Bekapcsolás

 1. Állítsa a tápkapcsolót Bekapcsolás állásba.

  • A vaku töltése megkezdődik.
  • Töltés alatt az LCD-panelen TÖLTÉS látható. Amikor a töltés befejeződik, az LCD-kijelző kikapcsol.
 2. Győződjön meg arról, hogy a vaku feltöltődött-e.

  • A vakukészenlét jelzőfénye először nem világít →, majd piros fénnyel villog (ekkor már használható a Gyorsvaku funkció), végül pedig → piros fénnyel világít (jelezve a teljes töltést).
  • A vaku teszteléséhez nyomja meg a vakuteszt gombot (vakukészenlét jelzőfénye, (1)).

Figyelem!

 • A vakuvillantás tesztelése nem lehetséges, amikor a fényképezőgép mérési időzítője aktív.

Megjegyzés

 • A vakubeállítások a tápkapcsoló kikapcsolása után is megmaradnak. Annak érdekében, hogy a beállítások az elemek cseréjekor se törlődjenek, kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kicserélné az elemeket.

Gyorsvaku

A gyorsvaku lehetővé teszi a vakus fényképezést akkor is, ha a vakukészenlét jelzőfénye még piros fénnyel villog (még nem töltődött fel teljesen). Ez a fényképezőgép minden felvételkészítési módjában elérhető. Bár a vakufényerő csak a teljes fényerő kb. 1/2–1/6 része, a funkció hasznos, mert rövidebb működtetési időközzel fényképezhet.

Kézi vakus fényképezés során a gyorsvaku akkor érhető el, ha a vakufényerő beállítása 1/4–1/1024 között van. Vegye figyelembe, hogy a gyorsvaku nem érhető el vezeték nélküli vakus fényképezés esetén.

Figyelem!

 • A gyorsvaku használata folyamatos felvétel során alulexponáltságot okozhat, mivel a vakufényerő kisebb.

Megjegyzés

 • A(z) TÖLTÉS képernyő részletes leírását a Speedlite adó beállításában rádiós átvitelt használó vezeték nélküli vakus fényképezés esetén lásd: LCD-panel megvilágítása.
 • A gyorsvaku kikapcsolható a(z) P.Fn-02 funkcióban.

Automatikus kikapcsolás

Ez a funkció takarékoskodik az akkumulátor energiájával, és kb. 90 másodperces inaktivitás után automatikusan kikapcsolja a Speedlite vakut. A Speedlite tápellátásának bekapcsolásához nyomja le félig a fényképezőgép exponálógombját, vagy nyomja meg a vakuteszt gombot (vakukészenlét jelzőfénye).

Az automatikus kikapcsolás kb. 5 perc múlva aktiválódik, ha a Speedlite rádiós átvitelt használó vezeték nélküli vakus fényképezés során adóként van beállítva (), illetve ha összekapcsolt felvételkészítésre konfigurálták ().

Megjegyzés

 • Az automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolható a(z) C.Fn-01 funkcióban.
 • Ha fényképezőgéphez van csatlakoztatva, akkor a Speedlite azután kapcsol ki kb. 90 másodperces inaktivitás esetén, miután a fényképezőgép kikapcsolt.

Vaku műveletek zárolása

A Speedlite gombjainak és tárcsájának működése letiltható a tápkapcsoló ZÁROLÁS állásba kapcsolásával. Ennek segítségével megelőzhető, hogy véletlenül módosítsa a Speedlite beállításait.

A gombok és a tárcsa működtetése esetén az LCD-panelen ZÁROLVA látható.

Megjegyzés

 • A vakuvillantás tesztelése akkor is elérhető, ha a tápkapcsoló ZÁROLÁS állásban van. Vegye figyelembe, hogy az LCD-panel a gombok vagy a tárcsa műveleteinek hatására világít.

LCD-panel megvilágítása

Az LCD-panel a gombok vagy a tárcsa műveleteinek hatására kb. 12 másodpercig (Időzítő 12 másodperc) világít.

Az LCD-panel megvilágításának részletes leírását a Speedlite adó beállításában rádiós átvitelt használó vezeték nélküli vakus fényképezés esetén lásd: LCD-panel megvilágítása.

Megjegyzés

 • Az LCD-panel megvilágítása módosítható a(z) C.Fn-22 funkcióban.