A felvételkészítési ablakban konfigurált beállítások

A felvételkészítésre szolgáló ablakban beállíthatja a fényképezőgép felvétel menüjének funkcióit.

 • A képernyő megjelenése és a konfigurálható funkciók köre a csatlakoztatott fényképezőgéptől függően eltérő lehet.
 • Az elérhető funkciókkal kapcsolatos részletekért tekintse meg a csatlakoztatott fényképezőgép kezelési kézikönyvét.
 • EOS M6, M5, M3, M10 és M100 esetén nem érhető el.

Konfigurálható funkciók

 • Picture Style (Képstílus) ()
 • Clarity (Tisztaság) ()
 • JPEG/HEIF quality (JPEG-/HEIF-minőség) ()
 • Silent shutter (Csendes zárműködés) ()
 • WB SHIFT (Fehéregyensúly-eltolás) ()
 • Shutter mode (Zármód) ()
 • HDR PQ settings (HDR PQ beállítások) ()
 • Anti-Flicker Shooting/HF Anti-Flicker Shooting (Villódzásmentes félvétel/magas frekvenciájú villódzásmentes felvétel) ()
 1. Csatlakoztassa a fényképezőgépet és a számítógépet.

 2. Indítsa el az EU szoftvert ().

 3. Kattintson a [Remote Shooting/Távoli felvételkészítés] lehetőségre.

 4. Kattintson a [1. távoli felvételkészítési mód] vagy a [2. távoli felvételkészítési mód] gombra.

  Felvételkészítési ablak

 5. Kattintson egy konfigurálni kívánt funkcióra.

Képstílusok tárolása

Az EU szoftverben beállított képstílusokat bejegyezheti a fényképezőgépre.

A fényképezőgép felhasználói beállításainál a Canon webhelyéről letöltött vagy a PSE használatával létrehozott, majd a számítógépre mentett képstílusfájlokat is tárolhat.

Képstílusok kiválasztása és fényképezőgépre történő bejegyzése

 1. Kattintson a [Picture Style/Képstílus] lehetőségre.

 2. Kattintson a fényképezőgépen beállítani kívánt képstílusra.

Figyelmeztetés

 • A fényképezőgép ilyen módon módosított képstílus-beállításai nem lesznek alkalmazva a Canon Log gamma használatával rögzített videókhoz.
 • A képstílusok tárolása némi időt vehet igénybe.

Képstílusok szerkesztése és fényképezőgépre történő bejegyzése

Igény szerint beállíthatja a képstílus [Sharpness/Képélesség], [Contrast/Kontraszt], [Saturation/Telítettség] és [Color tone/Színtónus] értékét, és a beállításokat a fényképezőgépen is alkalmazhatja.

 1. Kattintson a [Detail set./Részletes beállítás] lehetőségre.

 2. A [Detail set./Részletes beállítás] párbeszédpanelen a beállítás az egyes elemek csúszkán lévő szintjelzőre történő kattintással hajtható végre.

  • A beállítást ezzel alkalmazta a fényképezőgépen, és kijelző visszatér a [Shooting menu/Felvétel menü] megjelenítéséhez.
  • Ha a [Monochrome/Egyszínű] képstílus van kiválasztva, a [Filter effect/Szűrőeffektus] és a [Toning effect/Színezés] lehetőség jelenik meg ().
  • A csatlakoztatott fényképezőgéptől függően a [Fineness/Finomság] és a [Threshold/Küszöb] is beállítató a [Sharpness/Képélesség] elemnél.

A tisztaság konfigurálása

EOS-1D X Mark IIIR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50

Ezzel a funkcióval módosítható a kép éleinek kontrasztja.

 1. Kattintson a [Clarity/Tisztaság] lehetőségre.

 2. Konfigurálja a beállítást.

  • Válassza a [Clarity/Tisztaság] lehetőséget a [Shooting menu/Felvétel menü] résznél, majd állítsa be a szintet a csúszka segítségével.

   Ha végzett, a párbeszédpanel bezáráshoz kattintson a [Return/Vissza] lehetőségre.

A JPEG-/HEIF-minőség konfigurálása

EOS-1D X Mark III1D X Mark II1D X1D CR3

Beállíthatja a képminőséget, majd a beállított képminőséget a fényképezőgépen alkalmazhatja.

