Карталарды салу/шығарып алу

Бұл камера екі картаны қабылдайды. Жазу камерада кемінде бір карта бар кезде мүмкін.

Екі карта салынып тұрғанда, бір картаны жазу үшін таңдауыңызға болады немесе бірдей суретті екі картаға да бірден жазуыңызға болады ().

Ескерту

 • SD картасының жазудан қорғау қосқышының (1) жазу және жою мүмкіндіктерін қосу үшін жоғарыға қарай орнатылғанын тексеріңіз.

Салу

 1. Ашу үшін қақпақты сырғытыңыз.

 2. Картаны салыңыз.

  1-Карта (CFexpress картасы)

  2-Карта (SD картасы)

  • Артқы карта ұясындағы карта [1-карта] (CFexpress картасы), ал оның алдындағы карта [2-карта] (SD картасы) болып табылады.
  • CFexpress картасы: Карта жапсырмасы өзіңізге қарап тұрғанда, картаның ашық жағын (2) карта ұясына салыңыз. Картаны дұрыс емес жолмен салу камераны зақымдауы мүмкін.
  • 1-картаны шығару түймесі (сұр) шығады.
  • SD картасы: Карта жапсырмасы өзіңізге қарап тұрғанда, картаны карта ұяшығына сырт етіп орнына түскенше салыңыз.
 3. Қақпақты жабыңыз.

  • Қақпақты жабыңыз және оны көрсеткілермен көрсетілген бағытта орнына түскенше сырғытыңыз.
 4. Қуат қосқышын Қуат көзіне қосу күйіне () орнатыңыз.

  (3) Картаны таңдау белгішесі

  (4) 1-Карта (CFexpress картасы)

  (5) 2-Карта (SD картасы)

  • Жүктелген карталарды көрсететін белгішелер түсіру экранында () көрсетіледі, оларға INFO түймесін басу арқылы және Жылдам басқару экранында () қатынауға болады. [Картаны таңдау] белгішесімен белгіленген карталар жазу үшін таңдалады.

Картаны пішімдеу

Карта жаңа немесе бұрын басқа камерамен немесе компьютермен пішімделген (баптандырылған) болса, картаны осы камерамен пішімдеңіз ().

Шығарып алу

 1. Қақпақты ашыңыз.

  • Қуат қосқышын Қуатты өшіру күйіне орнатыңыз.
  • Қатынасу шамының (1) өшірілгенін тексеріңіз, одан кейін қақпақты ашыңыз.
  • [Saving.../Сақталуда...] терезесі экранда көрсетілсе, қақпақты жабыңыз.
 2. Картаны алыңыз.

  • CFexpress картасы: Картаны шығару үшін 1-картаны шығару түймесін (2) басыңыз.
  • SD картасы: Картаны ішке жайлап басыңыз, одан кейін оны шығарып алу үшін босатыңыз.
  • Картаны тартып алып, одан кейін қақпақты жабыңыз.

Ескерту

Түсіріп жатқанда қызыл [Қатты қызып кетуді ескерту] белгішесі көрсетілгеннен кейін карталарды бірден шығарып алмаңыз. Камераның жоғары ішкі температурасына байланысты карталар ыстық болуы мүмкін. Қуат қосқышын Қуатты өшіру күйіне орнатыңыз және карталарды шығарып алмастан бұрын түсіруді біраз уақытқа тоқтатыңыз. Ыстық карталарды түсіруден кейін бірден шығарып алу оларды түсіріп алуыңызға және зақымдауыңызға әкелуі мүмкін. Карталарды шығарып алу кезінде абайлаңыз.

Ескертпе

 • Қолжетімді түсірілімдер саны қалған карта сыйымдылығына және сурет сапасы мен ISO көрсеткiшi сияқты параметрлерге байланысты әртүрлі болады.
 • [Түсіру: Release shutter without card/Түсіру: Ысырманы картасыз босату] параметрін [Disable/Өшіру] мәніне орнату картаны салуды ұмытуыңызға жол бермейді ().

Ескерту

 • Қатынасу шамы жанса немесе жыпылықтаса, бұл суреттердің картаға жазылып немесе оқылып жатқандығын, өшіріліп немесе деректердің тасымалданып жатқандығын білдіреді. Осы уақытта карта ұяшығын ашпаңыз. Сурет деректерін бүлдіруді немесе карталарды немесе камераны зақымдауды болдырмау үшін қатынасу шамы жанып немесе жыпылықтап тұрғанда келесі әрекеттердің ешқайсысын ешқашан орындамаңыз.

  • Картаны алу.
  • Батареяны шығарып алу.
  • Камераны шайқау немесе соғу.
  • Қуат сымын ажырату немесе қосу
   (тұрмыстық қуат розеткасының қосалқы құралдарын пайдалану кезінде).

 • Егер картада әлдеқашан жазылған суреттер бар болса, сурет нөмірі 0001 болып басталмауы мүмкін ().
 • Экранда картаға қатысты қате туралы хабар көрсетілетін болса, картаны шығарып алып, қайта салыңыз. Егер қате түзетілмесе басқа картаны пайдаланыңыз.

  Егер сіз картадағы суреттерді компьютерге тасымалдай алсаңыз, барлық суреттерді тасымалдаңыз және картаны камера арқылы пішімдеңіз (). Карта одан кейін қалыпты күйге оралуы мүмкін.

 • Картаның байланыстарына саусақтарыңызбен немесе металл заттармен тимеңіз. Байланыстарға шаң немесе судың тиюін болдырмаңыз. Байланыстарға кір жабысса, байланыстардың ақаулығы орын алуы мүмкін.
 • Мультимедиа карталарын (MMC) пайдалану мүмкін емес. (Карта қатесі көрсетіледі.)
 • UHS-II microSDHC/SDXC карталарын microSD to SD адаптерімен пайдалану ұсынылмайды.

  UHS-II карталарын пайдалану кезінде SDHC/SDXC карталарын пайдаланыңыз.