M: Қол экспозициясы

Бұл режимде сіз ысырма жылдамдығын да апертура мәнін де қалауыңыз бойынша орнатасыз. Экспозицияны анықтау үшін экспозиция деңгейінің көрсеткішіне қараңыз немесе сатып алуға болатын экспозиция өлшегішін пайдаланыңыз.

[M] нұсқаулықты білдіреді.

 1. Түсіру режимін [Экспозицияны қолмен орнату] параметріне орнатыңыз.

  • MODE түймесін басыңыз, [Экспозицияны қолмен орнату] параметрін таңдау үшін Негізгі диск дискісін бұраңыз.
 2. ISO көрсеткішін орнатыңыз ().

  • Оны орнату үшін Жылдам басқару дискісі 2 дискісін бұраңыз.
  • ISO авто параметрімен экспозиция компенсациясын орнатуыңызға болады ().
 3. Ысырма жылдамдығы мен апертура мәнін орнатыңыз.

  • Ысырма жылдамдығын орнату үшін Негізгі диск дискісін бұраңыз, ал апертура мәнін орнату үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз.
 4. Нысанға фокустаңыз.

  • Ысырма түймесін жартылай басыңыз.
  • Ағымдағы экспозиция деңгейінің стандартты экспозиция деңгейінен қаншалықты алыс екенін көру үшін [Экспозиция деңгейі] экспозиция деңгейінің белгісін тексеріңіз.

  (1) Стандартты экспозиция индексі

  (2) Экспозиция деңгейінің белгісі

 5. Экспозицияны орнатып, суретке түсіріңіз.

  • Экспозиция деңгейінің көрсеткішін тексеріп, қажетті ысырма жылдамдығы мен апертура мәнін орнатыңыз.

ISO авто мүмкіндігі бар экспозиция компенсациясы

Қол экспозициясымен түсіру үшін ISO көрсеткiшi [AUTO/АВТО] параметріне орнатылса, экспозиция компенсациясын () төмендегідей орнатуыңызға болады:

 • Экспозиция деңгейінің көрсеткішін түртіңіз
 • [Түсіру: Expo.comp./AEB/Түсіру: Эксп.комп./AEB]
 • Жылдам басқару экраны
 • Ысырма түймесін жартылай басып тұрып басқару сақинасын бұраңыз

Ескерту

 • Экспозиция ISO авто параметрі орнатылған кезде күткендегідей болмауы мүмкін, себебі ISO көрсеткіші көрсеткен ысырма жылдамдығыңыз бен апертура мәніңізге стандартты экспозицияны қамтамасыз ету үшін реттеледі. Бұл жағдайда экспозиция компенсациясын орнатыңыз.
 • Экспозиция компенсациясы ISO авто параметрімен жарқылмен суретке түсіруде экспозиция компенсациясының шамасын орнатсаңыз да қолданылмайды.

Ескертпе

 • [Экспозицияны қолмен орнату] режимінде ISO авто параметрімен, [] (баға белгілейтін өлшеу) және әдепкі параметрге орнатылған [Теңшелетін функциялар: AE lock meter. mode after focus/Теңшелетін функциялар: Фокустан кейін AE құлпын өлшеу режимі] параметрімен () ысырма түймесін жартылай басып тұру камера Бір түсірілім AF көмегімен фокустағаннан кейін ISO көрсеткiшiн құлыптайды.
 • ISO авто орнатылған кезде, ISO көрсеткішін құлыптау үшін AE lock (AE құлпы) түймесіне баса аласыз.
 • Егер AE lock (AE құлпы) түймесін басып, түсірілімді қайта ұйымдастырсаңыз, AE lock (AE құлпы) түймесін басумен салыстырылған экспозиция деңгейінің көрсеткішіндегі экспозиция деңгейінің айырмашылығын көре аласыз.
 • Барлық бар экспозиция компенсациясының шамасы [Бағдарламалық AE], [Ысырма артықшылығы бар AE] немесе [AE апертура артықшылығы] режимінде () экспозиция компенсациясын пайдаланудан кейін [Экспозицияны қолмен орнату] режиміне ISO авто параметрімен ауысқан жағдайда сақталады.
 • Экспозиция компенсациясын ½ тоқтау қадамдарында ISO көрсеткіші ⅓ тоқтау қадамдарында орнатылып тұрғанда [½: Exposure level increments/½: Экспозиция деңгейінің қадамдары] параметрі [1/2-stop/1/2 тоқтау] параметріне орнатылған кезде және ISO авто параметрімен пайдаланылғанда ұйымдастыру үшін, экспозиция компенсациясы ысырма жылдамдығын реттеу арқылы әрі қарай реттеледі. Дегенмен, көрсетілген ысырма жылдамдығы өзгереді.