Egyedi funkciók beállítható elemei

A [Egyedi funkciók] lapon saját preferenciái szerint konfigurálhatja a fényképezőgép funkcióit. Az alapértelmezéstől eltérő értékű beállítások kék színnel jelennek meg.

C.Fn1

Expozíciós lépésköz

A záridő, a rekeszérték, az expozíciókompenzáció, az AEB, a vaku-expozíciókompenzáció és a VES lépésközeként 1/2-es lépésközt is beállíthat.

 • 1/3: 1/3-érték

 • 1/2: 1/2-érték

Megjegyzés

 • A [1/2-érték] lehetőség beállítása esetén az expozíciószint az alább látható módon jelenik meg.

ISO érzékenység lépésköz

A kézi ISO-érzékenység lépésközét teljes lépésközre módosíthatja.

 • 1/3: 1/3-érték
 • 1/1: 1-érték

Megjegyzés

 • Automatikus ISO-beállítás esetén az ISO-érzékenység még az [1-érték] beállítás mellett is automatikusan 1/3 lépésenként kerül beállításra.

Érzék. mérésből/Auto. ISO

Beállíthatja az ISO-érzékenység mérési időzítő lejárta utáni állapotát a [Programautomatika]/[Záridő-előválasztás]/[Rekesz-előválasztás]/[Kézi expozíció]/[Bulb] mód automatikus ISO-beállítással végzett műveletei esetén, amelyeknél a fényképezőgép a mérés vagy a mérési időzítő során módosította az ISO-érzékenységet.

 • Mérés után automatikus visszaállítás: Mérés után Auto. visszaáll.
 • Mérés után érzékenység megtartása: Mérés után érzék. megtartása

Sorozat autom. visszavonása

Beállíthatja, a készülék kikapcsolja az AEB és a fehéregyensúly-sorozat funkciót, amikor a tápkapcsolót Kikapcsolás állásba állítja.

 • BE: Enged
 • KI: Tilt

Sorozat

Az AEB felvételsorozat és fehéregyensúly-sorozat módosítható.

 • 0−+: 0, -, +
 • –0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
AEB Fehéregyensúly-sorozat
B/A irány M/G irány
0: Normál expozíció 0: Normál fehéregyensúly 0: Normál fehéregyensúly
−: Alulexponáltság −: Kék visszacsatolás −: Magenta visszacsatolás
+: Túlexponáltság +: Borostyán visszacsatolás +: Zöld visszacsatolás

Sorozatképek száma

Az AEB és fehéregyensúly-sorozat funkciókkal készített felvételek száma módosítható.

Ha a [Sorozat] beállításnál a [0, -, +] lehetőséget választja, a sorozatképek az alábbi táblázat szerint készülnek.

 • 3: 3 felvétel
 • 2: 2 felvétel
 • 5: 5 felvétel
 • 7: 7 felvétel
(1-es lépésköz)
1. felvétel 2. felvétel 3. felvétel 4. felvétel 5. felvétel 6. felvétel 7. felvétel
3: 3 felvétel Normál (0) –1 +1
2: 2 felvétel Normál (0) ±1
5: 5 felvétel Normál (0) –2 –1 +1 +2
7: 7 felvétel Normál (0) –3 –2 –1 +1 +2 +3

Megjegyzés

 • Ha a [2 felvétel] beállítást adta meg, az AEB-tartomány beállításakor kiválaszthatja a + vagy a – oldalt. A fehéregyensúly-sorozat funkció használata esetén a második felvételt a B/A vagy az M/G negatív irányához igazítja a készülék.

Biztonsági eltolás

Ha a téma fényereje változik, és a normál expozíció nem érhető el az automatikus expozíció tartományában, a fényképezőgép a normál expozíció érdekében automatikusan módosítja a manuálisan megadott beállításokat. A [Zársebesség/rekesznyílás] beállítás [Záridő-előválasztás] és [Rekesz-előválasztás] módra vonatkozik. Az [ISO-érzékenység] beállítás [Programautomatika], [Záridő-előválasztás] és [Rekesz-előválasztás] módra vonatkozik.

