Podešavanje kriterija za pretraživanje snimaka

Prikaz snimaka možete filtrirati prema uvjetima pretraživanja. Nakon podešavanja kriterija pretrage, možte reproducirati i prikazati samo pronađene snimke. Filtrirane snimke možete i zaštititi, ocijeniti, reproducirati kao prezentaciju, brisati, ili možete na njih primijeniti druge postupke.

 1. Odaberite [Reprodukcija: Set image search conditions / Reprodukcija: Podešavanje kriterija za pretraživanje snimaka].

 2. Podesite kriterije za pretraživanje snimaka.

  • Okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1 za odabir opcije.
  • Okrenite kotačić Glavni kotačić za podešavanje opcije.
  • S lijeve strane opcije prikazivat će se kvačica [Kvačica] (1). (Određeno kao kriterij pretrage.)
  • Ako odaberete opciju i pritisnete tipku INFO, kvačica [Kvačica] će se ukloniti (što otkazuje kriterij pretrage.)
  Opcija Opis
  Rating/ Ocjenjivanje Prikazuje snimke prema odabranom kriteriju (ocjeni).
  Date/ Datum Prikazuje snimke s odabranim datumom snimanja.
  Folder/ Mapa Prikazuje snimke iz odabrane mape.
  Protect/ Zaštita Prikazuje snimke prema odabranom kriteriju (zaštićene).
  Type of file (1) /
  Vrsta datoteke (1)
  Prikazuje snimke odabranih tipova datoteke.
  Type of file (2) /
  Vrsta datoteke (2)
 3. Primijenite kriterije pretraživanja.

  • Pritisnite SET i pročitajte prikazanu poruku.
  • Odaberite [OK].

   Primjenjuje se kriterij pretrage.

 4. Prikažite pronađene snimke.

  • Pritisnite tipku Reprodukcija.

   Reproducirat će se samo snimke koje odgovaraju podešenim uvjetima (filtrirane).

   Kad su snimke filtrirane za prikaz, oko njih će biti prikazan žuti okvir (2).

Oprez

 • Ako nijedna snimka ne odgovara uvjetima pretraživanja, u izborniku iz koraka 3 ne možete pritisnuti SET.

Napomena

 • Kriteriji pretrage mogu se izbrisati nakon postupaka koji uključuju izmjenu snage fotoaparata ili kartice i uređivanje, dodavanje ili brisanje snimaka.
 • Vrijeme do automatskog isključenja može se povećati dok je prikazan izbornik [Reprodukcija: Set image search conditions / Reprodukcija: Podešavanje kriterija za pretraživanje snimaka].

Brisanje kriterija pretrage

Otvorite izbornik u koraku 2, zatim pritisnite tipku Brisanje za uklanjanje svih kriterija pretrage.