Уақыт үзілісі бар фильмдер

Орнатылған аралықтағы фотосуреттер түсірілімін 4K немесе Full HD уақыт үзілісі бар фильм жасау үшін автоматты түрде бірге біріктіруге болады. Уақыт үзілісі бар фильм нысанның нақты уақытта көрінуіне қарағанда уақыттың қысқа мерзімінде өзгеру жолын көрсетеді. Ол өзгерген көріністі, өскен өсімдіктерді, аспан қозғалысын, т.б. бекітілген нүктені бақылау үшін тиімді.

Уақыт үзілісі бар фильмдер MP4 пішіміне келесі сапада жазылады: 4K фильмін жазуда 4K-UHD29,97 кадр/сек.ALL-I (тек I)(NTSC)/4K-UHD25,00 кадр/сек.ALL-I (тек I) (PAL), ал Full HD фильмін жазуда Full HD29,97 кадр/сек.ALL-I (тек I)(NTSC)/Full HD25,00 кадр/сек.ALL-I (тек I) (PAL).

Кадр жиілігінің [Орнату: Video system/Орнату: Видео жүйесі] параметріне сəйкес келу үшін автоматты түрде жаңартылатынын ескеріңіз ().

 1. [Түсіру: Time-lapse movie/Түсіру: Уақыт үзілісі бар фильм] параметрін таңдаңыз.

 2. [Time-lapse/Уақыт үзілісі] параметрін таңдаңыз.

  • [Enable/Қосу] параметрін таңдаңыз.
 3. [Interval/Аралық] параметрін орнатыңыз.

  • [Interval/Аралық] параметрін таңдаңыз.
  • Санды орнатып жатқанда [Фильмдер] қажетті уақытқа (1) және [Ойнату] ойнату уақытына (2) қараңыз.
  • Опцияны (сағаттар : минуттар : секундтар) таңдаңыз.
  • [Реттеу] белгішесін көрсету үшін SET түймесін басыңыз.
  • Қажетті нөмірді орнатыңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз. ([Таңдау] режиміне қайтарады.)
  • [00:00:02]–[99:59:59] ауқымында орнатуға болады. (Секундына бір рет аралығы қолжетімді емес.)
  • Параметрді тіркеу үшін [OK] тармағын таңдаңыз.
 4. [No. of shots/Түсірілімдер саны] параметрін орнатыңыз.

  • [No. of shots/Түсірілімдер саны] параметрін таңдаңыз.
  • Санды орнатып жатқанда қажетті уақытқа ([Фильмдер]) және ойнату уақытына ([Ойнату]) қараңыз.
  • Санды таңдаңыз.
  • [Реттеу] белгішесін көрсету үшін SET түймесін басыңыз.
  • Қажетті нөмірді орнатыңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз. ([Таңдау] режиміне қайтарады.)
  • [0002]–[3600] ауқымында орнатуға болады.
  • Ойнату уақытының ([Ойнату]) қызыл түспен көрсетілмегенін тексеріңіз.
  • Параметрді тіркеу үшін [OK] тармағын таңдаңыз.
  • Ойнату уақыты ([Ойнату]) картада түсірілімдердің көрсетілген санын жазу үшін жеткілікті бос орын болмаған жағдайда қызыл түсте көрсетіледі. Камера жазуды жалғастыра алғанымен, карта толған кезде жазу тоқтайды.
  • Ойнату уақыты ([Ойнату]) [No. of shots/Түсірілімдер саны] параметрі exFAT пішімінде пішімделмеген карта үшін 4 ГБ-тан асатын файл өлшемін берген жағдайда қызыл түсте көрсетіледі (). Осы жағдайда жазуды жалғастырсаңыз және фильм файлының өлшемі 4 Гб-қа жетсе, уақыт үзілісі бар фильмді жазу тоқтайды.

  Ескертпе

  • Уақыт үзілісі бар фильмдерді жаза алатын карталар (карта өнімділігінің талаптары) туралы мәліметтерді Карта өнімділігінің талаптары бөлімінен қараңыз.
  • Түсірілімдер саны 3600 мәніне орнатылса, уақыт үзілісі бар фильм NTSC режимінде шамамен 2 мин., ал PAL режимінде шамамен 2 мин. 24 сек. болады.
 5. [Movie rec. size/Фильм жазу өлшемі] параметрін таңдаңыз.