 • KI: Tilt
 • Tv/Av: Zársebesség/rekesznyílás
 • ISO: ISO-érzékenység

Megjegyzés

 • Még ha az [Felvétel: FelvételISO-érzékenység beállításai] menüpontban módosítja is az [ISO érz. tart.] vagy [Minimális záridő] beállítást az alapértelmezett beállításhoz képest, a biztonsági eltolás felülírja ezt a beállítást, amennyiben arra a normál expozíció elérése érdekében szükség van.
 • Az ISO-érzékenység biztonsági eltolásának alsó és felső határértékét az [Autom. tartomány] beállítás határozza meg (). Ha azonban a manuálisan beállított ISO-érzékenység meghaladja az [Autom. tartomány] beállítás értékét, a biztonsági eltolás a manuálisan megadott ISO-érzékenységig fog hatni.
 • A biztonsági eltolás szükség esetén akkor is működésbe lép, ha a vaku használatban van.

C.Fn2

Ugyolyan exp. új rekesznél

A maximális rekeszérték csökkenhet (a legalacsonyabb f/szám növekedhet) [Kézi expozíció] módban (felvétel kézi expozícióval) manuálisan beállított ISO-érzékenység esetén (kivéve automatikus ISO esetén), ha (1) objektívet cserél, (2) konvertert csatlakoztat, vagy (3) változó maximális rekeszértékű zoom objektívet használ. Ez a funkció automatikusan az 1., 2. vagy 3. pont elvégzése előtti expozíció eléréséhez szükséges mértékben módosítja az ISO-érzékenységet vagy a záridőt (Tv-érték), így megakadályozza, hogy a felvétel alulexponált képet eredményezzen.

Az [ISO-érzékenység/Záridő] beállítás esetén a készülék automatikusan állítja be az ISO-érzékenységet az ISO-érzékenységtartományon belül. Ha az ISO-érzékenység módosításával nem érhető el normál expozíció, a készülék automatikusan beállítja a záridőt (Tv-érték).

 • KI: Tilt
 • ISO: ISO-érzékenység
 • ISO/Tv: ISO-érzékenység/Záridő
 • Tv: Záridő

Óvintézkedések

 • Makroobjektív használata esetén nem reagál a tényleges rekeszérték képnagyításból eredő változására.
 • Nem érhető el az 1., 2. vagy 3. pont elvégzése előtti expozíció, ha az [ISO-érzékenység] lehetőség van beállítva, és nem érhető el normál expozíció az [ISO érz. tart.] beállításnál megadott ISO-érzékenységgel.
 • Nem érhető el az 1., 2. vagy 3. pont elvégzése előtti expozíció, ha a [Záridő] lehetőség van beállítva, és nem érhető el normál expozíció a [Egyedi funkciók: Záridő-tartomány beállítása] beállításnál megadott ISO-érzékenységgel.

Megjegyzés

 • A funkció a maximális f/szám (legkisebb rekeszérték) változásaira is reagál.
 • A készülék visszaállítja az eredeti expozícióbeállítást, ha az 1., 2. vagy 3. pontot az [ISO-érzékenység], [ISO-érzékenység/Záridő] vagy [Záridő] beállítás mellett végzi el, és nem módosítja az ISO-érzékenységet, a záridőt vagy a rekeszértéket, mielőtt a fényképezőgépet visszaállítaná az 1., 2. vagy 3. pont elvégzése előtti állapotba.
 • Ha be van állítva az [ISO-érzékenység], és az ISO-érzékenység bővített ISO-érzékenységre növekszik, az expozíció megtartása érdekében a záridő is változhat.

