Automatikus vaku két vevőcsoporttal

A vevők A és B villanáscsoportra oszthatók, és beállíthatja az azok közötti megvilágítási egyensúlyt (vakuarányt).

Az expozícióvezérlés automatikus annak érdekében, hogy a csoportok összesített fényereje biztosítsa a normál exponálást.

 1. Nyomja be egyenesen a botkormányt.

  • Végezze el ezeket a beállításokat minden vevőn.
 2. Állítsa be a vevő villanáscsoportját az (1) helyen.

  • Válassza az A vagy a B lehetőséget a villanáscsoporthoz.
  • Állítson be egy vevőt A, egy másikat pedig B beállításra.
 3. Állítsa be az adó villanáscsoportját a (2) helyen.

  • Hajtsa végre a 3–5 lépést az adón.
  • A botkormány függőleges vagy vízszintes elmozdításával, illetve Választótárcsa elfordításával válasszon egy elemet, majd nyomja be egyenesen a botkormányt.
 4. Állítsa be az A:B értéket.

  • A botkormány vízszintes elmozdításával, illetve Választótárcsa elforgatásával válassza ki a A:B lehetőséget, majd nyomja be egyenesen a botkormányt.
 5. Állítsa be az A:B vakuarányt.

  • Az ábrán szereplő valamelyik elem kiválasztásához egyenesen nyomja be a botkormányt.
  • A botkormány függőleges vagy vízszintes elmozdításával, illetve Választótárcsa elforgatásával állítsa be az A:B vakuarányt, majd nyomja be egyenesen a botkormányt.
 6. Ellenőrizze a kapcsolatot, és győződjön meg róla, hogy a vakuegységek fel vannak-e töltve.

  • Ellenőrizze, hogy a HIVATKOZÁS lámpa zöld fénnyel világít-e.
  • Ellenőrizze, hogy világít-e az adókon és vevőkön a vakukészenlét lámpa.
  • Az adó hangjelzést ad, amikor valamennyi Speedlite feltöltődött, ha a P.Fn-05 beállítása [0] ().
  • Győződjön meg arról, hogy nem látható-e Az adó nem csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz jelzés az adó LCD-paneljén.
  • Ellenőrizze, hogy az adó/vevő feltöltődését jelző A vevő teljesen feltöltődött ikon megjelenik-e az adó LCD-panelén (TÖLTÉS nem látható).
  • Az adó LCD-panelje megvilágításának részletes leírását lásd: LCD-panel megvilágítása.
 7. Készítse el a képet.

  • A vevők a beállított vakuaránnyal villannak.