  • 4K-UHD(3840×2160)

   Фильм 4K сапасында жазылады. Пропорциялар - 16:9. Оған қоса, кадр жиілігі NTSC үшін 29,97 кадр/сек (29,97 кадр/сек.) және PAL үшін 25,00 кадр/сек (25,00 кадр/сек.) болады, ал фильмдер MP4 (MP4) пішімінде ALL-I (ALL-I (тек I)) қысуымен жазылады.

  • Full HD(1920×1080)

   Фильм Толық жоғары ажыратымдылық (Full HD) сапасында жазылады. Пропорциялар - 16:9. Оған қоса, кадр жиілігі NTSC үшін 29,97 кадр/сек (29,97 кадр/сек.) және PAL үшін 25,00 кадр/сек (25,00 кадр/сек.) болады, ал фильмдер MP4 (MP4) пішімінде ALL-I (ALL-I (тек I)) қысуымен жазылады.

 6. [Auto exposure/Автоэкспозиция] параметрін орнатыңыз.

  • Fixed 1st frame/Бекітілген бірінші жақтау

   Бірінші сурет түсірілгенде өлшеу ашықтыққа сәйкес етіп экспозицияны автоматты түрде орнату үшін орындалады. Бірінші түсірілім үшін экспозиция параметрі келесі түсірілімдерге де қолданылады. Бірінші түсірілім үшін басқа түсіруге қатысты параметрлер келесі түсірілімдерге де қолданылады.

  • Each frame/Әрбір жақтау

   Сондай-ақ, өлшеу әрбір келесі түсірілім үшін ашықтыққа сәйкес етіп экспозицияны автоматты түрде орнату үшін орындалады. [Auto/Авто] параметріне орнатылған Picture Style және ақ түс балансы сияқты барлық функциялардың әрбір келесі түсірілім үшін автоматты түрде орнатылатынын ескеріңіз.

  Ескерту

  • Түсірілімдер арасындағы ашықтықтағы айтарлықтай өзгертулер [Interval/Аралық] параметрі 3 секундтан аз уақытқа орнатылғанда және [Auto exposure/Автоэкспозиция] параметрі [Each frame/Әрбір кадр] параметріне орнатылған кезде камераның көрсетілген аралықта түсіруіне кедергі келтіруі мүмкін.
 7. [Screen auto off/Экранды авто өшіру] параметрін орнатыңыз.

  • Disable/Өшіру

   Уақыт үзілісі бар фильм түсіру кезінде де сурет көрсетіледі. (Экран тек түсіру уақытында өшеді.) Экран түсіру басталғаннан кейін шамамен 30 минут өткеннен кейін өшетінін ескеріңіз.

  • Enable/Қосу

   Экранның түсіру басталғаннан кейін шамамен 10 сек. өткенде өшетінін ескеріңіз.

  Ескерту

  • [Screen auto off/Экранды авто өшіру] параметрі [Disable/Өшіру] күйіне орнатылса да, экран экспозиция кезінде өшеді. Сондай-ақ, түсірілімдер арасында аралық тым қысқа болған жағдайда суреттер көрсетілмеуі мүмкін екенін ескеріңіз.

  Ескертпе

  • Уақыт үзілісі бар фильмді жазу кезінде экранды қосу/өшіру үшін INFO түймесін басуыңызға болады.
 8. [Beep as img taken/Сурет түсірілгенде дыбыстық сигнал шығару] параметрін орнатыңыз.

  • Әрбір түсірілімге камераның дыбыстық сигнал шығаруын болдырмау үшін [0] параметріне орнатыңыз.
 9. Параметрлерді тексеріңіз.

  • Қажетті уақыт (1)

   Орнатылған аралығы бар түсірілімдердің орнатылған санын түсіру үшін қажет уақытты көрсетеді. Ол 24 сағаттан асса, «*** күн» көрсетіледі.

  • Ойнату уақыты (2)

   Фильм жазу уақытын (ойнату үшін қажетті уақытқа тең) фильм қалыпты аралықтарда түсірілген фотосуреттерден жасалғаннан кейін көрсетеді.

 10. Мәзірді жабыңыз.

  • Мәзір экранын өшіру үшін MENU түймесін басыңыз.
 11. Хабарды оқыңыз.