AE rögz. mér.mód fókusz után

Mindegyik mérési módnál megadhatja, hogy zárolni szeretné-e az expozíciót (AE-rögzítés), miután a témák fókuszba kerültek a One-Shot AF móddal. Az expozíció rögzítve lesz, ameddig Ön félig lenyomva tartja az exponálógombot. Válasszon mérési módot az AE-rögzítés funkcióhoz, és adjon hozzá egy pipa jelet [Pipa]. A beállítás tárolásához válassza az [OK] lehetőséget.

Felvételi módok korlátozása

 1. Válassza a [Egyedi funkciók: Felvételi módok korlátozása] lehetőséget.

 2. Válassza az [Enged] lehetőséget.

 3. Nyomja meg a Q (Gyorsvezérlés) gombot.

 4. Válasszon felvételi módot.

  • A Gyorsvezérlő tárcsa 1 tárcsát elforgatva válasszon egy felvételi módot, majd nyomja meg a SET gombot a [Pipa] jel hozzáadásához.

Óvintézkedések

 • A korlátozott felvételi módok beállításai nem tárolhatók [1. egyedi fényképezési mód], [2. egyedi fényképezési mód] és [3. egyedi fényképezési mód] módban.
 • A [Intelligens jelenetválasztó automatika] opció nem érhető el, ha a [Egyedi funkciók: Felvételi módok korlátozása] beállítás az [Enged] értékre van állítva.
 • A [Pipa] jel nem törölhető egyszerre mind a kilenc módból.

Záridő-tartomány beállítása

Beállíthatja a záridő tartományát. [Rugalmas előválasztás], [Záridő-előválasztás] és [Kézi expozíció] módban a meghatározott tartományon belül manuálisan állíthatja be a záridőt. [Programautomatika] és [Rekesz-előválasztás] módban, valamint [AUTO] záridővel használt [Rugalmas előválasztás] módban a záridő beállítása automatikusan történik a meghatározott tartományon belül (kivéve videofelvétel esetén). A beállítás tárolásához válassza az [OK] lehetőséget.

 • Leghosszabb idő

  30 mp és 1/4000 mp közötti tartományban állítható.

 • Legrövidebb idő

  1/8000 mp és 15 mp közötti tartományban állítható.

Rekeszny.-tart. beállítása

Beállíthatja a rekeszérték tartományát. [Rugalmas előválasztás], [Rekesz-előválasztás], [Kézi expozíció], és [Bulb] módban a meghatározott tartományon belül manuálisan állíthatja be a rekeszértéket. [Programautomatika] és [Záridő-előválasztás] módban, valamint [AUTO] záridővel használt [Rugalmas előválasztás] módban a rekeszérték beállítása automatikusan történik a meghatározott tartományon belül. A beállítás tárolásához válassza az [OK] lehetőséget.

 • Max. rekesz

  f/1.0–f/64 közötti tartományban állítható.

 • Min. rekesz

  f/91–f/1.4 közötti tartományban állítható.

Megjegyzés

 • Az elérhető rekeszérték-tartomány az objektív maximális és minimális rekeszértékétől függ.

C.Fn3

Tárcsairány Tv/Av során

A tárcsa záridő és rekeszérték beállításához tartozó forgásiránya megfordítható.

Ez a beállítás [Kézi expozíció] felvételi módban a Főtárcsa, Gyorsvezérlő tárcsa 1 és Gyorsvezérlő tárcsa 2 tárcsa, míg a többi felvételi módban csak a Főtárcsa forgásirányát fordítja meg. A Gyorsvezérlő tárcsa 1 és Gyorsvezérlő tárcsa 2 tárcsa iránya [Kézi expozíció] módban megegyezik a Gyorsvezérlő tárcsa 1 és Gyorsvezérlő tárcsa 2 tárcsa expozíciókompenzáció beállítására szolgáló irányával [Programautomatika], [Záridő-előválasztás] és [Rekesz-előválasztás] módban.

