Мәзір операциялары мен параметрлері

 1. (1) MENU түймесі
 2. (2) Q (Жылдам басқару) түймесі
 3. (3) INFO түймесі
 4. (4) Экран
 5. (5) Жылдам басқару дискісі 1
 1. (6) SET түймесі
 2. (7) Жылдам басқару дискісі 2
 3. (8) Негізгі диск

Мәзір экраны

 1. (1) Негізгі қойындылар
 2. (2) Қосалқы қойындылар
 3. (3) Мәзір элементтері
 4. (4) : Түсіру
 5. (5) : Автофокус
 6. (6) : Ойнату
 1. (7) : Communication Functions (Байланыс функциялары)
 2. (8) : Орнату
 3. (9) : Теңшелетін функциялар
 4. (10) : Менің мәзірім
 5. (11) Мәзір параметрлері

Мәзірді орнату процедурасы

 1. Мәзір экранын ашыңыз.

  • Мәзір экранын көрсету үшін MENU түймесін басыңыз.
 2. Қойындыны таңдаңыз.

  • Жылдам басқару дискісі 2 дискісін бұраған сайын негізгі қойынды (функциялар тобы) ауысады. Қойындыларды Q (Жылдам басқару) түймесін басу арқылы да ауыстыруыңызға болады.
  • Қосалқы қойындыны таңдау үшін Негізгі диск дискісін бұраңыз.
 3. Элементті таңдаңыз.

  • Элементті таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз, содан кейін SET түймесін басыңыз.
 4. Параметрді таңдаңыз.

  • Параметрді таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз.
  • Ағымдағы параметр көк түспен көрсетіледі.
 5. Параметрді орнатыңыз.

  • Оны таңдау үшін SET түймесін басыңыз.
 6. Параметрден шығыңыз.

  • Түсіруді күту режиміне оралу үшін MENU түймесін басыңыз.

Ескертпе

 • Осыдан кейін мәзір функцияларының сипаттамасы мәзір экранын көрсету үшін MENU түймесі басылған деп қабылдайды.
 • Мәзір операцияларын мәзір экранын түрту немесе Көп функциялы басқару құралы дискісін пайдалану арқылы да орындауға болады.
 • Операцияны болдырмау үшін MENU түймесін басыңыз.

Күңгірт мәзір элементтері

Мысалы: Фокус брекетингі орнатылған кезде

Күңгірт мәзір элементтерін орнату мүмкін емес. Егер басқа функция параметрі мәзір элементіне кедергі жасаса, ол күңгірт болады.

Күңгірт мәзір элементін таңдап, SET басу арқылы кедергі жасайтын функцияны көре аласыз.

Егер кедергі жасайтын функция параметрін орнатуды болдырмасаңыз, күңгірт мәзір элементін орнатуға болады.

Ескерту

 • Белгілі бір күңгірттелген мәзір элементтері үшін үстінен жазу функциясын көре алмауыңыз мүмкін.

Ескертпе

 • [Орнату: Reset camera/Орнату: Камераны қайта орнату] терезесінде мәзір функцияларын әдепкі параметрлерге [Reset individual settings/Жеке параметрлерді қайта орнату] терезесіндегі [Basic settings/Негізгі параметрлер] параметрін таңдау арқылы қайта орната аласыз ().