Csatlakozás nyomtatóhoz Wi-Fi-n keresztül

Ez a fejezet azt mutatja be, hogy hogyan lehet képeket nyomtatni úgy, hogy a fényképezőgépet közvetlenül, Wi-Fi-n keresztül csatlakoztatja egy nyomtatóhoz. A nyomtató működtetésével kapcsolatos információkért tekintse meg a nyomtató használati útmutatóját.

 1. Válassza ki a(z) [Vezeték nélküli beállítások: Wi-Fi/Bluetooth kapcsolat] lehetőséget.

 2. Válassza ki a(z) [Nyomtatás Wi-Fi nyomtatóról] lehetőséget.

  • Ha az előzmények () láthatók, a(z) Bal gombJobb gomb gomb megnyomásával kapcsolhatja át a képernyőt.
 3. Válassza ki a(z) [Csatlakoztatandó eszk. hozzáadása] lehetőséget.

 4. Ellenőrizze az SSID-t (hálózatnevet) és a jelszót.

  • Ellenőrizze, hogy a(z) SSID (1) és a(z) Jelszó (2) megjelenik-e a fényképezőgép képernyőjén.
  • Nem jelenik meg, és nem szükséges jelszó, ha a(z) [Jelszó] beállítása [Nincs] a(z) [Wi-Fi beállítások] menüpontban ().
 5. Telepítse a nyomtatót.

  • A használni kívánt nyomtató Wi-Fi-beállításait tartalmazó menüjében válassza ki az előző lépésekben megkeresett SSID azonosítót.
  • Jelszóként adja meg a 4. lépésben ellenőrzött jelszót.
 6. Válassza ki a nyomtatót.

  • Az észlelt nyomtatók listájában válassza ki azt a nyomtatót, amellyel Wi-Fi-kapcsolatot szeretne kialakítani.
  • Ha az előnyben részesített nyomtató nem szerepel a listán, a(z) [Keresés ismét] kiválasztásával a fényképezőgép rákereshet, majd megjelenítheti.

Megjegyzés

Képnyomtatás

A képek nyomtatása egyenként

 1. Jelölje ki a nyomtatandó képet.

  • A(z) Tárcsa tárcsa vagy a(z) Bal gombJobb gomb gombok segítségével válassza ki a nyomtatni kívánt képet, majd nyomja meg a(z) Gyorsvezérlés/Beállítás gomb gombot.
  • A képnek az indexképes megjelenítésből való kiválasztásához nyomja meg a(z) Index gombot.
 2. Válassza ki a(z) [Kép nyomtatása] lehetőséget.

 3. Nyomtassa ki a képet.

  • A nyomtatás beállítási eljárásával kapcsolatos információkat lásd: Nyomtatási beállítások.
  • A nyomtatás megkezdéséhez válassza ki a(z) [Nyomtat] lehetőséget, majd a(z) [OK] gombot.

Nyomtatás a meghatározott képbeállítások szerint

 1. Nyomja meg a(z) Gyorsvezérlés/Beállítás gomb gombot.

 2. Válassza ki a(z) [Kijel.nyomt.ra] lehetőséget.

 3. Állítsa be a nyomtatási beállításokat.

  • A nyomtatás beállítási eljárásával kapcsolatos információkat lásd: Kijelölés nyomtatásra (DPOF).
  • Ha a nyomtatás kijelölése még a Wi-Fi-kapcsolat létrehozása előtt befejeződik, folytassa a 4. lépéssel.
 4. Válassza ki a(z) [Nyomtat] lehetőséget.

  • A(z) [Nyomtat] menüpont akkor választható ki, ha legalább egy kép ki van jelölve, és a nyomtató készen áll a nyomtatásra.
 5. [Papírbeállítás] konfigurálása ().

 6. Nyomtassa ki a képet.

  • A nyomtatás a(z) [OK] gomb megnyomásakor indul el.

Óvintézkedések

 • A felvételkészítés nem lehetséges, amikor Wi-Fi-n keresztül csatlakozik a készülék egy nyomtatóhoz.
 • Videofilmeket nem lehet nyomtatni.
 • Nyomtatás előtt ellenőrizze a papírméretet.
 • Előfordulhat, hogy egyes nyomtatók nem támogatják a fájlszámok nyomtatását.
 • A dátumokat bizonyos nyomtatók a szegélyre nyomtathatják, ha a(z) [Kerettel] beállítást használja.
 • A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy a dátum halványnak látszik, ha világos háttérre vagy a keretre kerül.
 • A RAW-képek nem nyomtathatók ki a(z) [Kijel.nyomt.ra] kiválasztásával. Válassza a(z) [Kép nyomtatása] beállítást.

Megjegyzés

 • Ha a fényképezőgépet akkumulátorról működteti, ügyeljen arra, hogy az teljesen fel legyen töltve.
 • A fájlmérettől és a képminőségtől függően eltarthat egy ideig, amíg a nyomtatás a(z) [Nyomtat] lehetőség kiválasztása után elindul.
 • A nyomtatás leállításához nyomja a(z) Gyorsvezérlés/Beállítás gomb gombot, amíg a(z) [Mégse] megjelenik, majd válassza ki a(z) [OK] gombot.
 • Ha a(z) [Kijel.nyomt.ra] funkcióval nyomtat, a(z) [Folytat] lehetőséggel folytathatja a fennmaradó képek nyomtatását, ha a nyomtatást menet közben leállította. Ne feledje, hogy a nyomtatás nem folytatható, ha a következő esetek valamelyike fordul elő.
  • A nyomtatás folytatása előtt módosította a nyomtatási kijelölést vagy törölte a nyomtatásra kijelölt képeket.
  • Indexnyomtatás esetén megváltoztatta a papírbeállításokat a nyomtatás folytatása előtt.
 • Ha nyomtatás közben probléma merülne fel, lásd: Megjegyzés.