 • Normál: Normál
 • Ellentétes irány: Ellentétes irány

Vezérlőgyűrű forgatása

Az RF-objektív és objektívadapter vezérlőgyűrűjének záridő és rekeszérték beállításához tartozó forgásiránya megfordítható.

 • Normál: Normál
 • Ellentétes irány: Ellentétes irány

Gombok testreszabása

Az egyszerű használat érdekében a fényképezőgép gombjaihoz hozzárendelheti az Ön által gyakran használt funkciókat. Azonos gombhoz különböző funkciók is beállíthatók, attól függően, hogy fénykép vagy videó rögzítése van-e folyamatban.

 1. Válassza a [Egyedi funkciók: Gombok testreszabása] lehetőséget.

 2. Válasszon ki egy fényképezőgép-vezérlőt.

 3. Válassza ki a hozzárendelni kívánt funkciót.

  • A beállításhoz nyomja meg a SET gombot.
  • A képernyő bal alsó sarkában [INFO] címkével ellátott funkciókhoz speciális beállításokat konfigurálhat az INFO gomb megnyomásával.

Megjegyzés

 • A [Egyedi funkciók: Gombok testreszabása] beállításai a [Egyedi funkciók: Minden C.Fn törlése] parancs kiválasztása esetén sem törlődnek. A beállítás törléséhez válassza az [Egyedi funkciók: Egyéni beállítások törlése] lehetőséget.

Testreszabható funkciók

AF

●: Alapértelmezett ○: Testreszabható
Funkció Félig lenyomott exponálógomb Videofelvétel gomb MODE gomb AF-ON AE-rögzítés gomb AF-pont gomb Expozíciószimuláció (DOF-előnézet közben) Objektívkioldó gomb Többfunkciójú gomb LCD-panel megvilágító gombja BEÁLLÍTÁS gomb Többfunkciós vezérlő
Mérés és AF-indítás
Mérés és AF-indítás
AF-stop
AF-stop
AF-pont kiválasztása
AF-pont választása
AF-pont közvetlen választása
AF-pont közvetlen választása
AF-pont középre állítása
AF-pont középre állítása
Váltás a tárolt AF-funkcióra
Váltás tárolt AF-funkcióra*1
AF-módszer közvetlen választása
AF-módszer közvetlen választása*1
One-Shot AF/Servo AF
One-Shot AF Nyíl (bal/jobb) Servo AF*1
Szemérzékelő AF
Szemérzékelő AF*1
Érintéses és áthúzásos AF
Érint.-áthúz. AF
Szemérzékelés
Szemérzékelés
Kontúrkiemelés
Kontúrkiemelés
Fókusz segéd
Fókusz segéd
Lassú folyamatos felvétel
Felv.kész mód*1

1: Nem rendelhető hozzá videofelvétel közben elérhető funkcióként.

Expozíciókompenzáció

●: Alapértelmezett ○: Testreszabható
Funkció Félig lenyomott exponálógomb Videofelvétel gomb MODE gomb AF-ON AE-rögzítés gomb AF-pont gomb Expozíciószimuláció (DOF-előnézet közben) Objektívkioldó gomb Többfunkciójú gomb LCD-panel megvilágító gombja BEÁLLÍTÁS gomb Többfunkciós vezérlő
AE-rögzítés, AF-stop
AE-rögzítés, AF-stop
Kiértékelő mérés
Mérés indítása
AE-rögzítés *3
AE-rögzítés
AE-rögzítés (nyomva tartás)
AE-rögzítés (ny. tart)
AE-rögzítés (gomb lenyomva)
AE-rögzítés (gomb lenyomva)*1
AE-rögzítés / FE-rögzítés *4
AE-rögzítés/FE-rögzítés*1
Expozíciókompenzáció (gomb nyomva tartása, főtárcsa forgatása)
Exp.komp.(gombot nyomva forg:Fő tárcsa)
ISO-érzékenység beállítása (gomb nyomva tartása, főtárcsa forgatása)
ISOérz.beáll.(gmbny.t.,Fő tárcsafor.)
FE-rögzítés
FE-rögzítés*1

1: Nem rendelhető hozzá videofelvétel közben elérhető funkcióként.

