Prezentacija

Sve snimke na kartici možete reproducirati automatski, kao slide show.

 1. Odaberite snimke za reprodukciju.

  • Za reprodukciju svih snimaka na kartici prijeđite na korak 2.
  • Želite li odrediti koje će se snimke reproducirati u prezentacijskom načinu, filtrirajte ih sa [Reprodukcija: Set image search conditions / Reprodukcija: Podešavanje kriterija za pretraživanje snimaka] ().
 2. Odaberite [Reprodukcija: Slide show / Reprodukcija: Prezentacija].

 3. Podesite reprodukciju po želji.

  • Odaberite [Set up / Podešavanje].
  • Podesite postavke [Display time / Vrijeme prikaza] i [Repeat/Ponavljanje] (ponavljanje reprodukcije) za fotografije.
  • Nakon podešavanja postavki pritisnite tipku MENU.

  Display time / Vrijeme prikaza

  Repeat/Ponavljanje

 4. Pokrenite prezentaciju.

  • Odaberite [Start/Početak].
  • Kad se pojavi [Loading image... / Učitavanje snimke...], započinje prezentacija.
 5. Zaustavite prezentaciju.

  • Za zaustavljanje prezentacije i povratak na izbornik pritisnite tipku MENU.

Napomena

 • Za pauzu prezentacije pritisnite SET. U pauzi će u gornjem lijevom kutu zaslona biti prikazan indikator [Pauza]. Ponovo pritisnite SET za nastavak prezentacije.
 • Tijekom automatske reprodukcije fotografija možete pritisnuti tipku INFO za promjenu formata prikaza ().
 • Tijekom reprodukcije videozapisa možete podesiti glasnoću kotačićem Glavni kotačić.
 • Za vrijeme automatske reprodukcije ili pauze reprodukcije možete zakrenuti kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1 za pregled druge slike.
 • Za vrijeme automatske reprodukcije funkcija automatskog isključenja ne radi.
 • Vrijeme prikaza na zaslonu ovisit će o samoj snimci.