Ispisivanje iz macOS-a

Možete ispisivati s macOS-a s pomoću AirPrinta.

 1. Spojite SELPHY na bežični router ()

 2. Provjerite je li SELPHY spojen na isti router kao vaše računalo.

  • Provjerite je li router prepoznat na dnu početnog zaslona i da ikona antene nema crveni ×.

Koraci na računalu

 1. U izborniku [System Preferences / Postavke sustava] otvorite [Printers & Scanners / Pisači i skeneri] ili [Print & Scan / Ispisivanje i skeniranje].

 2. Kliknite na [+] ispod popisa.

 3. Odaberite [Canon SELPHY CP1500].

 4. Kliknite na [Add/Dodavanje].

 5. Otvorite dijaloški okvir za ispis.

  • Pokrenite foto softver, odaberite slike za ispis i otvorite dijaloški okvir za ispis.
  • Odaberite [Canon SELPHY CP1500] kao odredišni pisač.
 6. Odaberite opcije ispisa.

  • Podesite format papira, orijentaciju i broj primjeraka.
  • Odaberite jedan od ovih formata papira.
  • Opis formata papira Format papira
   L Size / Format L 89×119 mm
   P Size / Format P Dopisnica
   C Size / Format C 54×86 mm
 7. Ispisujte.

  • Kliknite [Print/Ispisivanje] za ispisivanje.
  • Za ispisivanje drugih snimaka ponovite korake 7 – 9.

Napomena

 • Za prikaz web stranice pisača u izbornicima postavki pisača u sustavu macOS potrebno je provesti provjeru autentičnosti. Prijavite se tako da utipkate ADMIN kao svoje ime i kao zaporku, unesite MAC adresu bez dvotočki (na primjer, AA:BB:CC:DD:EE:FF -> AABBCCDDEEFF).
  MAC adresu možete provjeriti u [Wi-Fi settings / Postavke Wi-Fi mreže] ► [Confirm Settings / Potvrda postavki] ► [Mac Address / Mac adresa].
  Ako ste promijenili zaporku i ne možete je se sjetiti, upotrijebite [Reset Settings / Resetiranje postavki] u [Wi-Fi settings / Postavke Wi-Fi mreže] ili [Reset all to default / Sve na zadano] u [Setup/Postavke] na pisaču SELPHY kako biste vratili zadanu zaporku.