Mappabeállítások

Tetszőlegesen létrehozhat és kiválaszthat a rögzített képek mentésére szolgáló mappákat. A mappákat át is nevezheti.

Mappa létrehozása

 1. Válassza a [Beállítás: Rögz.funk.+kártya-/mappavál.] lehetőséget.

 2. Válassza a [Mappa] lehetőséget.

 3. Válassza az [Új mappa] lehetőséget.

 4. Válassza az [OK] lehetőséget.

  • A mappa átnevezéséhez válassza a [Mappanév módosítása] lehetőséget.

Mappák átnevezése

 1. Adja meg a kívánt betűket és számokat.

  • Legfeljebb öt karaktert adhat meg.
  • Az [Beviteli mód] lehetőség kiválasztásával módosíthatja a beviteli módot.
  • A karakterek a [Törlés] kiválasztásával vagy a Törlés gombbal törölhetők.
  • A karakterek kiválasztásához használja a Gyorsvezérlő tárcsa 1 tárcsát vagy a Többfunkciós vezérlő gombot, majd a bevitelhez nyomja meg a SET gombot.
 2. Lépjen ki a beállításból.

  • Nyomja meg a MENU gombot, majd az [OK] lehetőséget.

Mappa kiválasztása

 • (1) A mappában található képek száma
 • (2) Legkisebb fájlszám
 • (3) Mappanév
 • (4) Legnagyobb fájlszám
 • Válasszon egy mappát a mappaválasztási képernyőn.
 • A készülék a rögzített képeket a választott mappában tárolja.

Megjegyzés

 • Mappák

 • A mappák elnevezése a „100EOSR5” példában látható módon történik. A mappanevek három számjeggyel kezdődnek (mappaszám), amelyet öt alfanumerikus karakter követ. Egy mappában legfeljebb 9999 kép tárolható (fájlok száma 0001–9999 között). Ha egy mappa megtelik, automatikusan új, az előzőnél eggyel nagyobb mappaszámú mappa jön létre. Ezenkívül kézi visszaállítás esetén () automatikusan új mappa jön létre. Mappák 100-tól 999-ig tartó számozással hozhatók létre.
 • Mappák létrehozása számítógéppel

 • Miután megjelenítette a kártya tartalmát, hozzon létre egy új mappát „DCIM” néven. Nyissa meg a DCIM nevű mappát, és hozza létre a képeinek mentéséhez és rendszerezéséhez szükséges számú mappát. A mappanévnek a „100ABC_D” formátumot kell követnie, és az első három számjegynek egy 100 és 999 közötti mappaszámnak kell lennie. Az utolsó öt karakter A és Z közötti kis- és nagybetű, szám és aláhúzás „_” tetszőleges kombinációjából állhat. A szóköz nem használható. A mappanevek továbbá még akkor sem tartalmazhatják ugyanazt a háromjegyű mappaszámot (például „100ABC_D” és „100W_XYZ”), ha a többi öt karakter eltér.