Rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli beállítások

E-TTL II / E-TTL Rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli vakus fényképezés során a következő lépésekkel állítsa be az adó- és a vevővakut.

Adóbeállítások

 1. Válassza ki a Vezeték nélküli/csatolt felvétel beállításai lehetőséget a botkormánnyal.

 2. Állítsa be a Rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküliADÓ értéket.

  • Nyomja a botkormányt fel, le, balra vagy jobbra, vagy fordítsa el a Választótárcsa, illetve válassza ki a Rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküliADÓ elemet, és nyomja valamelyik irányba a botkormányt függőlegesen.
 3. Válassza ki a kívánt aktiválási módot.

  • Nyomja le a botkormányt függőlegesen.
  • Nyomja a botkormányt fel/le/balra/jobbra, vagy fordítsa el a Választótárcsa tárcsát az (1) elem kiválasztásához, majd nyomja valamelyik irányba a botkormányt függőlegesen.
  • A botkormány balra vagy jobbra történő nyomásával vagy a Választótárcsa tárcsa elforgatásával az MIND A:B A:B C lehetőségek közül, majd nyomja valamelyik irányba a botkormányt függőlegesen.

Vevőbeállítások

 1. Állítsa be a Rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküliVEVŐ értéket.

  • Működtesse, és állítsa be a vevő vakuként használni kívánt vakut.
  • A Rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküliVEVŐ értéket az adóvaku beállításával megegyezően adhatja meg.

Figyelem!

 • Normál vakus fényképezéshez a VEZETÉK NÉLKÜLI KI lehetőség kiválasztásával törölje a vezeték nélküli (adó/vevő) beállításokat.

Az átviteli csatorna / vezeték nélküli rádiós azonosító beállítása

Az alábbi eljárással állíthatja be az átviteli csatornát és a vezeték nélküli rádiós azonosítót az adóvakun. Mind az adóvakun, mind pedig a vevővakun ugyanazt a csatornát állítsa be. A vevővaku működtetéséről annak a Speedlite vakunak a kezelési kézikönyve nyújt bővebb tájékoztatást, amelyik rendelkezik a rádiós átvitelt biztosító vezeték nélküli funkcióval.

Figyelem!

 • Rádiós átvitelt alkalmazó többvakus rendszerek létrehozása esetén olyankor is léphet fel interferencia a vakurendszerek között, ha a vakuk különböző átviteli csatornára vannak beállítva. Minden csatornához különböző vezeték nélküli rádiós azonosítót állítson be.
 1. Nyomja le a botkormányt függőlegesen.

 2. Válassza ki az (1) lehetőséget.

  • Nyomja a botkormányt fel/le/balra/jobbra, vagy fordítsa el a Választótárcsa tárcsát egy csatorna kiválasztásához, majd függőleges irányban nyomja a botkormányt valamelyik irányba.
 3. Állítson be egy átviteli csatornát.

  • Nyomja a botkormányt fel/le/balra/jobbra, vagy fordítsa el a Választótárcsa tárcsát az AUTO vagy a Ch.1 – 15 valamelyikének a kiválasztásához, majd nyomja valamelyik irányba a botkormányt függőlegesen.
 4. Válassza ki az (2) lehetőséget.

  • Az átviteli csatorna beállításával megegyező művelet segítségével válassza ki az azonosítót, majd nyomja le a botkormányt függőlegesen valamelyik irányba.
 5. Állítsa be a vezeték nélküli rádiós azonosítóját.

  • Nyomja a botkormányt balra vagy jobbra, vagy fordítsa el a Választótárcsa tárcsát a beállítandó pozíció (számjegy) kiválasztásához, majd nyomja le a botkormányt függőlegesen valamelyik irányba.
  • Nyomja a botkormányt fel vagy le, vagy fordítsa el a Választótárcsa tárcsát, és válasszon egy 0 és 9 között számot, majd nyomja valamelyik irányba a botkormányt függőlegesen.
  • Adjon meg egy négyjegyű számot ugyanígy, majd válassza az OK lehetőséget.
  • Ha működik az átvitel az adóvaku és a vevővaku között, a HIVATKOZÁS jelzőfény zölden világít.

Az adóvaku átviteli csatornáinak keresése és beállítása

A rádiójelek erősségének vizsgálata és az adóvaku átviteli csatornáinak beállítása kézzel és automatikusan is lehetséges. Ha a csatornabeállítás értéke „AUTO”, a készülék automatikusan a legerősebb jelű csatornát állítja be. Kézi csatornabeállítás esetén a vizsgálat eredményei alapján újból beállíthatja az átviteli csatornát.

 • Keresés az „AUTO” beállítás mellett

  1. Nyomja meg a ALMENÜ gombot.

  2. Futtassa a keresést.

   • Nyomja a botkormányt fel, le, balra vagy jobbra, vagy fordítsa el a Választótárcsa, illetve válassza ki a KERESÉS elemet, és nyomja valamelyik irányba a botkormányt függőlegesen.
   • Válassza az OK lehetőséget.
   • A keresés lefut, és az eszköz beállítja a legerősebb jelű csatornát.
 • Keresés az 1–15. csatorna valamelyikének beállítása esetén

  1. Nyomja meg a ALMENÜ gombot.

  2. Futtassa a keresést.

   • Nyomja a botkormányt fel, le, balra vagy jobbra, vagy fordítsa el a Választótárcsa, illetve válassza ki a KERESÉS elemet, és nyomja valamelyik irányba a botkormányt függőlegesen.
   • Válassza az OK lehetőséget.
   • A keresés lefut, és megjelenik a jelerősség egy diagramon.
   • Minél magasabb a csatornához tartozó sáv a diagramon, annál jobb az adott csatorna esetén a vétel.