  • Хабарды оқыңыз және [OK] тармағын таңдаңыз.
 12. Сынақ түсірілімін түсіріңіз.

  • Фотосуретке түсірудегідей экспозиция мен түсіру функцияларын орнатыңыз, одан кейін фокустау үшін ысырма түймесін жартылай басыңыз.
  • Картаға фотосурет ретінде жазылатын сынақ түсірілімін түсіру үшін ысырма түймесін толық басыңыз.
  • Сынақ түсірілімінде ешқандай проблемалар болмаса, келесі қадамға өтіңіз.
  • Көбірек сынақ түсірілімдерін түсіру үшін осы қадамды қайталаңыз.

  Ескертпе

  • Сынақ түсірілімдері JPEG ҰсақҮлкен сапасында түсіріледі.
  • [Ысырма артықшылығы бар AE (фильмдер)] немесе [Фильмнің қол экспозициясы] режимінде ысырма жылдамдығын 1/4000 - 30 сек. ауқымында орната аласыз.
  • Авто ISO үшін максималды шекті [Фильм], [Ысырма артықшылығы бар AE (фильмдер)] және [AE апертура артықшылығы (фильмдер)] режимінде немесе [Фильмнің қол экспозициясы] режимінде ISO авто параметрімен [Түсіру: ФильмISO speed settings/Түсіру: ФильмISO көрсеткiшiнің параметрлері] терезесінің [Авто үшін максималдыMax for Auto/Авто үшін максималдыАвто үшін макс] терезесінде орната аласыз ().
  • [Half-press/Жартылай басу] параметрін [Түсіру: Shutter btn function for movies/Түсіру: Фильмдер үшін ысырма түймесінің функциясы] терезесінде [Meter.+Фильм Servo AF/Өлшеу + Фильм Servo AF] параметріне орнатсаңыз, ол уақыт үзілісі бар фильм жазуды орнатқан кезіңізде [Meter.+One-Shot AF/Өлшеу+Бір түсірілім AF] параметріне автоматты түрде өзгереді.
 13. Фильм түсіру түймесін басыңыз.

  • Камера енді уақыт үзілісі бар фильмді жазуды бастауға дайын.
  • 12-Қадамға оралу үшін фильм түсіру түймесін қайтадан басыңыз.
 14. Уақыт үзілісі бар фильмді жазыңыз.

  • INFO түймесін басыңыз және экранда көрсетілген Time required/Қажетті уақыт (1) және Interval/Аралық (2) параметрлерін екі рет басыңыз.
  • Уақыт үзілісі бар фильмді жазуды бастау үшін ысырма түймесін толық басыңыз.
  • AF уақыт үзілісі бар фильм жазу кезінде жұмыс істемейді.
  • Жазу белгішесі «●» уақыт үзілісі бар фильм жазылып жатқанда экранда көрсетіледі.
  • Түсірілімдердің орнатылған саны түсірілгенде уақыт үзілісі бар фильмді жазу тоқтайды.
  • Уақыт үзілісі бар фильм жазуды болдырмау үшін [Time-lapse/Уақыт үзілісі] параметрін [Disable/Өшіру] мәніне орнатыңыз.

Ескертпе

 • Мосыны пайдалану ұсынылады.
 • 12-қадамдағыдай сынақ суреттерін түсіру немесе уақыт үзілісі бар фильмдер үшін алдын ала сынақ жазу ұсынылады.
 • 4K және Full HD уақыт үзілісі бар фильмдерді жазу үшін фильмнің көрініс өрісінің ауқымы шамамен 100%.
 • Орындалып жатқан уақыт үзілісі бар фильм жазуды болдырмау үшін ысырма түймесін толық басыңыз немесе фильм түсіру түймесін басыңыз. Оған дейін түсірілген уақыт үзілісі бар фильм картаға жазылады.
 • Жазу үшін қажет уақыт 24 сағаттан көп, бірақ 48 сағаттан аспайтын болса, «2 күн» көрсетіледі. Үш немесе одан көп күн керек болса, күндер саны 24 сағаттық артумен көрсетіледі.
 • Уақыт үзілісі бар фильмнің ойнату уақыты 1 секундтан аз болса да, фильм файлы жасалады. Бұл жағдайда «00'00» мәні [Playback time/Ойнату уақыты] терезесінде көрсетіледі.
 • Түсіру уақыты ұзақ болса тұрмыстық қуат розеткасының қосалқы құралдарын (бөлек сатылады) пайдалану ұсынылады.
 • YCbCr 4:2:0 (8 биттік) түс үлгілеуі және BT.709/BT.2020 түстік кеңістігі пайдаланылады.

