Камераны қайта орнату

Камера параметрлерін түсіру функциялары мен мәзір функциялары үшін олардың әдепкі мәндеріне қалпына келтіруге болады.

 1. [Орнату: Reset camera/Орнату: Камераны қайта орнату] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

  • Reset individual settings (Жеке параметрлерді қайта орнату)

   Жеке таңдалған опциялар үшін параметрлерді қайта орнатуға болады.

  • Factory reset (Зауыттық параметрге қайта орнату)

   Барлық параметрлерді әдепкі параметрлеріне қайта орнатады.

 3. Параметрлерді тазалаңыз.

  • Растау экранында [OK] тармағын таңдаңыз.

Ескертпе

 • Фотосуреттің Теңшелетін түсіру режимі [Custom shooting mode (C1-C3)/Теңшелетін түсіру режимі (C1-C3)] параметрі фотосурет түсіру режиміндегі [Reset individual settings/Жеке параметрлерді қайта орнату] терезесінде таңдалғанда қайта орнатылады және фильмнің Теңшелетін түсіру режимі осы параметр фильм жазу режимінде таңдалғанда қайта орнатылады.