3: Videofelvételnél alapértelmezett.

4: Állóképek rögzítésénél alapértelmezett.

Kép

●: Alapértelmezett ○: Testreszabható
Funkció Félig lenyomott exponálógomb Videofelvétel gomb MODE gomb AF-ON AE-rögzítés gomb AF-pont gomb Expozíciószimuláció (DOF-előnézet közben) Objektívkioldó gomb Többfunkciójú gomb LCD-panel megvilágító gombja BEÁLLÍTÁS gomb Többfunkciós vezérlő
Képminőség
Képminőség*1
Képminőség-beállítás egy gombnyomással
Képminőség beáll. egy gombny.*1
Képminőség egy gombnyomással (nyomva tartás)
Képmin. egy gombny. (ny. tart)*1
Képarány beállításai
FelvételVágás/képarány
Auto Lighting Optimizer (Auto megvilágítás optimalizálás)
Auto Lighting Optimizer/Auto megvil. optimalizálás
Képstílus kiválasztása
Képstílus
Védelem
Védelem
Saját menü
Értékelés
Rögzítési funkció és kártya-/mappaválasztás
Rögz.funk.
+kártya-/mappavál.

1: Nem rendelhető hozzá videofelvétel közben elérhető funkcióként.

Videók

●: Alapértelmezett ○: Testreszabható
Funkció Félig lenyomott exponálógomb Videofelvétel gomb MODE gomb AF-ON AE-rögzítés gomb AF-pont gomb Expozíciószimuláció (DOF-előnézet közben) Objektívkioldó gomb Többfunkciójú gomb LCD-panel megvilágító gombja SET gomb Többfunkciós vezérlő
Zebraminta
Zebraminta*2
Videók
Videofelvétel
A Servo AF használata videóhoz funkció szüneteltetése
Szünet. Servo AF hasz. videóhoz
Cinema zoom (tele)
Cinema zoom (telefotó felé)*2
(Kompatibilis digitális Cinema objektívekkel)*5
Cinema zoom (széles)
Cinema zoom (széles felé)*2
(Kompatibilis digitális Cinema objektívekkel)*5

2: Nem rendelhető hozzá állóképfelvétel közben elérhető funkcióként.

5: A digitális Cinema objektívek használatával kapcsolatos korlátozásokért tekintse meg a Canon honlapját.