Ескерту

 • Камераны шуақты ауа райындағы жасанды жарық көзі сияқты қатты жарық көздеріне бағыттамаңыз. Ол сурет сенсорын немесе камераның ішкі құрамдастарын зақымдауы мүмкін.
 • Уақыт үзілісі бар фильмдерді камера компьютерге интерфейс кабелімен қосылған кезде немесе HDMI кабелі қосылған кезде жазу мүмкін емес.
 • Фильмнің Servo AF нүктесі жұмыс істемейді.
 • [Ысырма артықшылығы бар AE (фильмдер)] режимінде уақыт үзілісі бар фильмдер үшін апертура бекітіледі және экспозиция ISO көрсеткiшiн пайдаланып басқарылады.
 • Ысырма жылдамдығы 1/30 сек. немесе одан жай болса, фильм экспозициясы дұрыс көрсетілмеуі мүмкін (нәтижедегі фильмнен басқаша болуы мүмкін).
 • Уақыт үзілісі бар фильмді жазу кезінде объективті масштабтамаңыз. Объективті масштабтау суреттің фокустан тыс болуын, экспозицияның өзгеруін немесе объектив аберрациясын түзету мүмкіндігінің дұрыс жұмыс істемеуін тудыруы мүмкін.
 • Жыпылықтаған жарық астында уақыт үзілісі бар фильмдерді жазу байқалатын экран жыпылықтауын тудыруы мүмкін және суреттер көлденең жолақтармен (шу) немесе дұрыс емес экспозициямен жасалуы мүмкін.
 • Уақыт үзілісі бар фильмдер жазылып жатқанда көрсетілген суреттер нәтижедегі фильмнен басқаша көрінуі мүмкін (атап айтқанда, жыпылықтаған жарық көздерінен бірізді емес ашықтық немесе жоғары ISO көрсеткішінен шу сияқты).
 • Төмен жарықта уақыт үзілісі бар фильм жазу кезінде түсіру кезінде көрсетілген сурет фильмде нақты жазылғаннан басқаша көрінуі мүмкін. Мұндай жағдайларда [Экспозиция үлгілеуі (қосу)] белгішесі жыпылықтайды.
 • Уақыт үзілісі бар фильм жазу кезінде камераны солдан оңға (панорамалау) жылжытсаңыз немесе жылжыған нысанды түсірсеңіз, сурет қатты бұрмалануы мүмкін.
 • Уақыт үзілісі бар фильмді жазу кезінде автоматты қуат өшіру іске қосылмайды. Сондай-ақ, түсіру функциясын және мәзір функциясының параметрлерін реттеу, суреттерді ойнату, т.б. мүмкін болмайды.
 • Ешқандай дыбыс немесе уақыт кодтары уақыт үзілісі бар фильмдер үшін жазылмайды.
 • Уақыт үзілісі бар фильм жазуды бастау немесе тоқтату үшін [Түсіру: Shutter btn function for movies/Түсіру: Фильмдер үшін ысырма түймесінің функциясы] параметріне қарамастан ысырма түймесін толық басуыңызға болады.
 • Түсірілімдер арасындағы ашықтықтағы айтарлықтай өзгертулер [Interval/Аралық] параметрі 3 секундтан аз уақытқа орнатылғанда және [Auto exposure/Автоэкспозиция] параметрі [Each frame/Әрбір кадр] параметріне орнатылған кезде камераның көрсетілген аралықта түсіруіне кедергі келтіруі мүмкін.
 • Ысырма жылдамдығы түсіру аралығынан (ұзақ экспозициялар үшін сияқты) асса немесе жай ысырма жылдамдығы автоматты түрде орнатылса, камера орнатылған аралықта түсіре алмауы мүмкін. Сондай-ақ, түсіруге ысырма жылдамдығымен бірдей дерлік түсіру аралықтары кедергі келтіруі мүмкін.
 • Келесі жоспарланған түсірілім мүмкін болмаса, ол өткізіледі. Бұл жасалған уақыт үзілісі бар фильмнің жазу уақытын қысқартуы мүмкін.
 • Орнатылған түсіру функцияларына немесе карта өнімділігіне байланысты картаға жазуға кететін уақыт түсіру аралығынан асса, түсірілімдердің кейбірі орнатылған аралықпен түсірілмеуі мүмкін.
 • Түсірілген суреттер фотосуреттер ретінде жазылмайды. Тек бір түсірілімнен кейін уақыт үзілісі бар фильм жазуды болдырмасаңыз да ол фильм файлы ретінде жазылады.
 • Камераны компьютерге интерфейс кабелімен қоссаңыз және EOS Utility (EOS бағдарламалық жасақтамасы) пайдалансаңыз, [Түсіру: Time-lapse movie/Түсіру: Уақыт үзілісі бар фильм] параметрін [Disable/Өшіру] мәніне орнатыңыз. [Disable/Өшіру] параметрінен басқа параметрлер камераның компьютермен байланысуына кедергі келтіреді.
 • Суретті тұрақтандыру уақыт үзілісі бар фильм жазуда қолданылмайды.
 • Уақыт үзілісі бар фильм түсіру, мысалы, қуат қосқышы Өшіру күйіне орнатылған жағдайда аяқталады және параметр [Disable/Өшіру] күйіне өзгертіледі.
 • Жарқыл пайдаланылса да жанбайды.
 • Келесі операциялар уақыт үзілісі бар фильм жазу үшін күтуді болдырмайды және параметрді [Disable/Өшіру] мәніне орнатады.
  • [: Sensor cleaning/: Датчикті тазалау] терезесінде [Clean now/Қазір тазалау] параметрін немесе [Reset camera/Камераны қайта орнату] терезесінде [Basic settings/Негізгі параметрлер] параметрін таңдау
 • Уақыт үзілісі бар фильм жазуды ақ [Температура туралы ескерту ақ] температура ескерту белгішесі () көрсетіліп тұрғанда бастасаңыз, сурет сапасы төмен болуы мүмкін. Уақыт үзілісі бар фильм жазуды ақ [Температура туралы ескерту ақ] белгішесі жоғалғаннан кейін (камераның ішкі температурасы төмендейді) бастау ұсынылады.
 • [Auto exposure/Автоэкспозиция] параметрі [Each frame/Әрбір кадр] параметріне орнатылып тұрғанда, ISO көрсеткiшi, ысырма жылдамдығы және апертура мәні уақыт үзілісі бар фильмнің Exif ақпаратында кейбір түсіру режимдерінде жазылмауы мүмкін.