Nyomtatási beállítások

A képernyő megjelenése és a beállítható lehetőségek köre a nyomtatót típusától függően változnak. Előfordulhat továbbá, hogy bizonyos beállítások nem állnak rendelkezésre. A részletekért tekintse meg a nyomtató kezelési kézikönyvét.

A nyomtatási beállítások képernyő

 1. (1) A dátum vagy a fájlszám nyomtatásának beállítása ().
 2. (2) A nyomtatási effektusok beállítása ().
 3. (3) A nyomtatni kívánt példányszám () beállítása.
 4. (4) A nyomtatási terület beállítása ().
 5. (5) A papírméret, papírtípus és elrendezés beállítása (, , ).
 6. (6) Visszatér a képkiválasztó képernyőhöz.
 7. (7) A nyomtatás megkezdése.
 8. (8) A megadott papírméret, típus és elrendezés jelenik meg.
 • A nyomtató típusától függően előfordulhat, hogy egyes beállítások, például a dátum- és a fájlszámnyomtatás nem választhatók ki.

Papírbeállítás

 • Válassza ki a(z) [Papírbeállítás] lehetőséget.

[] A papírméret beállítása

 • Válassza ki a nyomtatóba betöltött papír méretét.

[] A papírtípus beállítása

 • Válassza ki a nyomtatóba betöltött papír típusát.

[] Az oldalelrendezés beállítása

 • Válassza ki az oldalelrendezést.

Óvintézkedések

 • Ha a kép képaránya eltér a nyomtató oldalarányától, kifutó nyomtatás esetén előfordulhat, hogy a képből lényeges mennyiség hiányzik. A képek nyomtatása emellett alacsonyabb felbontásban mehet végbe.

[] A dátum/fájlszám nyomtatásának beállítása

 • Válassza ki a(z) [] lehetőséget.
 • Válassza ki, hogy mit kíván nyomtatni.

[] A nyomtatási effektusok beállítása (képoptimalizálás)

 • Válassza ki a(z) [Képoptimalizálás] lehetőséget.
 • Válassza ki a nyomtatási effektusokat.

Óvintézkedések

 • Az ISO-érzékenységet esetleg tévesen azonosították a kiterjesztett ISO-érzékenységgel (H) készített képekhez kinyomtatott fénykép-információkban.
 • A(z) [Alapért.] a nyomtatási effektusok és egyéb opciók esetében a nyomtató gyártója által meghatározott alapértelmezett beállításokra utal. A(z) [Alapért.] beállítás részleteiért tekintse meg a nyomtató kezelési kézikönyvét.

[] A példányszám megadása

 • Válassza ki a(z) [Példányszám] lehetőséget.
 • Válassza ki a nyomtatni kívánt példányszámot.

A kép kivágása

A képkivágást közvetlenül nyomtatás előtt állítsa be. Ha a képek levágását követően egyéb nyomtatási beállításokat is módosít, előfordulhat, hogy a képeket ismét le kell vágnia.

 1. A nyomtatásbeállító képernyőn válassza ki a(z) [Képkivágás] lehetőséget.

 2. Állítsa be a vágókeret méretét, pozícióját és a képméretarányt.

  • A vágókereten belüli képterület kerül nyomtatásra. A keret alakja (képarány) megváltoztatható a(z) [Papírbeállítás] pontban.

  A vágókeret méretének módosítása

  A vágókeret átméretezéséhez nyomja meg a(z) Nagyítás vagy Index gombot.

  A vágókeret mozgatása

  A keret függőleges vagy vízszintes irányú mozgatásához használja a(z) Fel gombLe gombBal gombJobb gomb gombokat.

  A vágókeret tájolásának váltása

  A vágókeret tájolása a(z) INFO gomb megnyomásával váltható át a függőleges és vízszintes beállítás között.

 3. A vágásból való kilépéshez nyomja meg a(z) Gyorsvezérlés/Beállítás gomb gombot.

  • A kivágott képterület a nyomtatásbeállító képernyő bal felső sarkában ellenőrizhető.

Óvintézkedések

 • A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy a kivágott képterület nyomtatása nem a megadott módon történik.
 • Minél kisebb a vágókeret, annál kisebb felbontású lesz a kép a nyomtatáskor.

Megjegyzés

 • Nyomtatóhibák kezelése

 • Ha egy nyomtatási hiba (nincs festék, nincs papír stb.) megoldását követően a(z) [Folytatás] elemet választva nem folytatódik a nyomtatás, használja a nyomtatón lévő gombokat. A nyomtatás folytatásáról bővebben a nyomtató kezelési kézikönyvében olvashat.
 • Hibaüzenetek

 • Ha nyomtatás közben hiba merül fel, hibaüzenet jelenik meg a fényképezőgép képernyőjén. A probléma elhárítása után folytassa a nyomtatást. A nyomtatási problémák megoldásának módjáról bővebb tájékoztatást olvashat a nyomtató kezelési kézikönyvében.
 • Papír hiba

 • Győződjön meg róla, hogy megfelelően van a papír betöltve.
 • Tinta hiba

 • Ellenőrizze a nyomtató festékszintjét és a hulladékfesték-tartályt.
 • Hardver hiba

 • Ellenőrizzen minden olyan nyomtatási hibát, amely nem a papírral vagy a festékkel kapcsolatos.
 • Fájl hiba

 • A kiválasztott kép nem nyomtatható. Előfordulhat, hogy a más fényképezőgéppel készített képek, illetve számítógéppel szerkesztett képek nem nyomtathatók.