Művelet

●: Alapértelmezett ○: Testreszabható
Funkció Félig lenyomott exponálógomb Videofelvétel gomb MODE gomb AF-ON AE-rögzítés gomb AF-pont gomb Expozíciószimuláció (DOF-előnézet közben) Objektívkioldó gomb Többfunkciójú gomb LCD-panel megvilágító gombja BEÁLLÍTÁS gomb Többfunkciós vezérlő
Külső vaku funkcióbeállításai
Vaku funkcióbeállítások*1
Tárcsa-funkcióbeállítások
Tárcsafunkció beállítások
LCD-panel megvilágítása/LCD-panel infováltás
Rövid lenyom: LCD megvilágítás
Hosszú lenyom: LCD infováltás
LCD-panel infováltás/LCD-panel megvilágítása
Rövid lenyom: LCD infováltás
Hosszú lenyom: LCD megvilágítás
LCD-panel megvilágítása
LCD-panel megvilágítása
LCD-panel infováltás
LCD-panel infováltás
MODE
Felvételi mód beállítások
Egyéni fényképezési módok
Saját felvételi módba váltás
Állókép/videó váltás
Állókép ←→ videó váltás
Mélységélesség-előnézet *4
Mélységélességi előnézet*1
A kiválasztott elem nullázása Fv módban
A kivál. elem nullázása Fv módban*1
Tv/Av/expozíció/ISO nullázása Fv módban
Tv/Av/Expozíciókompenzáció/ISO nullázása Fv módban*1
Gyorsvezérlés képernyő
Gyorsvezérlés képernyő
Nagyítás vagy kicsinyítés
Nagyítás/kicsinyítés
Lejátszás
Kép visszajátszása
Képek nagyítása lejátszás közben
Képek nagyítása lejátszás közben
Felvételkészítési funkció tárolása/előhívása
Felv. funk. tárolása/előhívása*1
MENU
Menü kijelzése
Érintéses kioldás: Engedélyezés
Érint. kiold.*1
Mappa létrehozása
Új mappa*1
Képernyő fényerejének maximalizálása (ideiglenesen)
Maxim. képernyőfényerő (ideigl.)
Kijelző kikapcsolása
Kijelző kikapcs.
Váltás a kereső/képernyő között
Kereső/képernyő váltás
Gazdaságos mód
Gazdaságos m.
Vezeték nélküli funkciók
Wi-Fi funkció
Nincs funkció (tiltva) *3
Nincs funkció (tiltva)

1: Nem rendelhető hozzá videofelvétel közben elérhető funkcióként.

3: Videofelvételnél alapértelmezett.

4: Állóképek rögzítésénél alapértelmezett.

Megjegyzés

 • [Objektívkioldó gomb]: Az Image Stabilizer (Képstabilizátor) funkcióval ellátott „szuper-teleobjektívek „AF-stop gombja”.

Tárcsák testreszabása

A Főtárcsa/Gyorsvezérlő tárcsa 1/Gyorsvezérlő tárcsa 2/Vezérlőgyűrű tárcsához gyakran használt funkciókat társíthat.

 1. Válassza a [Egyedi funkciók: Tárcsák testreszabása] lehetőséget.

 2. Válasszon ki egy fényképezőgép-vezérlőt.

 3. Válassza ki a hozzárendelni kívánt funkciót.

  • A beállításhoz nyomja meg a SET gombot.
  • A képernyő bal alsó sarkában [INFO] címkével ellátott funkciókhoz speciális beállításokat konfigurálhat az INFO gomb megnyomásával.

Megjegyzés

 • A [Egyedi funkciók: Tárcsák testreszabása] beállításai a [Egyedi funkciók: Minden C.Fn törlése] parancs kiválasztása esetén sem törlődnek. A beállítás törléséhez válassza az [Egyedi funkciók: Egyéni beállítások törlése] lehetőséget.

A tárcsákhoz elérhető funkciók

●: Alapértelmezett ○: Testreszabható
Funkció Főtárcsa Gyorsvezérlő tárcsa 2 Gyorsvezérlő tárcsa 1 Vezérlőgyűrű
AF-módszer választása AF-módszer választása
AF-pont közvetlen választása AF-pont közvetlen választása
AF-módszer (mérés gomb megnyomása) AF-módszer (mérés gomb nyom.)
Záridő módosítása Zársebesség módosítása
Rekeszérték módosítása Rekeszérték módosítása
Expozíciókompenzáció Expozíciókompenzáció
ISO ISO-érzékenység beállítása
Záridő módosítása (mérés gomb nyomva tartása) Zárseb. módos. (mérés gomb nyom.)
Rekeszérték módosítása (mérés gomb nyomva tartása) Rekesz módos. (mérés gomb nyom.)
Expozíciókompenzáció (gomb nyomva tartása, főtárcsa forgatása) Expozíciókomp. (mérés gomb nyom.)
ISO-érzékenység beállítása (gomb nyomva tartása, főtárcsa forgatása) ISO-érz. beáll. (mérés gomb nyom.)
Vaku-expozíciókompenzáció (mérés gomb nyomva tartása) Vaku exp.komp. (mérés gomb nyom.)
Záridő beállítása M módban Záridő beállítása M módban
Rekeszérték beállítása M módban Rekesznyíl. beállítása M módban
Fehéregyensúly kiválasztása FE kiválasztása
Színhőmérséklet kiválasztása Színhőmérséklet választása
Képstílus kiválasztása Képstílus
Fehéregyensúly kiválasztása (mérés gomb nyomva tartása) FE választása (mérés gomb nyom.)
Színhőmérséklet (mérés gomb megnyomása) Színhőmérs. (mérés gomb nyom.)
Képstílus kiválasztása (mérés gomb nyomva tartása) Kiválasztás Képstílus (mérés gomb nyom.)
Nincs funkció (tiltva) Nincs funkció (tiltva)