Ескертпе

 • Уақыт үзілісі бар фильм жазуды бастау және тоқтату үшін BR-E1 сымсыз қашықтан басқару құралын (бөлек сатылады) пайдалануыңызға болады.
 • BR-E1 сымсыз қашықтан басқару құралымен

 • Алдымен, BR-E1 сымсыз қашықтан басқару құралын камерамен жұптаңыз ().
 • [Түсіру: Remote control/Түсіру: Қашықтан басқару] параметрін [Enable/Қосу] мәніне орнатыңыз.
 • Бірнеше сынақ түсірілімдерін түсіргеннен кейін және камера түсіруге дайын болғанда (13-қадамдағыдай, ), BR-E1 құралындағы босату уақыты/фильм түсіру қосқышын <●> (бірден босату) немесе <2> (2 секундтық кідіріс) күйіне орнатыңыз.
 • Қашықтықтан басқару құралының қосқышы Фильмдер күйіне орнатылған болса, уақыт үзілісі бар фильм жазуды бастау мүмкін емес.
 • Камера күйі/Қашықтықтан басқару құралын орнату

  <●> Бірден босату

  <2> 2 секундтық кідіріс

  Фильмдер Фильм жазу
  Сынақ жазу экраны Сынақ жазу Жазуды күтуге
  Жазуды күту Жазуды бастайды Сынақ жазу экранына
  Уақыт үзілісі бар фильм жазу кезінде Жазуды аяқтайды Жазуды аяқтайды

Уақыт үзілісі бар фильмдер жазу үшін қолжетімді шамаланған уақыт

Уақыт үзілісі бар фильмдерді қаншалықты ұзақ жаза алатыныңыз (батарея таусылғанша) туралы нұсқауларды Фильм жазу бөлімінен қараңыз.