Prijenos snimaka na FTP poslužitelj

Spajanjem na FTP poslužitelj, snimke s fotoaparata možete slati na računalo.

Pomoću FTP prijenosa možete automatski prenijeti svaku snimku na FTP poslužitelj odmah nakon snimanja ili skupinu snimaka zajedno.

Spajanje fotoaparata na FTP poslužitelj

Za siguran FTP prijenos pomoću korijenskog certifikata, importirajte korijenski certifikat ().

 1. Odaberite [Komunikacijske funkcije: Transfer images to FTP server / Komunikacijske funkcije: Prijenos snimaka na FTP poslužitelj].

 2. Odaberite [OK].

  • Ovaj izbornik se ne prikazuje ako je Wi-Fi postavka već podešena na [Enable/Omogućeno].
 3. Odaberite [Add a device to connect to / Dodavanje uređaja za povezivanje].

 4. Odaberite način podešavanja.

  • Za preskakanje konfiguracije postavki veze pristupne točke odaberite [Configure offline / Izvanmrežno konfiguriranje] i prijeđite na korak 6 za podešavanje postavki FTP poslužitelja. Odaberite ovu opciju pri određivanju pristupne točke na udaljenoj lokaciji.
 5. Uspostavite Wi-Fi vezu.

  • Uspostavite Wi-Fi vezu s pristupnom točkom. Slijedite upute za primijenjeni način povezivanja.

   • Spajanje putem WPS-a (, )
   • Ručno povezivanje s otkrivenim mrežama ()
   • Ručno povezivanje određivanjem informacija o pristupnoj točki ()
  • Nakon uspostavljanja Wi-Fi veze, idite na sljedeći izbornik.
 6. Odaberite FTP mod.

  • Kako biste zaštitili FTP prijenos korijenskim certifikatom, odaberite [FTPS].
  • Za siguran FTP prijenos putem SSH veze odaberite [SFTP]. Postavke za prijavu konfiguriraju se u koraku 10.
  • Odaberite [OK] za prelazak na sljedeći izbornik.
 7. Odaberite [Address setting / Postavka adrese].

  • Odaberite [OK] za prelazak na sljedeći izbornik.
 8. Unesite IP adresu FTP poslužitelja.

  • Unesite IP adresu s pomoću virtualne tipkovnice (). Ako se koristi DNS, unesite naziv domene.
  • Za potvrdu unosa i povratak na izbornik iz koraka 7, pritisnite tipku MENU.
 9. Podesite broj porta.

  • Općenito podesite [Port number setting / Podešavanje broja ulaza] na 00021 (za FTP/FTPS) ili 00022 (za SFTP).
  • Odaberite [OK] za prelazak na sljedeći izbornik.
  • Idite na korak 11 ako ste u koraku 6 odabrali [FTP] ili [FTPS]. Idite na korak 10 ako ste odabrali [SFTP].
 10. Konfigurirajte postavke provjere autentičnosti za SSH prijave.

  • Odaberite [User name / Korisničko ime] i [Password/Zaporka] kako biste otvorili virtualnu tipkovnicu () te unesite korisničko ime i zaporku za SSH provjeru zaporke.
  • Odaberite [OK] za prelazak na sljedeći izbornik.
 11. Podesite postavku pasivnog načina.

  • Ne prikazuje se ako ste u koraku 6 odabrali [SFTP].
  • Odaberite [OK] za prelazak na sljedeći izbornik.
  • Aktivirajte ovu postavku u mrežnim okruženjima koja su zaštićena vatrozidom.
  • Prikaže li se u koraku 14 pogreška 41 (Cannot connect to FTP server / Nije moguće povezivanje s FTP poslužiteljem), problem može riješiti podešavanje opcije [Passive mode / Pasivni način rada] na [Enable/Omogućeno].
 12. Podesite postavke proxy poslužitelja.

  • Ne prikazuje se ako ste u koraku 6 odabrali [FTPS] ili [SFTP].
  • Odaberite [OK] za prelazak na sljedeći izbornik.
 13. Podesite metodu prijave.

  • Ne prikazuje se ako ste u koraku 6 odabrali [SFTP].
  • Odaberite [OK] za prelazak na sljedeći izbornik.
 14. Navedite odredišnu mapu.

  • Odaberite [Root folder / Korijenska mapa] kako biste snimke pohranili u korijensku mapu podešenu u postavkama FTP poslužitelja ().
  • Odaberite [Select folder / Odabir mape] za određivanje odredišne mape u korijenskoj mapi. Ako mapa ne postoji, kreira se automatski.
  • Odaberite [OK] za prelazak na sljedeći izbornik.

