Spajanje SELPHY-a na bežični router

Način povezivanja razlikuje se ovisno o tome je li router kompatibilan s WPS-om.

 1. Provjerite ruter.

  • Provjerite je li router uključen i spreman za komunikaciju.
 2. Odaberite [Wi-Fi settings / Postavke Wi-Fi mreže] i pritisnite OK.

 3. Odaberite [Connection Settings / Postavke veze] i pritisnite OK.

 4. Odaberite [Other/Ostalo] i pritisnite OK.

 5. Odaberite [Via Wireless Router / Putem bežičnog routera] i pritisnite OK.

 6. Odaberite [WPS Connection / WPS povezivanje] i pritisnite OK.

 7. Odaberite [PBC Method / Način s PBC-om] i pritisnite OK.

 8. Na routeru zadržite pritisnutom tipku WPS Connection na nekoliko sekundi.

  • Pojedinosti o lokaciji tipke te dužini pritiska potražite u uputama za uporabu routera.
  • Na SELPHY-u pritisnite OK.
 9. Uspostavite vezu.

  • Pritisnite OK kad je prikazan gornji izbornik.
 10. Provjerite naziv routera.

Napomena

 • Odaberete li [PIN Method / Način s PIN-om] u koraku 7, unesite PIN kôd za router (prikazan na SELPHY-u), pritisnite OK na SELPHY-u i prijeđite na korak 9. Upute za konfiguriranje PIN koda potražite u uputama za uporabu routera.
 1. Provjerite ruter.

  • Provjerite je li router uključen i spreman za komunikaciju.
 2. Odaberite [Wi-Fi settings / Postavke Wi-Fi mreže] i pritisnite OK.

 3. Odaberite [Connection Settings / Postavke veze] i pritisnite OK.

 4. Odaberite [Other/Ostalo] i pritisnite OK.

 5. Odaberite [Via Wireless Router / Putem bežičnog routera] i pritisnite OK.

 6. Odaberite [Find wireless routers / Pronalaženje bežičnih routera] i pritisnite OK.

 7. Odaberite router i zatim pritisnite OK.

  • Pritisnite Tipka MENU (izbornik) za pristup izborniku za unos i zatim unesite zaporku routera odabranog u koraku 7.
 8. Provjerite je li SELPHY sada spojen i zatim pritisnite OK.

 9. Provjerite naziv routera.