Ostale postavke Wi-Fia

Osim podešavanja ispisivanja slika putem Wi-Fia u [Wi-Fi settings / Postavke Wi-Fi mreže] na početnom zaslonu, možete također provjeriti podatke o postavkama i resetirati postavke Wi-Fia.

 1. Odaberite [Wi-Fi settings / Postavke Wi-Fi mreže] i pritisnite OK.

 2. Odaberite stavku koju želite promijeniti i pritisnite OK.

Wi-Fi

Kako biste onemogućili Wi-Fi povezivanja, odaberite [Disable/Onemogućeno].

Confirm Settings / Provjera postavki

Omogućuje vam provjeru naziva pisača, IP adrese i drugih pojedinosti.

Other Settings / Ostala podešenja

 • [Set Printer Name / Podešavanje naziva pisača] omogućuje preimenovanje pisača. Pritisnite Tipka MENU (izbornik) za pristup zaslonu za unos i zatim unesite novi naziv pisača ().
 • Odaberite [IPv4/IPv6 Settings / Postavke za IPv4/IPv6] ► [IPv4] za ručni unos IP adrese i maske podmreže za IPv4.
 • Odaberite [IPv4/IPv6 Settings / Postavke za IPv4/IPv6] ► [IPv6] kako biste omogućili ili onemogućili IPv6 adresu.
 • Podesite vrstu zaštite u [Security settings / Sigurnosne postavke].

Oprez

 • [IPv6] nije dostupno uz [Direct Connection / Izravno povezivanje].
 • [Security settings / Sigurnosne postavke] možete podesiti kad se koristi [Direct Connection / Izravno povezivanje] ili kad je SELPHY povezan s aplikacijom SELPHY Photo Layout.
 • Povezivanje možda neće biti moguće uz postavku [Security settings / Sigurnosne postavke] podešenu na [WPA3], ovisno o operativnom sustavu pametnog telefona, verziji softvera ili drugim čimbenicima. U tom slučaju podesite na [WPA2].

Reset Settings / Resetiranje podešenja

Omogućuje resetiranje Wi-Fi postavki kao što su naziv pisača, informacije o routeru i zaporka.

Unos informacija

Prilikom unosa naziva pisača, zaporke ili drugih informacija, pritisnite Tipka MENU (izbornik) za pristup zaslonu za unos.

 • Unos informacija

  • Pritisnite Tipka goreTipka doljeTipka lijevoTipka desno za odabir slova, broja ili simbola i zatim pritisnite OK. Za unos razmaka odaberite [Space/Razmak] i zatim pritisnite OK.
 • Brisanje informacija

  • Pritisnite Tipka goreTipka doljeTipka lijevoTipka desno za odabir [Brisanje] i zatim pritisnite OK.
 • Promjena načina unosa

  • Za prebacivanje s velikih slova na mala, a na zatim simbole, pritisnite Tipka MENU (izbornik) više puta.
 • Povratak na prethodni izbornik

  • Za potvrdu unosa i povratak na prethodni izbornik pritisnite Tipka goreTipka doljeTipka lijevoTipka desno za odabir [Finish/Završetak] i zatim pritisnite OK.
  • Za poništavanje unosa i povratak na prethodni zaslon pritisnite Tipka za povratak.