  Napomena

  • Kad se pojavi sljedeća poruka, odaberite [OK] za prihvaćanje pouzdanosti odredišnog poslužitelja.

 15. Pritisnite tipku SET.

  • Ako ste u koraku 4 odabrali [Configure online / Konfiguriranje na mreži], pojavit će se izbornik [Wi-Fi on / Wi-Fi uključen] ().
  • Ne prikazuje se ako ste u koraku 4 odabrali [Configure offline / Izvanmrežno konfiguriranje].

Podešenja veze za FTP prijenos sada su dovršena.

Izbornik [Wi-Fi on / Wi-Fi uključen]

 • Image sel./transfer / Odabir/prijenos snimaka

  Snimke se mogu prenijeti na FTP poslužitelj ().

 • Transfer with caption / Prijenos s opisima

  Svakoj snimci možete prije prijenosa dodati registrirani opis ().

 • FTP transfer settings / Postavke FTP prijenosa

  Možete konfigurirati postavke povezane s FTP prijenosom i uštedom energije ().

 • Confirm Wi-Fi settings / Provjera postavki Wi-Fia

  Možete provjeriti detalje postavki za Wi-Fi veze.

 • Error details / Detalji pogreške

  Nakon pogrešaka u Wi-Fi povezivanju možete provjeriti pojedinosti o pogreškama ().

 • Disconnect/Odspajanje

  Prekida Wi-Fi vezu.

Importiranje korijenskog certifikata za FTPS

Ako ste odredili [FTPS] FTP način rada tijekom konfiguriranja postavki veze, u fotoaparat morate importirati korijenski certifikat koji koristi FTPS poslužitelj.

 • Na fotoaparat možete importirati samo korijenski certifikat s nazivom "ROOT.CER", "ROOT.CRT" ili "ROOT.PEM"
 • Na fotoaparat možete importirati samo jedan korijenski certifikat. Umetnite unaprijed karticu na kojoj je datoteka korijenskog certifikata.
 • Za importiranje certifikata rabi se kartica prioriteta odabrana za [Record/play / Snimanje/reprodukcija] ili [Playback/Reprodukcija] u [Podešavanje: Record func+card/folder sel. / Podešavanje: Funkc. snimanja + odabir kartice/mape].
 • Vjerojatno nije moguće vjerovati poslužiteljima na koje pokušavate spojiti u FTPS vezama sa samopotpisanim certifikatom.
 1. Otvorite izbornik [Transfer images to FTP server / Prijenos snimaka na FTP poslužitelj].

 2. Odaberite [FTP transfer settings / Postavke FTP prijenosa].

 3. Odaberite [Set root certif / Podešavanje korijenskog certifikata].

 4. Odaberite [Load root certif from card / Učitavanje korijenskog certifikata s kartice].

 5. Odaberite [OK].

  • Korijenski certifikat je importiran.
  • Odaberite [OK] u izborniku za potvrdu kako biste se vratili u izbornik [Set root certif / Podešavanje korijenskog certifikata].

Napomena

 • Kako biste izbrisali korijenski certifikat importiran u fotoaparat, u izborniku u koraku 4 odaberite [Delete root certificate / Brisanje korijenskog certifikata]. Kako biste provjerili kome je izdan i tko ga je izdao, razdoblje valjanosti i druge informacije, odaberite [View root certificate details / Prikaz detalja korijenskog certifikata].

Pojedinačni prijenos snimaka

Automatski prijenos nakon svakog snimanja

Svaka snimka može se odmah prenijeti na FTP poslužitelj automatski nakon snimanja. I tijekom prijenosa snimaka možete nastaviti fotografiranje na uobičajeni način.

 • Prije snimanja provjerite je li kartica u fotoaparatu. Snimate li bez pohranjivanja snimaka, one se ne mogu prenositi.
 • Tijekom snimanja nije podržan automatski prijenos videozapisa. Nakon snimanja prenesite videozapise kao što je opisano u Prijenos više snimaka odjednom ili Dodavanje opisa prije prijenosa.
 1. Odaberite [Komunikacijske funkcije: Transfer images to FTP server / Komunikacijske funkcije: Prijenos snimaka na FTP poslužitelj].

 2. Odaberite [FTP transfer settings / Postavke FTP prijenosa].

 3. Odaberite [Automatic transfer / Automatski prijenos].

 4. Odaberite [Enable/Omogućeno].

 5. Snimajte.

  • Snimka se prenosi na FTP poslužitelj.

Oprez

 • Snimke ne možete brisati tijekom prijenosa.