Megjegyzés

 • [Rugalmas előválasztás] módban a Főtárcsa és a Gyorsvezérlő tárcsa 2 tárcsa nem szabható testre.
 • Vezérlőgyűrű: Az RF-objektívek és adapterek vezérlőgyűrűje

Egyéni beállítások törlése

 1. Válassza a [Egyedi funkciók: Egyéni beállítások törlése] lehetőséget.

 2. Válassza az [OK] lehetőséget.

  • A [Gombok testreszabása] és a [Tárcsák testreszabása] beállítások visszaállnak az alapértelmezett értékekre.

C.Fn4

Vágási adatok hozzáadása

A vágási adatok hozzáadásával a beállított képaránynak megfelelő függőleges vonalakat jeleníthet meg, ezáltal úgy komponálhatja meg a felvételt, mintha közepes vagy nagy formátumú fényképezőgéppel (6×6 cm, 4×5 hüvelyk stb.) fényképezne.

A félvétel elkészítésekor a kártyára rögzített képek megvágása helyett a fényképezőgép képarány-információkkal látja el a képeket a Digital Photo Professional szoftverben (EOS szoftver) történő képkivágáshoz.

A képeket a számítógépére importálva a Digital Photo Professional használatával egyszerűen kivághatja a képeket a felvételkészítés időpontjában beállított képaránynak megfelelően.

 • KI: Tilt
 • 6:6: 6:6-os képarány
 • 3:4: 3:4-es képarány
 • 4:5: 4:5-ös képarány
 • 6:7: 6:7-es képarány
 • 5:6: 10:12-es képarány
 • 5:7: 5:7-es képarány

Óvintézkedések

 • A vágási adatok hozzáadására csak akkor van lehetőség, ha a [Felvétel: FelvételVágás/képarány] beállítás a [Teljes képmezős] lehetőségre van állítva.
 • A JPEG- és HEIF-képeket a készülék nem a levágott mérettel menti, ha a fényképezőgéppel képkivágási adatokat tartalmazó RAW-képeket dolgoz fel (). Ebben az esetben a RAW-képfeldolgozás vágási adatokat tartalmazó JPEG- vagy HEIF-képeket eredményez.

Megjegyzés

 • A képernyőn a megadott képaránynak megfelelő függőleges vonalak jelennek meg.

Hangtömörítés

Ez a beállítás a videofelvételhez használt hangtömörítés beállítására szolgál. A [Tilt] érték a tömörített hanghoz képest jobb hangminőséget tesz lehetővé, ugyanakkor nagyobb méretű fájlokat eredményez.

 • BE: Enged
 • KI: Tilt

Óvintézkedések

 • A hang olyankor is tömörítésre kerül, ha a videofájl [Tilt] beállítással került rögzítésre, majd tömörítés nélkül mentették azt.
 • Ha [Intelligens jelenetválasztó automatika] módban a [Videofelv.minőség] beállítás Full HD29.97fpsIPB (Enyhe) (NTSC) vagy Full HD25.00fpsIPB (Enyhe) (PAL) értékre van állítva, a készülék akkor is tömöríti a hangot, ha a [Tilt] lehetőség van beállítva.