 1. Kattintson a [JPEG Quality/HEIF-minőség]/[JPEG/HEIF quality/JPEG-/HEIF-minőség] lehetőségre.

 2. Konfigurálja a beállítást.

  • A magasabb értékek minden képméretnél csökkentik a tömörítést, és magasabb képminőséget biztosítanak.
 3. Kattintson a [Return/Vissza] lehetőségre.

A fehéregyensúly korrigálása

Itt végezheti el a fehéregyensúly korrigálását.

 1. Kattintson a [WB SHIFT/Fehéregyensúly-eltolás] lehetőségre.

 2. Kattintson arra a pontra, amerre el szeretné tolni a fehéregyensúlyt.

  1. Eltolás a zöld irányába
  2. Eltolás a kék irányába
  3. Eltolás a magenta irányába
  4. A kompenzáció mértékét jelzi
  5. Eltolás a borostyán irányába
 3. Kattintson a [Return/Vissza] lehetőségre.

  • A fehéregyensúly-korrekció visszavonásához állítsa vissza az eredeti értéket a 2. lépésben.

Csendes zárműködés konfigurálása

EOS R3R6 Mark IIR7R8R10R50R/Ra

Az EU szoftverben beállíthatja, majd a fényképezőgépre alkalmazhatja a csendes zárműködést. A csendes zárműködéssel kapcsolatos részletekért, például a funkció elérhetőségével kapcsolatos feltételekért tekintse meg a csatlakoztatott fényképezőgép kezelési kézikönyvét.

 1. Kattintson a [Silent shutter/Csendes zárműködés] lehetőségre.

 2. Válassza az [Enable/Engedélyezés] lehetőséget.

  • A csendes zárműködés kikapcsolásához válassza a [Disable/Letiltás] lehetőséget.

A zármód konfigurálása

EOS-1D X Mark IIIR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50

Itt állíthatja be a zármódot.

 • A konfigurálható funkciók köre a csatlakoztatott fényképezőgéptől függően eltérő lehet.
 • Az óvintézkedésekkel és az elérhető funkciókkal kapcsolatos részletekért tekintse meg a csatlakoztatott fényképezőgép kezelési kézikönyvét.
 1. Kattintson a [Shutter mode/Zármód] lehetőségre.

 2. Konfigurálja igény szerint beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

HDR PQ beállítások

EOS-1D X Mark IIIR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50

A HDR PQ beállításokkal végzett felvételkészítés az ITU-R BT.2100 és az SMPTE ST.2084 szabványban meghatározott PQ-specifikációknak megfelelő HDR-képeket eredményez.

A HDR a High Dynamic Range (nagy dinamikatartomány) rövidítése.

A PQ a Perceptual Quantization rövidítése.

 • A felvételek rögzítése HEIF- vagy RAW-formátumban történik.
 • A tényleges megjelenítés a megjelenítő eszköz teljesítményétől függ.
 • Egyes fényképezőgépeken a HDR PQ beállításokkal történő videofelvétel nem támogatott.
 • A konfigurálható funkciók köre a csatlakoztatott fényképezőgéptől függően eltérő lehet.
 • Az óvintézkedésekkel és az elérhető funkciókkal kapcsolatos részletekért tekintse meg a csatlakoztatott fényképezőgép kezelési kézikönyvét.

HDR PQ beállítások

 1. Kattintson a [HDR PQ settings/HDR PQ beállítások] lehetőségre.

 2. Válassza ki az [Enable/Engedélyezés] lehetőséget a [HDR PQ] részen, majd kattintson az [OK] gombra.

  A HDR PQ beállításokkal készült képek [HDP PQ ikon] ikonnal jelölve jelennek meg a megtekintő ablakban ().

Távoli élő nézet megjelenítése

Windows

HDR-környezetek

 • Windows 10 és HDR-megjelenítésre beállított monitor (HDR-környezet) esetén a szoftver 10 bites HDR PQ-megjelenítést használ a Remote Live View (Távoli élő nézet) ablakban.
 • Állóképek rögzítésekor egy [HDR PQ] ikon jelenik meg a Remote Live View (Távoli élő nézet) ablakban.