Napomena

 • Tijekom kontinuiranog snimanja fotografije se prenose na FTP poslužitelj redoslijedom kojim su snimljene.
 • Snimljene fotografije pohranjuju se i na karticu.
 • Sve fotografije čiji prijenos ne uspije ili se prekine prenijet će se automatski kad se ponovno uspostavi veza (). Te snimke možete također kasnije prebaciti zajedno ručno ().
 • Ponovljeni automatski prijenos ne pokušava se ako se promijene mrežne postavke (poput postavki FTP poslužitelja) prije početka automatskog FTP prijenosa.

Prijenos trenutačne snimke

Omogućuje prijenos snimke koju gledate jednostavnim pritiskom tipke SET. I tijekom prijenosa snimaka možete nastaviti fotografiranje na uobičajeni način.

 1. Otvorite izbornik [FTP transfer settings / Postavke FTP prijenosa].

 2. Odaberite [Transfer with SET / Prijenos tipkom SET].

 3. Odaberite [Enable/Omogućeno].

 4. Odaberite snimku.

  • Pritisnite tipku Reprodukcija na fotoaparatu.
  • Odaberite snimku koju želite prenijeti i zatim pritisnite tipku SET za prijenos.
  • Na ovaj način nije moguće prenositi videozapise. Kad odaberete videozapis i pritisnete tipku SET, prikazat će se izbornik za reprodukciju videozapisa.

Određivanje veličine ili vrste snimaka za prijenos

Možete odrediti koje snimke želite prenijeti pri snimanju slika različitih veličina na obje kartice ili pri snimanju RAW+JPEG ili RAW+HEIF slika.

 1. Otvorite izbornik [FTP transfer settings / Postavke FTP prijenosa].

 2. Odaberite [Images to transfer / Snimke za prijenos].

 3. Odaberite veličinu snimaka za prijenos.

  • Separate JPEGs / Zasebni JPEG-ovi

   Odaberite [SmallerJPEG / Manji JPEG] ili [Larger JPEG / Veći JPEG].

  • Separate HEIFs / Zasebni HEIF-ovi

   Odaberite [SmallerHEIF / Manji HEIF] ili [Larger HEIF / Veći HEIF].

 4. Odaberite vrstu snimaka za prijenos.

  • Shooting RAW+JPEG / Snimanje RAW+JPEG

   Odaberite između [JPEG only / Samo JPEG], [RAW only / Samo RAW] ili [RAW+JPEG].

  • Shooting RAW+HEIF / Snimanje RAW+JPEG

   Odaberite između [HEIF only / Samo HEIF], [RAW only / Samo RAW] ili [RAW+JPEG].

Napomena

 • [Separate JPEGs / Zasebni JPEG-ovi] ili [Separate HEIFs / Zasebni HEIF-ovi] određuje prenesenu veličinu slike ako je odabrana opcija [Fotografije Rec options / Fotografije Opcije snimanja] u [Podešavanje: Record func+card/folder sel. / Podešavanje: Funkc. snimanja + odabir kartice/mape] s različitim postavkama kvalitete slike za svaku karticu ().
 • Kad je fotoaparat podešen na snimanje RAW slika na jednu karticu i JPEG-ova ili HEIF-ova na drugu, odredite u postavci [Shooting RAW+JPEG / Snimanje RAW+JPEG] ili [Shooting RAW+HEIF / Snimanje RAW+HEIF] koje slike će se prenositi. Isto tako, odredite željeni način prijenosa kada se na jednu karticu snimaju istodobno RAW+JPEG slike ili RAW+HEIF slike.
 • Snimljene fotografije pohranjuju se i na karticu.
 • Kad se slike iste veličine snimaju istodobno na obje kartice, slike snimljene na karticu odabranu za [Fotografije Record/play / Fotografije Snimanje/reprodukcija] ili [Fotografije Play / Fotografije Reprodukcija] u [Podešavanje: Record func+card/folder sel. / Podešavanje: Funkc. snimanja+odabir kartice/mape] imaju prioritet za prijenos.

Prijenos više snimaka odjednom

Nakon snimanja možete odabrati više slika i prenijeti ih sve odjednom ili možete prenijeti neposlane slike ili slike koje se prethodno nisu mogle poslati.

Možete nastaviti snimanje fotografija kao i obično tijekom prijenosa.

Oprez

 • Prijenos snimaka koji je u tijeku pauzira se dok je preklopka za fotografiranje / snimanje videozapisa postavljena na Videozapisi. Za nastavak prijenosa snimke podesite na Snimanje fotografija.
 • Ako ćete prenositi mnogo snimaka, razmislite o uporabi kompleta za spajanje na električnu utičnicu (prodaje se zasebno).