  3. Állítsa be a csatornát.

   • A botkormányt fel/le/balra/jobbra nyomva, vagy a Választótárcsa tárcsa elforgatásával válasszon az 1–15. csatornák közül.
   • A csatorna beállításához függőleges irányban nyomja meg a botkormányt.

HIVATKOZÁS jelzőlámpa és a csatlakozásjelző

Az átvitel állapotát a HIVATKOZÁS lámpa világítása állapota vagy az LCD-panelen lévő ikon alapján ellenőrizheti.

Állapot Leírás Művelet
Világít Az átvitel megfelelő
Ki Nincs csatlakozva Ellenőrizze a csatornát és az azonosítót
Ki Túl sok egység Állítsa az adó- és vevővakuk összes számát 16-ra vagy kisebb értékre.
Villog Hiba Kapcsolja ki az adó- és a vevővakut, majd ismét kapcsolja be őket.
Világít Az átvitel megfelelő*1
Világít Az átvitel megfelelő*2

1: Amikor az adóvaku felőli oldal is másodlagos adóhoz van csatlakoztatva

2: Amikor az adóvaku felüli oldal folyamatos felvételhez van csatlakoztatva

Kijelzés Leírás Művelet
Adóvaku vezeték nélküli kapcsolata / Vevővaku vezeték nélküli kapcsolata Az átvitel megfelelő
Az adóvaku nincs csatlakoztatva a vezeték nélküli hálózathoz / A vevővaku nincs csatlakoztatva Nincs csatlakozva Ellenőrizze a csatornát és az azonosítót
Hiba az adóvaku vezeték nélküli kapcsolatában / Hiba a vevővaku vezeték nélküli kapcsolatában Túl sok egység Állítsa az adó- és vevővakuk összes számát 16-ra vagy kisebb értékre.
Hiba Kapcsolja ki az adó- és a vevővakut, majd ismét kapcsolja be őket.
MÁSODLAGOS ADÓVAKU Az átvitel megfelelő*1

1: Amikor az adóvaku felőli oldal is másodlagos adóhoz van csatlakoztatva

Figyelem!

 • Ha az adó vaku és a vevő vaku eltérő átviteli csatornát használ, a vevő vaku nem villan. Állítsa be ugyanazt az értéket mindkét készüléken, vagy adja meg mindkét egységen az „AUTO” beállítást.
 • Ha az adóvaku és a vevővaku vezeték nélküli rádiós azonosítói eltérnek, a vevővaku nem villan. Mindkét vakun ugyanazt az értéket állítsa be.

Adóvaku(k) vakuvillantásának be-/kikapcsolása

Beállíthatja, hogy az adóvaku villanjon-e a vevővakut vezérlő vezeték nélküli vakuként. Ha az adóvaku villantása be van kapcsolva, a vaku lesz az A vakucsoport.

 1. Nyomja le a botkormányt függőlegesen.

 2. Válasszon a lehetőségek közül (1).

  • Nyomja a botkormányt fel/le/balra/jobbra, vagy fordítsa el a Választótárcsa tárcsát egy elem kiválasztásához, majd nyomja valamelyik irányba a botkormányt függőlegesen.
 3. Adóvaku villantásának beállítása

  • Forgassa el a Választótárcsa tárcsát az adóvaku villantásának be-/kikapcsolásához, majd nyomja le a botkormányt függőlegesen valamelyik irányba.
   • Adóvaku villantása BE: Adóvaku villantása BE
   • Adóvaku villantása KI: Adóvaku villantása KI

Memória funkció

A vezeték nélküli beállítások menthetők az adóvakun és a vevővakun, majd később betölthetők. Külön-külön működtesse az egyes adó- és vevővakukat a beállítások mentése vagy betöltése érdekében.

 1. Nyomja meg a ALMENÜ gombot.

 2. Válassza a MEMÓRIA lehetőséget.

  • Nyomja a botkormányt fel, le, balra vagy jobbra, vagy fordítsa el a Választótárcsa, illetve válassza ki a MEMÓRIA elemet, és nyomja valamelyik irányba a botkormányt függőlegesen.
 3. Mentse vagy töltse be a beállításokat.

  Mentés

  • Nyomja a botkormányt balra vagy jobbra, vagy fordítsa el a Választótárcsa elemet a MENTÉS kiválasztásához, majd nyomja valamelyik irányba a botkormányt függőlegesen.
  • Nyomja a botkormányt balra vagy jobbra, vagy fordítsa el a Választótárcsa elemet az OK kiválasztásához, majd nyomja valamelyik irányba a botkormányt függőlegesen.
  • A beállításokat menti (memóriájában tárolja) az egység.

  Betöltés

  • Nyomja a botkormányt balra vagy jobbra, vagy fordítsa el a Választótárcsa elemet a BETÖLTÉS kiválasztásához, majd nyomja valamelyik irányba a botkormányt függőlegesen.
  • Nyomja a botkormányt balra vagy jobbra, vagy fordítsa el a Választótárcsa elemet az OK kiválasztásához, majd nyomja valamelyik irányba a botkormányt függőlegesen.
  • A mentett beállítások érvénybe lépnek.