Automata vaku egy vevővel

Ez a szakasz a teljesen automatikus, vezeték nélküli vakus felvétel alapjait mutatja be egy fényképezőgéphez adóként csatlakoztatott EL-10 és egy vevőként csatlakoztatott EL-10 használatával.

 1. Állítsa be az egységet adóként.

  • Állítsa be adóként a fényképezőgéphez csatlakoztatott EL-10 vakut ().
  • Más, vezeték nélküli rádiós átvitelre alkalmas eszközt is használhat adóként.
 2. Állítsa be az egységet vevőként.

  • Állítsa be az EL-10 vakut az adóról vezeték nélkül vezérelt vevőként ().
  • Más, vezeték nélküli rádiós átvitelre alkalmas vevő funkcióval rendelkező Speedlite vakut is használhat.
 3. Ellenőrizze a csatornát és az azonosítót.

  • Állítsa be ugyanazt az átviteli csatornát és vezeték nélküli rádiós azonosítót az adókon és vevőkön, ha azok eltérőek ().
 4. Helyezze el a fényképezőgépet és a másik Speedlite vakut.

 5. Nyomja meg a(z) MÓD gombot az adó Nyílgombok nyílgombokon.

 6. Állítsa be a(z) ETTL vaku módot.

  • Forgassa el a(z) Választótárcsa tárcsát a(z) ETTL kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) Választás/beállítás gombot.
  • A vevő automatikusan megkapja a(z) ETTL beállítást a felvétel során, és az adó vezérli azt.
  • Ellenőrizze, hogy a villanáscsoport vezérlésének beállítása MIND.
 7. Ellenőrizze a kapcsolatot, és győződjön meg róla, hogy a vakuegységek fel vannak-e töltve.

  • Ellenőrizze, hogy a(z) HIVATKOZÁS lámpa zöld fénnyel világít-e.
  • Ellenőrizze, hogy világít-e az adókon és vevőkön a vakukészenlét jelzőfénye.
  • Ellenőrizze, hogy az adó/vevő feltöltődését jelző A vevő töltése befejeződött ikon (1) megjelenik-e az adó LCD-panelén (TÖLTÉS nem látható).
  • Az adó LCD-panelje megvilágításának részletes leírását lásd: LCD-panel megvilágítása.
 8. Ellenőrizze a működést.

  • Nyomja meg az adó vakuteszt gombját.
  • A Speedlite vakuk villannak. Ha nem villan, ellenőrizze, hogy átviteli tartományon belül van-e ().
 9. Készítse el a képet.

  • A fényképezőgép konfigurálása után a normál vakus fényképezéshez hasonlóan készítse el a felvételt.

Figyelem!

 • A rádiós átvitel csak akkor lehetséges, ha világít a(z) HIVATKOZÁS jelzőfény. Ellenőrizze újra az adók és vevők átviteli csatorna és vezeték nélküli rádiós azonosító beállítását. Ha egyező beállításokkal sem kapcsolódnak, indítsa újra az adókat és vevőket.

Megjegyzés

 • Az adó és vevő vakuk hatóterületének beállítása 24 mm. A vaku hatóterületét manuálisan is beállíthatja.
 • Az adó is villanhat ().
 • A fényképezőgép mélységélesség-előnézet gombjának megnyomásával elvillanthatja a tesztvillantást, ha egy EL-10 vevőként van beállítva (). A tesztvillantás nem villantható el ezen a módon, ha egy EL-10 adóként van beállítva.
 • Az automatikus kikapcsolás kb. 5 perc elteltével lép működésbe, ha a Speedlite adóként van beállítva.
 • Az automatikus kikapcsolás üzemmódban lévő vevő bekapcsolásához nyomja meg az adó vakuteszt gombját.
 • A vakuvillantás tesztelése nem lehetséges, amikor a fényképezőgép vakuidőzítője, vagy hasonló funkciója aktív.
 • A(z) C.Fn-10 funkcióval módosíthatja az automatikus kikapcsolásig eltelt idő értékét a vevőnél.

LCD-panel megvilágítása

Rádiós átvitelt használó vezeték nélküli vakus fényképezés esetén az adó LCD-panele attól függően világít vagy sem, hogy az adók és vevők (villanáscsoportok) feltöltődtek-e.

Az adó LCD-panele világít, ha az adó és a vevő nincsen teljesen feltöltve. Az LCD-panel megvilágítása kb. 12 másodperccel azután kapcsol ki, hogy az adók és vevők teljesen feltöltődtek.

Az adó LCD-panele ismét világít, amikor fénykép készítése után az adó és vevő ismét töltődik.

Figyelem!

 • Az adó LCD-panelén TÖLTÉS látható mindaddig, míg az adó és valamelyik vevő (villanáscsoport) nem töltődött fel teljesen. Mielőtt felvételt készít, ellenőrizze, hogy a(z) TÖLTÉS nem látható-e az LCD-panelen.

Vakus fényképezés vezeték nélküli funkciók alkalmazásával

Vezeték nélküli rendszernél szükségtelen a következő funkciók beállítása a vevőkön, amelyek konfigurálása az adó beállításai alapján automatikus. Ez a normál vakus fényképezéshez nagyon hasonló vezeték nélküli vakus fényképezést tesz lehetővé.

Megjegyzés

 • Minden vevőn manuálisan is beállíthatja a vaku-expozíciókompenzációt és a vaku hatóterületét.
 • Ha az adó egy EL-10, akkor a vezeték nélküli rádiós átvitelt használó felvételhez második redőnyre történő szinkronizálás is lehetséges további, vevőként beállított Canon Speedlite vakukkal. A kompatibilis Speedlite vakuk részletes adatait lásd a Kiegészítő információban ().

Több adóegység használata

Több eszköz is beállítható adóként. Az azonos megvilágítással (azonos vevőkkel) történő vezeték nélküli vakus fényképezés más fényképezőgépekkel is lehetséges, amennyiben átváltja azt a fényképezőgépet, amelyhez az adó kapcsolódik.

Ha több adót használ, az LCD-panelen MÁSODLAGOS ADÓVAKU látható.

Figyelem!

 • Ha a(z) HIVATKOZÁS lámpák nem világítanak, vagy az LCD-panelen Az adó nem csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz látható, akkor a Speedlite vakuk nem kapcsolódnak. Az átviteli csatorna és a vezeték nélküli rádiós azonosító ellenőrzése után indítsa újra az adókat.
 • Rádiós átvitelt használó vezeték nélküli vakus fényképezés esetén ne legyen több összesen 16 adónál és vevőnél a rendszerben.

Megjegyzés

 • A vakus fényképezés akkor is lehetséges, ha az adó egy másodlagos adó.