Alapért. Törlési opc.

Ezzel a funkcióval a képlejátszása vagy megjelenítése során a Törlés gombbal elérhető törlés menü () alapértelmezett beállítását választhatja ki.

A [Mégse] lehetőségen kívül bármelyik opcióval egyszerűen és gyorsan, a SET gomb megnyomásával törölheti a képeket.

 • Mégse: [Mégse] alapértelmezett
 • Törlés: [Törlés] alapértelmezett
 • RAW: [RAWtörlése] kiválasztva
 • J/H: [Nem RAW törlése] kivál.va

Óvintézkedések

 • Ha nem a [Mégse] lehetőséget választja, ügyeljen arra, hogy nehogy véletlenül törölje a képeket.

Zárkioldás objektív nélkül

Beállíthatja, hogy az állóképek és videók felvétele elvégezhető legyen-e, ha a fényképezőgépen nincs objektív.

 • KI: Tilt
 • BE: Enged

Kikapcs.kor objek. behúzása

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan behúzza-e a fogaskerék-hajtású STM-objektíveket (pl. EF40mm f/2.8 STM), amikor a fényképezőgép tápkapcsolóját Kikapcsolás állásba állítják.

 • BE: Enged
 • KI: Tilt

Óvintézkedések

 • Automatikus kikapcsolás esetén az objektív nem húzódik be, akármilyen beállítást adott meg.
 • Az objektív leválasztása előtt győződjön meg róla, hogy az be van-e húzva.

Megjegyzés

 • Ha az [Enged] beállítás van megadva, a funkció az objektív fókuszmódkapcsolójának mindkét (AF és MF) állásában aktív lesz.

IPTC adat hozzáadása

Ha az EOS Utility szoftverből (EOS szoftverből) rögzíti a fényképezőgépre az IPTC (International Press Telecommunications Council) adatokat, ezeket az információkat hozzáadhatja a JPEG-/HEIF-/RAW-állóképekhez a felvételkészítés időpontjában. Ez a fájlkezelésnél és az IPTC adatokat használó más feladatoknál lehet hasznos.

Az IPTC adatok fényképezőgépre való rögzítésével kapcsolatos utasításokért és a rögzíthető adatokkal kapcsolatos részletekért tekintse meg az EOS Utility kezelési kézikönyvet.

 • KI: Tilt
 • BE: Enged

Óvintézkedések

 • A készülék videók rögzítésekor nem ad hozzá IPTC-adatokat.

Megjegyzés

 • A lejátszás során ellenőrizheti, hogy megtörtént-e az IPTC-adatok hozzáadása.
 • A képekhez hozzáadott IPTC adatok ellenőrzéséhez használja a Digital Photo Professional szoftvert (EOS szoftver).
 • A fényképezőgépen tárolt IPTC-adatok nem törlődnek a [Egyedi funkciók: Minden C.Fn törlése] () művelet kiválasztásakor, azonban a beállítás a [Tilt] értékre módosul.

C.Fn5

Minden C.Fn törlése

A [Egyedi funkciók: Minden C.Fn törlése] művelet kiválasztása a [Gombok testreszabása] és [Tárcsák testreszabása] beállításon kívül minden egyedi funkciót töröl.

Megjegyzés

 • A [Egyedi funkciók: Minden C.Fn törlése] művelet nem törli a [Egyedi funkciók: Gombok testreszabása] és [Egyedi funkciók: Tárcsák testreszabása] menüpontban konfigurált beállításokat. A beállítás törléséhez válassza az [Egyedi funkciók: Egyéni beállítások törlése] lehetőséget. Vegye figyelembe, hogy bár az [Egyedi funkciók: IPTC adat hozzáadása] lehetőséggel hozzáadott adatok nem törlődnek, a beállítás [Tilt] értékre módosul.