Odabir snimaka za prijenos

 1. Odaberite [Komunikacijske funkcije: Transfer images to FTP server / Komunikacijske funkcije: Prijenos snimaka na FTP poslužitelj].

 2. Odaberite [Image sel./transfer / Odabir/prijenos snimaka].

 3. Odaberite [Sel.Image / Odabir snimke].

 4. Odaberite snimku za prijenos.

  • Snimku za prijenos odaberite kotačićem Kotačić za brzo upravljanje 1, zatim pritisnite tipku SET.
  • Kotačićem Kotačić za brzo upravljanje 1 dodajte kvačicu [Kvačica] u gornjem lijevom dijelu zaslona, zatim pritisnite tipku SET.
  • Za prikaz triju slika okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 2 suprotno od smjera kazaljki sata. Za povratak na prikaz jedne snimke okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 2 udesno.
  • Za odabir drugih snimaka za prijenos ponovite korak 4.
  • Nakon odabira snimke pritisnite tipku MENU.
 5. Odaberite [Transfer/Prijenos].

 6. Odaberite [OK].

  • Odabrane se fotografije prenose na FTP poslužitelj.

Odabir više snimaka

Više snimaka možete prenijeti odjednom nakon što odaberete način odabira. I tijekom prijenosa snimaka možete nastaviti fotografiranje na uobičajeni način.

 1. Otvorite izbornik [Image sel./transfer / Odabir/prijenos snimaka].

 2. Odaberite način odabira.

Odabir raspona

 • Odaberite [Range/Raspon].
 • Odabirom prve i zadnje snimke u određenom nizu, sve snimke u tom nizu označavaju se kvačicom [Kvačica] i slat će se po jedan primjerak svake snimke.
 • Nakon odabira snimke pritisnite tipku MENU.
 • Odabrane snimke registrirane su u [Images to transfer / Snimke za prijenos]. Idite na korak 5 pod Odabir snimaka za prijenos.

U mapi

 • Odaberite [Sel.Mapa / Odab.Mapa].
 • Odaberite željeni način odabira.
  • Odabirom [Select transfer failed images / Odabir snimaka s neuspjelim prijenosom] odabiru se sve snimke u odabranoj mapi čiji prijenos nije uspio.
  • Odabirom [Select images not transferred / Odabir neprenesenih snimaka] odabiru se sve neposlane snimke u odabranoj mapi.
  • Odabirom [Sel transfer fail img (Zaštita only) / Odab. snimaka s neuspjelim prijenosom (samo Zaštita)] odabiru se sve zaštićene snimke u odabranoj mapi čiji prijenos nije uspio.
  • Odabirom [Sel img not transfer. (Zaštita only) / Odab. neprenesenih snimaka (samo Zaštita)] odabiru se sve neposlane zaštićene snimke u odabranoj mapi.
  • Odaberete li [Clear transfer history / Brisanje povijesti prijenosa], izbrisat se podaci o prijenosu snimaka za odabranu mapu.
  • Nakon brisanja podataka o prijenosu možete odabrati [Select images not transferred / Odabir neprenesenih snimaka] i ponovno prenijeti sve snimke iz mape.
  • Nakon brisanja podataka o prijenosu možete odabrati [Sel img not transfer. (Zaštita only) / Odab. neprenesenih snimaka (samo Zaštita)] i ponovno prenijeti sve zaštićene snimke iz te mape.
 • Odaberite mapu.
 • Odaberite [OK] za registriranje odabranih snimaka na [Images to transfer / Snimke za prijenos]. Idite na korak 5 pod Odabir snimaka za prijenos.

Na kartici

 • Odaberite [All images / Sve snimke].
 • Odaberite željeni način odabira.
  • Odabirom [Select transfer failed images / Odabir snimaka s neuspjelim prijenosom] odabiru se sve snimke s kartice za koju prijenos nije uspio.
  • Odabirom [Select images not transferred / Odabir neprenesenih snimaka] odabiru se sve neposlane snimke s kartice.
  • Odabirom [Sel transfer fail img (Zaštita only) / Odab. snimaka s neuspjelim prijenosom (samo Zaštita)] odabiru se sve zaštićene snimke s kartice za koju prijenos nije uspio.
  • Odabirom [Sel img not transfer. (Zaštita only) / Odab. neprenesenih snimaka (samo Zaštita)] odabiru se sve neposlane zaštićene snimke s kartice.
  • Odaberete li [Clear transfer history / Brisanje podataka o prijenosu], izbrisat se podaci o prijenosu snimaka s kartice.
  • Nakon brisanja podataka o prijenosu možete odabrati [Select images not transferred / Odabir neprenesenih snimaka] i ponovno prenijeti sve snimke s te kartice.
  • Nakon brisanja podataka o prijenosu možete odabrati [Sel img not transfer. (Zaštita only) / Odab. neprenesenih snimaka (samo Zaštita)] i ponovno prenijeti sve zaštićene snimke snimljene na karticu.
 • Odaberite [OK] za registriranje odabranih snimaka na [Images to transfer / Snimke za prijenos]. Idite na korak 5 pod Odabir snimaka za prijenos.