SDR-környezetek

 • Ha Windows 10 használata esetén a monitor nem HDR-megjelenítésre (SDR-környezet) van beállítva, a Remote Live View/Távoli élő nézet ablakban megjelenő kép úgy módosul, hogy hasonlítson a HDR-környezetekben megjelenített HDR PQ-képhez. Vegye figyelembe, hogy szűkebb tartomány miatt a szín és az átmenet kissé eltérhet a HDR-környezetekre jellemző színtől és átmenetektől.
 • A Remote Live View (Távoli élő nézet) ablakban a [HDR PQ] és a [1. megtekintéssegéd/2. megtekintéssegéd] vagy [Megtekintéssegéd] ikon jelenik meg.
 • Ha a Remote Live View (Távoli élő nézet) ablakban a [Megtekintéssegéddel való megjelenítés váltása] ikon látható, az ikonra kattintva átválthat az aktuális megjelenítés és a Megtekintéssegéddel történő megjelenítés között, a felvételkészítés időpontjában a fényképezőgépen használt módnak megfelelően. A kiválasztott Megtekintéssegéd-opciókat a rendszer a fényképezőgép beállításainál is alkalmazni fogja.

macOS

 • A Remote Live View (Távoli élő nézet) ablakban megjelenő képet a szoftver úgy módosítja, hogy hasonlítson a HDR-környezetekben megjelenített HDR PQ-képhez. Vegye figyelembe, hogy szűkebb tartomány miatt a szín és az átmenet kissé eltérhet a HDR-környezetekre jellemző színtől és átmenetektől.
 • A Remote Live View (Távoli élő nézet) ablakban a [HDR PQ] és a [1. megtekintéssegéd/2. megtekintéssegéd] vagy [Megtekintéssegéd] ikon jelenik meg.
 • Ha a Remote Live View (Távoli élő nézet) ablakban a [Megtekintéssegéddel való megjelenítés váltása] ikon látható, az ikonra kattintva átválthat az aktuális megjelenítés és a Megtekintéssegéddel történő megjelenítés között, a felvételkészítés időpontjában a fényképezőgépen használt módnak megfelelően. A kiválasztott Megtekintéssegéd-opciókat a rendszer a fényképezőgép beállításainál is alkalmazni fogja.

Figyelmeztetés

 • Windows/macOS
 • A megjelenítő eszköz teljesítményétől és a GPU-tól (videokártyától) függően előfordulhat, hogy a képek nem megfelelően jelennek meg.

Villódzásmentes félvétel/magas frekvenciájú villódzásmentes felvétel

EOS R3R6 Mark IIR7R8R10R50

A Villódzásmentes felvétel funkció csökkentheti a villódzó fényforrások mellett történő felvétel esetén jelenthető hatásokat.

A magas frekvenciájú villódzásmentes felvétel segítségével a magas frekvenciájú villódzásnak megfelelő záridőkkel készíthet képeket, ami minimálisra csökkenti a villódzás hatását a képeken.

 • A villódzásmentes és magas frekvenciájú villódzásmentes felvételre vonatkozó óvintézkedésekkel és az elérhető funkciókkal kapcsolatos részletekért tekintse meg a csatlakoztatott fényképezőgép kezelési kézikönyvét.
 1. Kattintson az [Anti-flicker shoot./Villódzásmentes felvétel] lehetőségre.

 2. Végezze el a beállításokat.

  • Villódzásmentes felvétel

   • Állítsa az [Anti-flicker shoot./Villódzásmentes felvétel] beállítást az [Enable/Engedélyezés] értékre, majd kattintson a [Flicker detection/Villódzásészlelés] gombra. Villódzás észlelése esetén a [Flicker detection Detected/Villódzásészlelés – Észlelt] felirat jelenik meg. H nem észlelhető villódzás, akkor a [Flicker detection Not detected/Villódzásészlelés – Nem észlelt] felirat jelenik meg.
   • A párbeszédpanel bezárásához kattintson a jobb felső sarokban lévő [A Villódzásmentes felvétel párbeszédpanel bezárása] gombra.
  • Magas frekvenciájú villódzásmentes felvétel (EOS R3)

   • Állítsa a [HF anti-flicker shoot./Magas frekvenciájú villódzásmentes felvétel] beállítást az [Enable/Engedélyezés] értékre, majd kattintson az [Auto detecting/Automatikus észlelés] gombra.
   • A javasolt záridő beállításához kattintson a következő képernyőn az [OK] gombra.

   • Ha a Live View (Élő nézet) ablakban továbbra is megfigyelhető a csíkozódás, kattintson a [Villódzásmentes felvétel beállítógombja, bal] vagy a [Villódzásmentes felvétel beállítógombja, jobb] gombra a záridő beállításához.
   • A párbeszédpanel bezárásához kattintson a jobb felső sarokban lévő [A Villódzásmentes felvétel párbeszédpanel bezárása] gombra.