Automata vakus fényképezés 1 adóvakuval

Ez a szakasz a teljesen automatikus, vezeték nélküli vakus fényképezés alapjait mutatja be egy fényképezőgéphez csatlakoztatott EL-1 vaku (adó) és egy vevővakuként beállított EL-1 vaku használatával.

 1. Állítsa be az adó vakut.

  • Állítsa be a fényképezőgéphez csatlakoztatott EL-1 vakut „adóvakuként” ().
  • Más, rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli adóvakuként használható eszközt is használhat adóvakuként.
 2. Állítsa be a vevő vakut.

  • Állítsa be az EL-1 vakut az adóvakuról vezeték nélkül vezérelt vevővakuként ().
  • Használhat más olyan EX-sorozatú Speedlite vakukat is, amelyek rádiós átvitelt biztosító vezeték nélküli funkcióval rendelkeznek.
 3. Ellenőrizze a csatornát és az azonosítót.

  • Ha az adó- és vevővaku átviteli csatornája és vezeték nélküli rádiós azonosítója eltérő, állítsa azokat egyező értékekre ().
 4. Helyezze el a fényképezőgépet és a vakut.

 5. A MÓD kiválasztásához használja az adóvakun található botkormányt.

 6. Állítsa be az ETTL vaku módot.

  • Nyomja a botkormányt fel, le, balra vagy jobbra, vagy fordítsa el a Választótárcsa, illetve válassza ki az ETTL elemet, és nyomja valamelyik irányba a botkormányt függőlegesen.
  • A vevővaku automatikusan megkapja az ETTL beállítást az adóvakutól a fényképezés közben.
  • Ellenőrizze, hogy a villanáscsoport vezérlésénél az MIND beállítás van-e kiválasztva.
 7. Ellenőrizze az átvitel állapotát és a töltést.

  • Ellenőrizze, hogy a HIVATKOZÁS jelzőfény zölden világít-e.
  • Ha a vevővaku készen áll, az AF-segédfény kb. 1 másodperces időközzel villog.
  • Ha az adóvaku P.Fn-06-0 () értékre van állítva, az adóvaku hangjelzése megszólal, amikor a vakuegység töltése befejeződött.
  • Ellenőrizze, hogy az adó-/vevővaku készültségét jelző A vevő töltése befejeződött ikon (1) világít-e az adó-/vevővaku LCD-paneljén (és nem látható a(z) TÖLTÉS jelzés).
  • Az LCD-panel megvilágításával kapcsolatos részletekért tekintse meg az Az LCD-panel bemutatása című részt.
  • Ellenőrizze, hogy világít-e az adóvakun a vakukészenlét jelzőfénye.
 8. Ellenőrizze a működést.

  • Nyomja meg az adóvaku vakuteszt gombját.
  • A Speedlite vaku ekkor felvillan. Ha nem villan fel, ellenőrizze, hogy az átviteli tartományon belül van-e ().
 9. Készítse el a képet.

  • Állítsa be a fényképezőgépet, és készítse el a képet a normál vakus fényképezés esetén megszokott módon.

Figyelem!

 • Ha a HIVATKOZÁS lámpa kikapcsolt állapotban van, a rádiós átvitel nem lehetséges. Ellenőrizze újra az adóvaku és a vevővaku átviteli csatornáját és vezeték nélküli rádiós azonosítóját. Ha nem tud csatlakozni egyező beállításokkal, kapcsolja ki az adóvakut és a vevővakut, majd ismét kapcsolja be őket.

Megjegyzés

 • Az adóvaku és a vevővaku hatóterülete 24 mm értékre van állítva. A vaku hatóterületét kézzel is beállíthatja.
 • Az adóvakut is villanthatja ().
 • A tesztvillantáshoz nyomja meg a fényképezőgép mélységélesség-előnézet gombját ().
 • Ha adóvakuként van beállítva, az automatikus kikapcsolás kb. 5 perc után lép működésbe.
 • Ha a vevővakun aktiválódik az automatikus kikapcsolás, nyomja meg az adóvaku vakuteszt gombját a vevővaku bekapcsolásához.
 • A fényképezőgép végén található vakuidőzítő stb. működésekor nem használhatja a vakuteszt gombot.
 • Addig módosíthatja az időt, amíg a vevővaku automatikus kikapcsolása működésbe nem lép (C.Fn-10).
 • Engedélyezheti a vakuegységek (adó-/vevővaku) feltöltöttségét jelző hangjelzést (P.Fn-06).
 • Letilthatja az AF-segédfény azon villogását, ami akkor jelentkezik, amikor a töltés befejeződött a vevővakunál (C.Fn-23).

Az LCD-panel bemutatása

A rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli fényképezés során az adóvaku kijelzőjén lévő lámpa ki- és bekapcsol az adóvaku és a vevővaku (villanáscsoport) töltöttségi állapotától függően.

Az adóvaku LCD-paneljének megvilágítása bekapcsol, ha az adóvaku és a vevővakuk nincsenek teljesen feltöltve. Ha az adóvaku és a vevővakuk is teljesen fel vannak töltve, az LCD-panel megvilágítása kb. 12 másodperc elteltével kapcsol ki.

Amikor elindul az adóvaku és a vevővaku töltése, miközben Ön képeket készít, az adóvaku LCD-paneljének megvilágítása ismét bekapcsol.

Figyelem!

 • Ha akár az adóvaku, akár a vevővaku (villanáscsoport) töltöttsége kisebb a teljes töltöttségnél, a TÖLTÉS szimbólum látható az adóvaku LCD-paneljén. Győződjön meg róla, hogy nem látható a TÖLTÉS szimbólum az LCD-panelen, és készítsen felvételt.

Többvakus fényképezés a vezeték nélküli funkciók használatával

Mivel az adó vakun beállított következő funkciók beállítása automatikus a vevő vakukon a vezeték nélküli rendszeren keresztül, nem kell kezelnie a vevő vaku(ka)t. Ennek köszönhetően a vezeték nélküli vakus fényképezést ugyanúgy hajthatja végre, mint a normál vakus fényképezést.

Megjegyzés

 • A vevővaku közvetlen működtetésével akár külön-külön is beállíthatja a vaku-expozíciókompenzációját és a hatóterületet az egyes vevővakukon.
 • Ha az adóvakut EL-1 vakura állítja, készíthet rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli, hosszú szinkronos felvételt a vevővakuként beállított 600EXII-RT, 600EX-RT, vagy 430EXIII-RT vakuval.

Az adóvaku(k) bemutatása

Két vagy több adóvakut is kijelölhet. Több adóvakuval felszerelt fényképezőgép használatakor a vezeték nélküli stroboszkópos fényképezésnél válthat az ugyanazt a megvilágítást alkalmazó fényképezőgépek között (vevővakuk).

Ha kettő vagy annál több adóvakut használ, a MÁSODLAGOS ADÓVAKU megjelenik az LCD-panelen.

Figyelem!

 • Ha a HIVATKOZÁS lámpa kikapcsol vagy az LCD-panelen megjelenik a Az adóvaku nincs csatlakoztatva a vezeték nélküli hálózathoz jelzés, akkor az egység még nincs csatlakoztatva. Az átviteli csatorna és a vezeték nélküli rádiós azonosító ellenőrzése után kapcsolja ki, majd be a vevővakukat.
 • A rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli fényképezés esetén korlátozza az adóvakuk és a vevővakuk maximális számát 16 egységre.

Megjegyzés

 • Akkor is készíthet felvételt, ha az adóvaku a másodlagos adóvakura van állítva.