылдамдығы өзгеретін нысандар.

2-жағдай: Ықтимал кедергілерді елемей, нысанды бақылауды жалғастыру

Әдепкі

 • Tracking sensitivity (Бақылау сезімталдығы): Locked on (Құлыпталған): –1
 • Accel./decel. tracking (Бақылауды жылд./баяулату): 0

Басқа нысандар AF нүктелерін кескен немесе нысан AF нүктелерінен ауытқыған жағдайда да нысанды фокустауды жалғастыруға арналған параметр. Фокустың басқа нысандарға немесе өңге ауыспауын қалаған жағдайда тиімді.

Ескертпе

 • Камераның әдепкі параметрлер астында мақсатты нысанды бақылауына кедергі келтіріп, басқа нысандар фокусты алып қоятын болса немесе AF нүктелері нысаннан көп уақыт ауытқитын болса, [Tracking sensitivity/Бақылау сезімталдығы] параметрін [–2] мәніне орнатып көріңіз. ().

3-жағдай: AF нүктелерін кенеттен енгізетін нысандар бойынша жылдам фокустау

Әдепкі

 • Tracking sensitivity (Бақылау сезімталдығы): Responsive (Жауапты): +1
 • Accel./decel. tracking (Бақылауды жылд./баяулату): +1

AF нүктелерінде түрлі қашықтықтағы нысандар қатарына бірінен кейін біріне фокустауға арналған параметр. Фокус мақсатты нысанның алдында пайда болатын кез келген жаңа нысанға ауысады. Әрқашан жақынырақ нысанды фокустағыңыз келген кезде тиімді болып табылады.

Ескертпе

 • Кенеттен пайда болатын жаңа нысандарға бірден ауысатын фокустауды қаласаңыз, [Tracking sensitivity/Бақылау сезімталдығы] параметрін [+2] мәніне орнатып көріңіз ().

4-жағдай: Жылдамдайтын немесе тез баяулайтын нысандарға арналған

Әдепкі

 • Tracking sensitivity (Бақылау сезімталдығы): Responsive (Жауапты): 0
 • Accel./decel. tracking (Бақылауды жылд./баяулату): +1

Нысандарды олар кенеттен жылдамдығын өзгертсе де бақылауға және фокустауға арналған параметр.

Кенеттен қозғалатын, кенет жылдамдатуы/баяулатуы бар не кенеттен тоқтайтын нысандар үшін тиімді.

Ескертпе

 • Сәттен сәтке жылдамдығы айтарлықтай өзгеретін нысандарды бақылау үшін [Accel./decel. Tracking / Бақылауды жылд./баяулату] параметрін [+2] мәніне орнатып көріңіз ().

A жағдайы: Бақылау нысан қозғалысына автоматты түрде бейімделеді

Нысандардың өзгеру жолына негізделіп автоматты түрде орнатылған параметрлермен түсіруді қалаған кезіңізде пайдалы.

Бақылау сезімталдығы мен бақылауды жылдамдату/баяулату параметрлері автоматты түрде орнатылады.

Параметрлер

Tracking sensitivity (Бақылау сезімталдығы)

AF нүктелерінде қозғалған нысан еместерге немесе AF нүктелерінен шыққан нысандарға жауап ретінде Servo AF нысанды бақылау сезімталдығына арналған параметр.

 • 0

  Стандартты параметр. Жалпы жылжымалы нысандар үшін үйлесімді.

 • Locked on (Құлыпталған): –2 / Locked on (Құлыпталған): –1

  Басқа нысандар AF нүктелерін кескен немесе нысан AF нүктелерінен ауытқып кеткен жағдайда да камера нысанды фокустауын жалғастырады. –2 параметр арқылы камера –1 параметрге қарағанда ұзағырақ қадағалайды.

  Дегенмен, камера бұрыс нысанды фокустаса, мақсатты нысанға ауысып қосылу және фокустау сәл көбірек уақыт алады.

 • Responsive (Жауапты): +2 / Responsive (Жауапты): +1

  Камера AF нүктелерімен қамтылған әр түрлі қашықтықтардағы нысандарға жүйелі түрде фокусталады. Әрқашан жақынырақ нысанды фокустағыңыз келген кезде тиімді болып табылады. Келесі нысанды фокустау кезінде +2 параметрі +1 параметріне қарағанда жауаптырақ болады.

  Алайда, камера көзделмеген нысанды фокустауға көбірек бейім болады.

Acceleration/deceleration tracking (Бақылауды жылдамдату/баяулату)

Нысандар қозғалысын кенеттен бастайтын немесе тоқтататын кездегідей, жылдамдықтағы кенет, айтарлықтай өзгерістерге жауап ретінде нысанды бақылау сезімталдығына арналған параметр.

 • 0

  Тұрақты жылдамдықта қозғалатын нысандар үшін ыңғайлы (жылжу жылдамдығындағы ең аз өзгерістер).

 • -2 / -1

  Тұрақты жылдамдықта қозғалатын нысандар үшін ыңғайлы (жылжу жылдамдығындағы ең аз өзгерістер). 0 мәнін орнату аздаған нысан қозғалысына немесе нысанның алдындағы кедергіге байланысты фокусты тұрақсыз еткен кезде тиімді.

 • +2 / +1

  Кенеттен қозғалатын, кенет жылдамдатуы/баяулатуы бар не кенеттен тоқтайтын нысандар үшін тиімді. Қозғалған нысанның жылдамдығы кенеттен өзгерсе де, камера мақсатты нысанда фокустауды жалғастырады. Мысалы, камера сізге кенеттен жақындауды бастайтын нысан артына немесе кенеттен қозғалуды тоқтататын жақындаған нысанның алдына фокусталмауы мүмкін. +2 параметр қозғалатын нысан жылдамдығындағы едәуір өзгерістерді +1 параметрге қарағанда жақсырақ қадағалайды.

  Дегенмен, камера нысанның жеті аз қозғалысына сезімтал болғандықтан, фокустау қысқа мерзімде тұрақсыз болады.

Жағдай параметрлерін реттеу

1-жағдай - 4-жағдай үшін параметрлерді ((1) Бақылау сезімталдығы және (2) Бақылауды тездету/баяулату) қолмен реттеуіңізге болады.

 1. Жағдайды таңдаңыз.

  • Реттелетін жағдай санын таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз.
 2. БАҒА түймесін басыңыз.

  • Таңдалған параметр күлгін түспен қоршалады.
 3. Реттелетін параметрді таңдаңыз.

 4. Реттеуді жасаңыз.

  • Әдепкі параметрлер ашық сұр [Әдепкі] белгішемен көрсетіледі.
  • Реттеуді растау үшін SET түймесін басыңыз.
  • 1-қадамдағы экранға оралу үшін БАҒА түймесін басыңыз.

Ескертпе

 • Әрбір жағдайға (1) және (2) үшін әдепкі параметрлерді қалпына келтіру үшін 2-қадамдағы БАҒА түймесін басыңыз, одан кейін Erase (Өшіру) түймесін басыңыз.
 • Сондай-ақ, (1) және (2) параметрлерін «Менің мәзірім» мәзіріне () тіркей аласыз. Бұл таңдалған жағдай үшін параметрлерді реттеуіңізге мүмкіндік береді.
 • Реттеген жағдайыңызбен түсіру үшін алдымен реттелген жағдайды таңдаңыз, одан кейін түсіріңіз.