Dodavanje opisa prije prijenosa

Svakoj slici možete prije prijenosa dodati registrirani opis. To je zgodno ako primjerice želite primatelja obavijestiti o količini za ispis. Opisi se dodaju i slikama spremljenim u fotoaparat.

 • Opise dodane snimkama možete provjeriti pregledom Exif podataka u komentarima korisnika.
 • Opise možete izraditi i registrirati softverom EOS Utility ().
 1. Otvorite izbornik [Image transfer / Prijenos snimaka].

 2. Odaberite [Transfer with caption / Prijenos s opisima].

  • Prikazuje se posljednja gledana snimka.
 3. Navedite naslov.

  • Odaberite [Caption/Opis] i zatim u prikazanom izborniku odaberite sadržaj opisa.

 4. Odaberite [Transfer/Prijenos].

  • Snimka se prenosi s opisom. Nakon prijenosa, prikaz se vraća na izbornik [Image transfer / Prijenos snimaka].

Oprez

 • Ostale slike nije moguće odabrati u izborniku [Transfer with caption / Prijenos s opisima]. Kako biste odabrali drugu snimku za prijenos s opisom, pregledajte tu snimku prije izvođenja ovih koraka.

Automatski ponovni pokušaj pri neuspjelom prijenosu

Ako prijenos ne uspije, ikona Wi-Fia privremeno treperi. U tom slučaju nakon pritiska tipke MENU i odabira opcije [Komunikacijske funkcije: Transfer images to FTP server / Komunikacijske funkcije: Prijenos snimaka na FTP poslužitelj] prikazuje se sljedeći izbornik.

Za rješavanje prikazane pogreške pogledajte odjeljak Postupanje u slučaju poruka o pogreškama.

Nakon što riješite problem, snimke koje se u početku nisu mogle poslati automatski će se prenijeti. Kad je ova opcija aktivirana, prijenos će se automatski pokušati izvesti ponovno nakon što ne uspije, bez obzira koristi li se automatski prijenos ili ručni prijenos snimaka putem FTP-a. Imajte na umu da ako otkažete prijenos ili isključite fotoaparat, nema automatskog ponovnog pokušaja slanja.

Pogledajte Prijenos više snimaka odjednom i prenesite snimke po potrebi.

Uporaba funkcije uštede energije

Ako se uz postavku [Enable/Omogućeno] određeno vrijeme ne prebaci nijedna snimka, fotoaparat će se odjaviti s FTP poslužitelja i prekinuti Wi-Fi vezu. Veza se automatski uspostavlja kada je fotoaparat ponovno spreman za prijenos snimke. Ako ne želite prekinuti Wi-Fi vezu, podesite na [Disable/Onemogućeno].

 1. Odaberite [Komunikacijske funkcije: Transfer images to FTP server / Komunikacijske funkcije: Prijenos snimaka na FTP poslužitelj].

 2. Odaberite [FTP transfer settings / Postavke FTP prijenosa].

 3. Odaberite [Power saving / Ušteda energije].

Gledanje prenesenih snimaka

Snimke prenesene na FTP poslužitelj pohranjuju se u sljedeću mapu kao što je određeno u postavkama FTP poslužitelja.

 • Odredišne mape za FTP poslužitelj

  • Prema standardnim postavkama FTP poslužitelja, snimke se pohranjuju u [C drive / Pogon C] → mapa [Inetpub] → mapa [ftproot] ili u podmapu te mape.
  • Ako je korijenska mapa odredišta prijenosa promijenjena u postavkama FTP poslužitelja, pitajte administratora FTP poslužitelja gdje su snimke prenesene.

Prijenos snimaka aplikacijom Mobile File Transfer

S pomoću aplikacije Mobile File Transfer možete prenositi snimke s fotoaparata na FTP poslužitelje putem mobilne mrežne veze.

Upute za prijenos snimaka putem aplikacije Mobile File Transfer potražite na sljedećoj web stranici..